Артикул

Шум в отоплителната система

Шумът от отоплителната система е често срещан и смущаващ проблем както за инсталаторите, така и за собствениците на жилища. Има множество потенциални източници на шум. Hydronic системите лесно транспортират звука и вибрациите и може да бъде трудно да се идентифицира източникът.


Идентифициране и решаване на шума от отоплителната система

Основни причини за появата на шум:

  • Неправилно въвеждане в експлоатация - причинено от често работеща система при по-голям дебит от необходимия.
  • Липса на балансиране или неправилно въвеждане в експлоатация на цялата отоплителна система.
  • Неправилно оразмеряване на компонентите на системата - например тръбите не са достатъчно оразмерени за необходимия дебит и това ще създаде шум от триене в тръбите и вентилите.

Други често срещани причини:

  • Въздух в системата, който може да доведе до шумове при удар от тръби и вентили, често възникващи при подмяна на части от системите.
  • Резонансен шум, дължащ се на това, че помпата работи на същата честота като естествената честота на отоплителната система и шумът се генерира от тръбите.
  • Кавитационен шум, дължащ се на неправилно налягане вследствие на повреден разширителен съд в системата или поради това, че всички цилиндри са закрити.
  • Замърсявания в конусите на вентила на радиатора.

Добрата новина е, че има решения и начини да направите клиентите си щастливи.


Как се оразмеряват шумните отоплителни системи

Трябва да проектирате правилно системата, размерите и да въведете в експлоатация отоплителната система правилно. Но как? Едното решение е да изберете правилната циркулационна помпа, която може да бъде настроена в правилния режим на управление или автоматично адаптирана към системата. Можете да използвате циркулационната помпа за балансиране на отоплителната система и да отстраните неравномерния дебит и налягане, което ще намали до минимум риска от шум. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 и UPM3 GO Balance ще ви помогнат да направите това.


Всички циркулационни помпи на Grundfos са тествани в нашата специализирана звукова лаборатория. Освен че са тествани за нива на шум според стандарта ISO 3745, те са тествани и за това как се възприемат, когато се монтират в котел и цялата отоплителна система. Но колкото и добре да са изпитани нашите помпи, невъзможно е да се повтори напълно разнообразието от реалната инсталация. Следователно вие играете решаваща роля за осигуряването на клиентите да се радват на по-комфортен и добре отопляван дом.

Нека заедно да направим по-добри отоплителни системи!

Филм за отстранияване на проблем при ALPHA - шумна помпа

Шума на помпата може да е причинен поради различни причини. Разберете как да го решите тук

Филм за отстраняване на проблеми при ALPHA - Шум в системата

Разберете как да решите проблема с шума в отоплителната система

Получете повече вдъхновение

В лабораторията на Грундфос ние демонстрираме и поставяме акцент върху някои от предизвикателствата пред отоплителната система.

Свързани продукти

Намерете продукти от Grundfos, свързани с тази тема.

Регистрирайте се за продуктови новини, инструменти, обучение и събития