1 памучна тениска 2500 литра

Източник: Unesco-IHE Институт за Водно Образование (2005). Воден отпечатък за консумацията на памук.
Връзка: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 чифт дънки 8000 литра

Източник: Unesco-IHE Институт за Водно Образование (2005). Воден отпечатък за консумацията на памук.
Връзка: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 смартфон 12 760 литра

Източник: Приятели на Земята (2015) Доклад за отпечатъка на ресурсите.
Връзка: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 шоколадов бар 1430 литра

Източник: Приятели на Земята (2015) Доклад за отпечатъка на ресурсите.
Връзка: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 авокадо 227 литра

Източник: Unesco-IHE Институт за Водно Образование (2010) Зеленият, Синият и Сивият воден отпечатък на културите и получените растителни продукти
Връзка: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 бутилка вино 768 литра

Източник: Unesco-IHE Институт за Водно Образование (2010) Зеленият, Синият и Сивият воден отпечатък на културите и получените растителни продукти
Връзка: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 багет 48 литра

Източник: Unesco-IHE Институт за Водно Образование (2010) Зеленият, Синият и Сивият воден отпечатък на културите и получените растителни продукти
Връзка: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 милиарда души трябва да ходят около 30 минути, за да получите вода

Източник: Посрещане на целта за питейна вода и санитарни условия за ЦХР: Градското и селското предизвикателство на Десетилетието. Световна здравна организация.
Връзка: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1000 деца под 5-годишна възраст умират всеки ден в резултат на опасна питейна вода

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Организацията на Обединените Нации). 2017г. Докладът на ООН за световното развитие на водите 2017г. Отпадъчни води: Неизползваният ресурс. Париж, ЮНЕСКО.
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% от всички отпадъчни води се връщат в околната среда без подходящо третиране

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Организацията на Обединените Нации). 2017г. Докладът на ООН за световното развитие на водите 2017г. Отпадъчни води: Неизползваният ресурс. Париж, ЮНЕСК
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

До 2030 г. се очаква 60% от населението да живее в градовете

Източник: Организация на обединените нации, отдел "Икономически и социални въпроси", отдел "Население" (2015). Световни перспективи за урбанизация: Ревизията за 2014г
Връзка: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Градовете губят до 60% от изпомпваната вода

Източник: GWI Water Data Report 2019
Връзка: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Консумацията на енергия за охлаждане е почти удвоена от 2000г

Източник: Международна агенция по енергетика (МЕА) Енергийна ефективност 2018 - Анализ и перспективи до 2040г. IEA Market Report Series, шесто издание
Връзка: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-ecurity-2018

Изменението на климата ще доведе до 30% по-големи валежи, водещи до наводнения и приток на морска вода

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Обединените Нации) / UN-Water. 2018г. Докладът на Организацията на обединените нации за световно развитие на водите 2018: Природни решения за вода. Париж, ЮНЕСКО.
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 милиона души нямат достъп до безопасно управлявана вода

Източник: Напредък в питейната вода, хигиената и хигиената: Актуализация за 2017 г. и базови линии за SDG Женева: Световна здравна организация (СЗО) и Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), 2017
Връзка: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1

80% от всички отпадни води се връщат в природата без подходящо третиране

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Организацията на Обединените Нации). 2017г. Докладът на ООН за световното развитие на водите 2017г. Отпадъчни води: Неизползваният ресурс. Париж, ЮНЕСК
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Градовете губят до 60% от цялата изпомпвана вода

Източник: GWI Water Data Report 2019
Връзка: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Консумацията на енергия за охлаждане е почти удвоена от 2000г

Източник: Международна агенция по енергетика (МЕА) Енергийна ефективност 2018 - Анализ и перспективи до 2040г. IEA Market Report Series, шесто издание
Връзка: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-ecurity-2018

Лондон и Мексико Сити се изчерпват с вода

Източник: Кръг от синьо: Зерополис - Големи градове, малко вода
Връзка: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

Днес промишлеността представлява 20% от цялата консумация на вода

Източник: ЮНЕСКО (2012) Доклад на ООН за световното развитие на водите 4: управление на водата при несигурност и риск
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

До 2030 г. се очаква 60% от населението да живее в градска среда

Източник: Организация на обединените нации, отдел "Икономически и социални въпроси", отдел "Население" (2015). Световни перспективи за урбанизация: Ревизията за 2014г
Връзка: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Общо 80% от всички отпадни води се връщат в природата, без да бъдат третирани правилно

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Организацията на Обединените Нации). 2017г. Докладът на ООН за световното развитие на водите 2017г. Отпадъчни води: Неизползваният ресурс. Париж, ЮНЕСКО
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

В световен мащаб ние губим средно 30% от цялата изпомпвана прясна вода

Източник: Количествено определяне на глобалния водоснабдителен проблем, Р. Liemberger и A. Wyatt

Градовете губят до 60% от цялата изпомпвана вода

Източник: GWI Water Data Report 2019
Връзка: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Мексико Сити

Източник: Син кръг: Наводнения и недостиг на вода в блатото Мексико Сити
Връзка: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortage-swamp-mexico-city/

Предвижда се търсенето на вода да се увеличи с 70% до 2050г

Източник: Програма Unesco за световна оценка на водите 2017
Връзка: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20Note_ENG.pdf

2 милиарда жители на града ще претърпят недостиг до 2050г.

Източници: Цел 6 на Устойчивото развитие на Организацията на обединените нации, Доклад на УНСС 2018
Връзка: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Само глобалното търсене на охлаждане се е удвоило за по-малко от 20 години

Източник: International Energy Agency, 2018
Връзка: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-ecurity-2018

Изменението на климата ще доведе до 30% по-големи валежи, водещи до наводнения и приток на морска вода

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Обединените Нации) / UN-Water. 2018г. Докладът на Организацията на обединените нации за световно развитие на водите 2018: Природни решения за вода. Париж, ЮНЕСКО.
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Наводненията засягат приблизително 250 милиона души по целия свят и причиняват 40 милиарда щатски долара загуби на годишна база

Източник: OECD 2016 - Финансово управление на риска от наводнения
Връзка: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

В момента помпите представляват 10% от потреблението на електроенергия в света

Източник: Европейският съюз - работен документ на персонала на Комисията

Работен документ на персонала на Комисията, придружаващ документ към Регламента за прилагане на Директива 2005/32/EC на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екодизайн на електрически двигатели РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 641/2009 на КОМИСИЯТА от юли 2009 година Директива за изпълнение 2005/32/EC на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екодизайн на самостоятелни циркулационни помпи и без уплътнение

Общо 80% от всички отпадни води се връщат в природата, без да бъдат третирани правилно

Източник: WWAP (Световна Програма за Организация на Организацията на Обединените Нации). 2017г. Докладът на ООН за световното развитие на водите 2017г. Отпадъчни води: Неизползваният ресурс. Париж, ЮНЕСКО
Връзка: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153