Irrigatie - pompen dimensioneren

15 - Irrigatie - pompen dimensioneren

Leer hoe u de pompgrootte bepaalt die nodig is voor een irrigatiezone.

Start de cursus

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd

Cursus overzicht

00:04:42

Pompdebiet berekenen

Leer hoe u het pompdebiet berekent.

00:04:40

Berekenen van de opvoerhoogte die een pomp moet leveren

Leer hoe u de opvoerhoogte van een pomp berekent.

Een pompcurve aflezen

Leer om een pompcurve af te lezen en begrijp het verband tussen debiet en opvoerhoogte.

Begrijp hoe een grondwaterbron werkt

Leer hoe een grondwaterbron werkt.

Test uw kennis

Beantwoord enkele vragen om te testen wat u heeft geleerd