Installatie en instelling van Grundfos COMFORT DT met digitale timer-besturing

Ontdek hoe u uw Grundfos COMFORT DT installeert en instelt en wat de voordelen zijn van de digitale timer.

Als u de teugels volledig in handen wilt hebben terwijl de pomp in bedrijf is is er ook een versie van de Comfort met een geïntegreerde digitale timer. Met de timerfunctie kunt u de bedrijfstijden van de pomp aanpassen waardoor optimaal comfort wordt gewaarborgd terwijl het stroomverbruik en warmteverlies in de leidingen tot een minimum worden beperkt.

Grundfos COMFORT DT met digitale timer-besturing is makkelijk te installeren. Eerst monteert u de pomp op de retourleiding en sluit u hem aan op een stroompunt. Wanneer u de stroom aanzet ziet u dat de tekst “100%” groen oplicht. Dit betekent dat de pomp continu, 100% van de tijd draait.

U ziet ook dat de gele indicator voor de huidige tijd knippert en op 6 uur staat. Om de daadwerkelijke tijd in te stellen drukt u op de bovenste knop. Een tandwiel-symbool licht groen op om aan te geven dat de pomp in de “instellingen”-modus staat.

Druk op de rechterknop om de tijdsindicator naar de daadwerkelijke tijd te verplaatsen. Gedaan? Druk op de linkerknop om de huidige tijd in te stellen. Nu licht de standaardinstelling voor de timer groen op. Bij deze instelling draait de pomp van 6:00 tot 9:00, van 11:00 tot 13:00, en van 16:00 tot 21:00.

Druk op de bovenste knop als u de standaardinstelling wilt bevestigen. U ziet dan dat het klok-symbool oplicht. Dit geeft aan dat de pomp nu in timermodus draait. In plaats van de standaardinstelling te bevestigen kunt u ook uw eigen instellingen aanmaken.

Dit doet u door op de bovenste knop te drukken. Het startpunt begint nu te knipperen bij de markering voor 24 uur. U verplaatst dit punt door herhaaldelijk op de rechterknop te drukken. Deselecteer geselecteerde tijdsvakken door op de linkerknop te drukken.

Wilt u meer tijdsvakken selecteren dan drukt u herhaaldelijk op de rechterknop om naar een ongeselecteerd tijdvak te gaan en drukt u vervolgens op de linkerknop om dit tijdsvak te selecteren. Zo kunt u de tijdsinstelling aanpassen aan het gebruikspatroon van het huishouden.

Wanneer u tevreden bent met de instellingen drukt u op de bovenste knop. U ziet dat de pomp in timermodus draait doordat het klok-symbool groen oplicht. Om de bedrijfsmodus van de pomp te veranderen gebruikt u de bovenste knop.

Met één druk schakelt de pomp over naar 100% modus. Drukt u nogmaals, dan gaat de pomp naar de instellingsmodus. En met nog een druk gaat u terug naar de timermodus.

Dit was een korte inleiding op het installeren en instellen van Grundfos COMFORT DT met digitale timer-besturing om uw huis van maximaal comfort te voorzien. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 4
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 15 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd