ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МОНОФАЗНИ ПОМПИ GRUNDFOS UNILIFT AP

1.

 • В: Кои продукти са засегнати?
 • О: Монофазна UNILIFT AP12, AP35, AP50 за 50 и 60Hz, с изключение на 60Hz версии, доставени с щепсел за САЩ. Вижте инструкциите в дясната част на тази страница как да идентифицирате засегнатия продукт.

2.  

 • В: Това предупреждение сериозно ли е?
 • О: Да Засегнатите продукти могат да представляват сериозна заплаха за здравето на потребителите, когато продуктите се използват за преносими цели, като например отводняване на градински водоеми и др., и не е инсталирана дефектнотокова защита (ELCB).

3.  

 • В: Какво трябва да направя, ако притежавам засегнат продукт?
 • О: Моля, свържете се с Grundfos или партньор на Grundfos, за да поискате ремонт или подмяна на помпата, когато е на склад.

4.  

 • В: Какво може да се случи?
 • О: При редица обстоятелства по време на инсталиране или преносима употреба засегнатите продукти могат да причинят токов удар на потребителя.

5.

 • В: Какво е преносима употреба?
 • О: Преносима употреба например е за отводняване на градински водоем, така че помпата да се използва от време на време за различни задачи. Тя се транспортира на място за различните задачи за отводняване. Това по принцип са всякакъв вид приложения, за които помпата се транспортира на място.

6.  

 • В: От какво е причинено това?
 • О: Поради производствена грешка проводниците във вътрешността или в близост до вулканизирания щекер към помпата могат да се повредят при силно огъване на кабела. Фазовият проводник и заземяващият проводник може да се разкъсат в близко съседство и това да причини късо съединение.

При редица обстоятелства и по време на употреба, когато захранващият кабел бъде преместен или огънат, корпусът на помпата може да попадне под напрежение (ако не е монтирана дефектнотокова защита (ELCB) от поне 30mA).

7.

 • В: Мога ли да използвам помпа, инсталирана стационарно в шахти, резервоари и кладенци (фиксиран монтаж)?
 • О: Стационарно инсталираните помпи, при които захранващият кабел е във фиксирана позиция, не са изложени на риск (при правилно заземяване и монтирана дефектнотокова защита (ELCB)).

8.

 • В: Защо само в посочения период на производство?
 • О: Производствената грешка е отстранена, така че продуктите от сериите, произведени извън засегнатия период, не са засегнати.

9.

 • В: Как може да се елиминира рискът за помпи, използвани за преносими цели/приложения?
 • О: Само чрез смяна на кабелите.

10.

 • В: Как мога да установя дали притежавам засегнат продукт
 • О: Моля, следвайте стъпките, посочени в нашите инструкции. Посетете www.grundfos.com/XYZ за повече информация.

11.  

 • В: Кой може да ми помогне в случай на неясноти и ако е необходима повече информация?
 • О: Отворете местния уебсайт на Grundfos (или отворете Grundfos.com и използвайте селектора за държавата, за да намерите вашата държава) и вижте информацията под заглавие „Предупреждение за безопасност“. Моля, свържете се с Grundfos или партньор на Grundfos, за да поискате ремонт или подмяна на помпата, когато е на склад.

12.

 • В: Кой ще плати ремонта?
 • О: Grundfos ще покрие всички разходи във връзка с подмяната на кабели на засегнатите продукти.

13.

 • В: Имам помпа UNILIFT AP12, AP35 или AP50 с поплавъчен превключвател. Необходимо ли е той също да бъде подменен?
 • О: Да, всички кабели трябва да бъдат подменени.

 

 

Изтеглете инструкциите за идентифициране на засегнатите продукти

Изтегли