01-06-2015

Важно предупреждение за безопасност за помпи Grundfos Conlift

Grundfos обявява предупреждение за безопасност за ранен модел на своите помпи CONLIFT, произведени в или преди седмица 47 на 2007 г. Помпите от този период на производство могат да носят опасен риск от пожар при определени обстоятелства.

Grundfos обявява предупреждение за безопасност за ранен модел на своите помпи CONLIFT, произведени в или преди седмица 47 на 2007 г. Помпите от този период на производство могат да носят опасен риск от пожар при определени обстоятелства.

Безопасността и надеждността на продуктите винаги са наш основен приоритет. Ето защо Grundfos обявява това предупреждение за безопасност във връзка със серия компактни помпи за отстраняване на конденз, използвани в различни инсталации.

CONLIFT е серия от професионални компактни помпи за отстраняване на конденз, които се инсталират както в търговски, така и в жилищни сгради. Тези продукти се използват, когато кондензът не може да се оттича по естествен път или когато източникът на конденз е разположен под нивото на връщане на потока. Типичното приложение е отстраняването на конденз от кондензиращи котли, димоотводи, климатици, влагоуловители и хладилници.

Въз основа на собствени разследвания Grundfos стигна до заключението, че при определени технически условия, включително използване на домакински стопяеми предпазители над 10А, двигателят на помпата CONLIFT, произведена до седмица 47 на 2007 г. (включително), може да се прегрее, което може да доведе до подпалване на помпата.

Всички помпи CONLIFT, произведени в или след седмица 48 на 2007 г., не носят риск от пожар, тъй като тяхната конструкция съществено се различава от тази на предходния модел.

Grundfos настоятелно призовава крайните клиенти да проверят дали евентуално притежават засегната помпа CONLIFT и незабавно да се свържат със своя инсталатор за безплатна подмяна, ако тяхната помпа е засегната.

Ако възникнат въпроси, крайните клиенти могат да се свържат с местния дистрибутор или инсталатор на Grundfos.

Коригиращи действия

1) Grundfos ще замени всички помпи CONLIFT, произведени до седмица 47 на 2007 г. (включително), с нови помпи CONLIFT. Това е безплатно за крайния потребител и Grundfos ще покрие всички ваши разходи по подмяната на продукта (вижте подробностите по-долу).

2) Рискът от пожар е малко вероятен, но не може да бъде изключен. Следователно, ако краен потребител иска да избегне напълно риска, докато се извърши подмяна, помпата трябва да бъде изключена. Наред с това свързаното устройство, например кондензиращ котел, климатик, влагоуловител или хладилник, също трябва да бъде изключено поради риск от изтичане на вода.

3) Grundfos информира дистрибуторите, инсталаторите и крайните потребители, че помпите CONLIFT от посочения период на производство могат да носят опасен риск от пожар и че трябва да се предприемат коригиращи действия.

4) Grundfos обявява предупреждението за риск от опасност и чрез съответните си уебсайтове и предлага допълнителна помощ и информация както на централно, така и на местно ниво.

Моля, обърнете внимание – това предупреждение не засяга моделите CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 или CONLIFT2 pH+.

Извиняваме се за причиненото неудобство, но безопасността и надеждността са на първо място за Grundfos.

Засегнатият продукт CONLIFT изглежда като помпата на изображението.01-06-2015