Правни положения и правила

Политика за бисквитки

Ние използваме бисквитки, проследяващи пиксели, пикселни маркери и други подобни средства, за да осигурим функционалност на уебсайта, да запомним вашите предпочитания, да анализираме трафика и да подобрим уебсайтовете си, да персонализираме съдържанието, да предлагаме таргетирани реклами и да осигурим функционалност в социалните медии. Тези цели са допълнително описани по-долу, включително подробности за отделните бисквитки.

 

По отношение на каквито е да е лични данни, събирани от вас, администраторите на данни за уебсайтовете на Grundfos са Grundfos Holding A/S (Дания) и вашето местно представителство на Grundfos. За целите, посочени по-горе, може да използваме партньори, изпълняващи ролята на обработчици на данни. За някои статистически и маркетингови бисквитки ние действаме като съвместни администратори на данни заедно с нашите партньори, когато събираме данни за използването на нашите сайтове – прочетете повече по-долу в „Статистика“ и „Маркетинг“. Можете да прочетете повече в нашата Политика за защита на личните данни.

 

Функционалност (необходими)

Бисквитките в тази категория се инсталират в устройството на посетителя, за да осигурят правилната работа на уебсайта, като напр. навигиране из страниците, поради което те не могат да бъдат премахнати. Тези бисквитки не са достъпни за трети страни. 

 

Предпочитания

Бисквитките в тази категория се използват за запаметяване на предпочитанията на посетителите, като например избор на език,  местонахождение, или оставане в системата. Тези бисквитки не са достъпни за трети страни.

 

Статистика

Бисквитките в тази категория се използват за анализ на трафика в нашите уебсайтове и за извършване на подобрения, като напр. оптимизиране на навигационния път за страниците, които са най-често разглеждани от нашите посетители, и за персонализиране на съдържанието в нашите уебсайтове в съответствие с вашите интереси. Тези бисквитки не са достъпни за трети страни с изключение на бисквитките на Google, които са достъпни за Google. По отношение на бисквитките на Google, ние сме съвместни администратори на данни заедно с Google за събиране и предаване на данни към Google. В държави извън ЕС/ЕИП може да използваме допълнителни партньори.

 

Маркетинг

Бисквитките в тази категория се използват за проследяване на посетителите в уебсайтовете с цел предлагане на насочени и персонализирани реклами, т.е. повишаване на уместността на рекламите, които виждате. Бисквитките не увеличават количеството реклами, които виждате. Тези бисквитки не са достъпни за трети страни с изключение на Google, Facebook, Twitter и LinkedIn бисквитки, които са достъпни съответно за всеки конкретен партньор. По отношение на тези бисквитки сме съвместни администратори на данни с всеки партньор при събирането и изпращането на данни към съответния партньор. В държави извън ЕС/ЕИП може да използваме допълнителни партньори.