6 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

15 - Irrigatie - pompen dimensioneren

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 3 van 6 Gevorderd

Welke factor wordt niet meegenomen bij het berekenen van de totale opvoerhoogte van de pomp?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Wat is de limiet aan zand in bronwater zoals aanbevolen door de Amerikaanse EPA en de National Water Works Association?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 15 - Irrigatie - pompen dimensioneren

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 15 - Irrigatie - pompen dimensioneren Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Welke van de onderstaande zinnen is waar?
A: De onttrekking is het verschil tussen het statische en het dynamische waterniveau.
Correct
Q: Wat bepaalt het minimale debiet van een pomp?
A: De hoeveelheid water die toegevoerd moet worden aan de gewassen tijdens piekperiodes.
Correct
Q: Welke factor wordt niet meegenomen bij het berekenen van de totale opvoerhoogte van de pomp?
A: Debiet van de pomp
Correct
Q: Hoe berekenen we de opvoerhoogte van de pomp?
A: Pershoogte + statisch waterniveau + onttrekking in de bron + druk/opvoerhoogte van het apparaat van de toepassing + wrijvingsverlies in de leidingen
Correct
Q: Welke van de volgende opties is waar voor een centrifugaalpomp?
A: Als de pomp met een lager debiet draait, dan wordt een grotere opvoerhoogte geleverd.
Correct
Q: Wat is de limiet aan zand in bronwater zoals aanbevolen door de Amerikaanse EPA en de National Water Works Association?
A: 15ppm