Казус

Интегрирано решение за смесителни контури – интелигентно смесване с наблюдение през облачна платформа

Много по-лесно е да се използва този вид смесителен контур като цялостно решение, вместо да се налага да проектирате и инсталирате всеки компонент поотделно. Безпроблемното взаимодействие между блока за управление и помпата също е огромно предимство.
Александър Грейф, технически директор в OVE, Захранване на имоти с ефективно използване на енергията

„Що се отнася до топлофикационни проекти, за нас е от решаващо значение да сме в състояние прецизно да наблюдаваме и постоянно да оптимизираме работата на нашите съоръжения. Ето защо от рано започнахме да разглеждаме иновативни решения за смесителни контури“, казва Александър Грейф, технически директор в OVE, Захранване на имоти с ефективно използване на енергията. Средноголямата енергийна проектна компания възприема всеобхватен подход, когато става въпрос за снабдяване на квартали с енергия по иновативен и устойчив начин, с вече повече от 450 имота в цялата страна.

OVE научи за MIXIT, решението за смесителни контури от Grundfos, през 2017 г. „Решението „all-in-one“ с вградено управление на помпата беше точно това, от което се нуждаехме“, припомня си Александър Грейф. „Разговаряхме с Grundfos на търговско изложение и малко по-късно бяхме завършили първия си проект с MIXIT.“ Вече в експлоатация са повече от 30 съоръжения. OVE сега използва най-новото поколение на MIXIT, въведено от Grundfos през пролетта на 2021 г.


Референтен проект с най-новото поколение на MIXIT

Първият проект за OVE, който използва новото поколение на MIXIT, е жилищен имот в Бад Ротенфелде и доставчикът на комплексни решения го използва и като рекламен имот. Имотът, завършен през 2021 г., разполага с осем жилищни единици и предстои изграждане на още осем единици във втората фаза на строителството през 2022 г. Технологията за доставяне вече е проектирана за всичките 16 жилищни единици.

Топлината се генерира основно от когенерационен (CHP) блок на газ. Преходната топлина от 70-85 градуса се резервира с помощта на памет с промяна на фазата, за да се осигури оптимален експлоатационен срок за когенерационния блок. Жилищните единици се захранват през контур с ниска температура, който е предвиден да поддържа подаването/връщането на 45/35 градуса през цялата година. За да се реализира това, всяка жилищна единица разполага със собствена трансферна станция с колектор за подово отопление и комбиниран електрически нагревател на потока в помощ при пикови натоварвания за подгряване на битова вода.

„Създаването на нашия смесителен контур с цялостно комплектно решение, вместо да се налага да разполагаме и инсталираме всички компоненти поотделно, е значително по-лесно. Безпроблемното взаимодействие между блока за управление и помпата е също от решаващо значение и е огромно предимство.“ Александър Грейф

Смесителен контур за регулиране на дебита

Смесителен контур с Grundfos MIXIT осигурява понижаване на потока до нивото на захранващия контур. За да стане това, част от връщащия дебит от захранващата мрежа се добавя към общия с около 60 до 70 градуса. Връщането е при температура от около 25 до 30 градуса, а необходимата температура за захранващия контур е около 40/45 градуса.

„Естествено, много по-лесно е да се използва този вид смесителен контур като цялостно решение, вместо да се налага да проектирате и инсталирате всеки компонент поотделно“, казва Александър Грейф. „А безпроблемното взаимодействие между блока за управление и помпата е огромно предимство. Блокът за управление контролира работата на помпата и използва и сензорите си. Всичко, което трябва да направите, е да настроите само блока за управление, а не всеки отделен компонент. Изводът е, че решението прави изключително лесно и прецизното адаптирането на потока и намирането на оптималната делта T (разлика между температурите на подаването и връщането) с оглед на по-ефективна работа.“

Наблюдение чрез новата облачна платформа на Grundfos

Съоръжението се наблюдава дистанционно от контролната зала в централата на фирмата. За да е възможно това, най-новото поколение на MIXIT е оборудвано със собствен вход RJ45, което ви позволява да наблюдавате смесителния контур с помощта на облачната услуга BuildingConnect на Grundfos. Тази платформа се използва за наблюдение, управление и експлоатация на отоплителни системи в по-малки имоти, които нямат пълна техника за управление. Докато важните функции могат да се използват и в стандартната версия на MIXIT, пълният обхват от функции изисква надстройване на софтуера за блока за управление.

„Решението в облака е важна усъвършенствана разработка за смесителни контури“, казва Александър Грейф. „С по-старите модели използвахме протокола GENIbus за достъп до данните. Сега с облачното решение се нуждаем само от активна интернет връзка, за да имаме визуализиран достъп до всички точки с данни за смесителния контур през таблото във фабриката.“

OVE планира не само да използва най-новата технология на MIXIT в нови съоръжения, но и при модернизиране на старите съоръжения. „Решението „all-in-one“ вече се е доказало в десетки съоръжения“, отбелязва Александър Грейф. „То намалява цената за планиране и инсталиране, лесно е за монтаж и работа и ни дава максимален контрол върху работата на смесителния контур. Решението за наблюдение през облака от най-новото поколение направи концепцията още по-привлекателна за операторите, които неизменно търсят оптимизиране на съоръженията си.“

Облачната услуга е важно и някакси логично по-нататъшно развитие на смесителни контури. Всичко, от което се нуждаем, е активна интернет връзка за визуализиран достъп до всички точки с данни на всеки смесителен кръг във фабриката.
Александър Грейф, технически директор в OVE, Захранване на имоти с ефективно използване на енергията