Артикул

Енергийната ефективност е ключът към търговски сгради, съобразени с устойчивото развитие

Спешно трябва да променим начина, по който строим и управляваме нашите сгради. Тъй като сградите са отговорни за значителна част от световното енергийно потребление – в действителност повечето сгради изразходват между 20% и 50% повече енергия от необходимото. И това се отнася дори за новопостроени или обновени сгради.

Но ние вярваме, че е възможно да променим това и че още има огромен потенциал за спестяване на енергия в сградите. Всичко това започва с интелигентни решения, които осигуряват по-енергоефективни системи за отопление, вентилация, климатизация и водоснабдяване. 

Енергийната ефективност е от решаващо значение за устойчивото развитие на планетата.

Както посочва нашият изпълнителен директор Бент Йенсен, можем да постигнем преход към зелена енергия само ако намалим потреблението на енергия. А според Международната агенция по енергетика енергийната ефективност е първото „гориво“, към което трябва да преминем, за да предотвратим изменението на климата.

Необходимите решения вече съществуват днес. Сега просто трябва да започнем да ги прилагаме в мащаб в сградите по целия свят. 

Повечето сгради, включително новопостроените, изразходват между 20% и 50% повече енергия от необходимото.

Grundfos е първата компания за решения за водоснабдяване в света, която получи валидация за SBTi цел.

Насърчаване на напредъка чрез сътрудничество

Силно вярваме в потенциала на енергийната ефективност и се гордеем, че постигнахме напредък, като станахме първата компания за решения за водоснабдяване в света, която получи валидация за SBTi цел.

Също така работим за постепенното премахване на традиционните помпи с фиксирана работна скорост и преминаване към енергийно ефективни електронни помпи с честотен конвертор, който гарантира, че помпата работи само когато е необходимо.

Това е само една от инициативите, включени в нашата пътна карта за иновации – но няма да успеем да се справим сами. Затова искаме да обединим усилията на собствениците на сгради, проектантите, консултантите, изпълнителите, операторите и доставчиците.

Гледайте филма, за да разберете как можем да работим заедно, за да спестим значителна част от енергията, консумирана от системите за водоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация сградите – без никой да забележи.

Свържете се с нас днес, за да заявите енергиен анализ. Ние работим бързо и обикновено сме готови с окончателния анализ само след две седмици. На базата на него можем да предложим среща за обсъждане на резултатите и оценка на вашите възможности за допълнителна енергийна оптимизация.