Poslovati sa nama

Nabavka

Grundfos odjel za nabavku je odgovoran za nabavku roba i usluga, kao i za odabir dobavljača, pregovaranje o razvoju i poboljšanju odnosa sa dobavljačima na grupnom i lokalnom nivou. Naša organizacija ima razvijenu nabavnu mrežu u svim našim pogonima.

  • Kemijska usklađenost - Fokus lista
  • Elektronska razmjena podataka (SAP R3)
  • Označavanje i pakiranje robe
  • Kodeks ponašanja dobavljača