News

Grundfos for Installers

От края на 2013 година, вече можете да станете част от инсталаторската общност на Грундфос в Facebook.

Grundfos for Installers е група създадена специално за нуждите на инсталатора!

Там Вие можете да споделите Вашите професионални преживявания и идеи, свързани с Вашата ежедневна работа с продуктите на Grundfos.

"Грундфос за инсталатора" е място, където можете да получите съвети и друга полезна информация, която може да Ви помогне в ежедневната работа.