Waterbehandeling in koeltorens

Ontdek hoe intelligente oplossingen voor hergebruik van water kunnen bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en het waterverbruik in koeltorens.

Marco, Grundfos beschouwt waterbehandeling als zeer belangrijk.

Er zijn wereldwijd heel wat waterbehandelingstoepassingen.

Ik denk dat er ook veel verschillende applicaties bestaan die om verschillende oplossingen vragen.

Ja, dat is waar. Vooral in de industrie hebben we veel verschillende applicatiepunten.

En in het kader van de industrie wordt ook veel water gebruikt.

Koeltorens bijvoorbeeld zijn erg waterintensief.

En ik geloof dat er ook nog heel wat uitdagingen bestaan als het om koeltorens gaat die nog moeten worden opgelost.

Als je dus kijkt naar het gebruik van koeltorens vind je heel wat uitdagingen.

Toen we onze klanten bezochten om hun installaties te bekijken beseften we dat veel van deze installaties handmatig worden beheerd.

Dat brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee, zoals bijvoorbeeld biologische verontreiniging.

Biologische verontreiniging kan leiden tot biofilmvorming in de leidingen en op de warmtewisselaar, hetgeen niet alleen de capaciteit van de koeltoren vermindert, maar ook het energieverbruik neemt toe.

De tweede uitdaging is verhoogde zoutconcentratie.

Dit gebeurt wanneer je de conductiviteit of de tijd niet in de gaten houdt om erop te reageren.

Dat leidt tot schaalvorming, en dat zorgt weer voor een hoger energieverbruik.

Als laatste: hoe gaan we om met de chemische stoffen die in de koeltoren worden gebruikt?

Als je niet de juiste dosis gebruikt kan dit leiden tot over- of onderdosering en dat kan weer andere problemen veroorzaken.

Dus, Marco, jij hebt gezien dat er heel wat uitdagingen bestaan in koeltorenwater.

Maar vanuit mijn perspectief worden deze uitdagingen alleen maar erger als meer en meer klanten kiezen voor hergebruik van water als bron van suppletiewater voor koelingstorens.

Biologische verontreinigingen nemen dan sneller toe, dus er liggen zeker nog uitdagingen in de toekomst.

En er zullen intelligente oplossingen nodig zijn om die het hoofd te bieden.

Inderdaad, Carsten. In het kader van koeltorens hebben wij voor allerlei situaties iets te bieden.

Bijvoorbeeld oplossingen voor water uit zowel hergebruik als natuurlijke waterbronnen, waardoor we dingen slimmer kunnen regelen dan vroeger.

Ik heb vaker gezegd dat we bij Grundfos nu al oplossingen hebben waarmee we onze klanten kunnen helpen met de uitdagingen waar ze voor staan wat betreft de koeltorenapplicaties.

De eerste is een voorbeeld van de juiste metings- en controleapparatuur die een koeltoren nodig heeft om niet alleen het resultaat van de behandeling weer te geven, maar het resultaat van de behandeling ook onder controle te hebben.

We hebben het ook nodig om te bepalen of het meetresultaat voldoet aan de regels en voorschriften.

Vervolgens zijn er onze nauwkeurige doseerpompen.

Deze pompen brengen precies de juiste dosis chemicaliën in het proces, geen druppel meer of minder.

Dat is dus nog een voorbeeld van een intelligente oplossing.

Wanneer we deze doseerpompen verbinden met de chemicaliën-app, kunnen we ervoor zorgen dat de beheerder op een veilige manier met de chemicaliën om kan gaan, bijvoorbeeld door te voorkomen dat er chemische stoffen worden gemengd die in combinatie met elkaar gevaarlijk kunnen zijn.

Ook hier kunnen we aantonen wat voor doseringen er in het proces zijn gebruikt, dus ook hier kunnen we voldoen aan de lokale wetgeving.

Last but not least, met een intelligente systeemconfiguratie en oplossing kunnen we de verschillende componenten met elkaar verbinden, zodat ze dezelfde ‘taal’ spreken en met elkaar samenwerken, waardoor het proces geoptimaliseerd wordt.

Dit gebeurt allemaal onder de paraplu van de Grundfos iSOLUTIONS, waarmee wij voorzien in de noodzaak voor een nieuwe benadering en een compleet nieuwe aanpak in de toekomst.

 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 25 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced