Казус

Новата хидравлична конструкция на Grundfos намалява проблемите със задръстването и осигурява повече спокойствие за собствениците на системи за отпадни води

Когато от службата за управление на водите Vechtstromen в Холандия построили нова помпена станция за отпадни води, те монтирали новото работно колело S-tube® в SL помпа, за да осигурят надеждна работа.

Vechtstromen е регионална служба за управление на водите в Източна Холандия. В нейната зона на отговорност има 23 средно големи града. Отделът за експлоатация и поддръжка управлява 106 помпени станции и 23 пречиствателни станции. Една стара помпена станция трябваше да бъде разрушена и заменена с новата, наречена „Erica“.Ситуацията

Задръстените помпи за отпадни излизат много скъпо на доставчиците на обществени услуги. Наред с труда, необходим за почистване на помпите, задръстването често води до ненадеждна работа на канализационната мрежа и дори до изливане в околната среда.

Помпите в старата станция от 1987 г. бяха в края на експлоатационния си живот. Те се задръстваха по няколко пъти месечно, а в периоди с проливни дъждове и по няколко пъти седмично, като всеки път се налагаше демонтиране и почистване. Замяната на помпената станция беше планирана за 2018 г. Новите помпи трябваше да отговорят на следните изисквания: да са устойчиви на задръстване и да имат експлоатационен живот от 25 години.

Ръководният екип не желаеше повече да хвърля пари за стари технологии, затова се обърна към Grundfos в Холандия в търсене на по-надеждно и стабилно решение.

Доволният мениджър по експлоатацията Иво тен Бринке (вдясно), показва новата помпена станция.Решението

Помпената станция „Erica“ беше идеалното място и време за представяне на новото работно колело Open S-tube® на Grundfos. То включва водеща хидравлична технология, осигуряваща висока експлоатационна надеждност и издръжливост, висока обща ефективност и високо ниво на сервизируемост.

След анализ на ситуацията и проучване на местоположението, характеристиките на помпената станция и качеството на водата, Grundfos достави SL помпа, оборудвана с работно колело Open S-tube®, за да се избегнат проблеми със задръстването като при старата помпена станция.

Помпите Grundfos SL с мощност 18,5 kW са инсталирани с потопен монтаж в помпената станция.Резултатът

Новата помпена станция започна работа през септември 2020 г. и резултатите са впечатляващи. След инсталирането на новите помпи Grundfos, оборудвани с работни колела Open S-tube®, досега изобщо не е имало задръствания и не са се налагали извънпланови сервизни намеси. Това е много впечатляващо в сравнение с три до четири сервизни ситуации седмично при старите помпи.

„Досега помпите SL са работили около 1000 часа и не се е налагала намеса“, казва Иво тен Бринке, старши оператор във Vechtstromen. „Провеждаме ежегодна инспекция на нашите помпи и ако помпата с новото работно колело продължи да работи по този начин, ще бъде интересно да видим състоянието на износените части за това време.“

Помпите се захранват чрез честотни конвертори.

Свързани продукти

Намерете продукти от Grundfos, свързани с тази тема.

Други свързани случаи

Прочетете свързани материали от клиенти, които също са се възползвали от решение на Grundfos.

Други свързани статии и инфромация

Намерете свързани статии с проучвания и информация от Грундфос.