ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА 3-ФАЗНИ UNILIFT APB И 3-ФАЗНИ MULTILIFT MSS

 

В: Кои продукти са засегнати?

О: За 3-фазната UNILIFT APB това е серията, произведена от седмица 49 на 2016 г. до седмица 37 на 2017 г.

Продуктов номер: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

О: За 3-фазната MULTILIFT MSS това е серията, произведена от седмица 27 на 2012 г. до седмица 37 на 2017 г.

Продуктов номер: Цяла система: 97901027, 97901029, 98714824 (само Китай), 97901061, 97901063, 98721203

Оборудвани със следните двигатели: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

В: Как мога да установя дали даден продукт е засегнат?

О: Чрез проверка на табелката на помпата или мотора или чрез проверка дали продуктовият номер съвпада с някой от посочените номера. Уверете се, че помпата или подемната станция е изключена от електрическата мрежа, когато правите проверката.

 

В: Това предупреждение сериозно ли е?

О: Да Засегнатите продукти могат да представляват сериозна заплаха за здравето на потребителите.

 

В: Какво може да се случи?

О: При редица обстоятелства засегнатите продукти могат да причинят токов удар на потребителя.

 

В: Мога ли да използвам инсталираната помпа, докато не бъде извършена подмяна?

О:  Да, но не докосвайте помпата или други метални части, прикрепени към нея. Веднага се свържете с вашия инсталатор или с упълномощен сервизен партньор на Grundfos за ремонт или подмяна на вашия продукт. Помпите, използвани за преносими цели, не трябва да се използват, докато не бъдат подменени.

 

В: Защо само в посочения период на производство?

О: Другите продукти от серията, произведени извън посочения период, са проектирани по различен начин или с използване на други решения за електрическия предпазител.

 

В: Как може да се елиминира рискът?

О: Само чрез подмяна или ремонт на засегнатите продукти.

 

В: Притежавам 3-фазна UNILIFT APB или 3-фазна MULTILIFT MSS. Какво трябва да направя?

О: Незабавно предприемете действия. Не докосвайте помпата. Свържете се без колебание с вашия инсталатор или упълномощен сервизен партньор на Grundfos и уговорете ремонт или замяна. Ако се съмнявате, помолете вашия инсталатор за съдействие.

 

В: Безопасни ли са продуктите извън споменатите периоди на производство?

О: Да При новите продукти проблемът е коригиран и продуктите, произведени извън посочения период, са проектирани по различен начин.

 

В: Кой може да ми помогне в случай на неясноти и ако е необходима повече информация?

О: Моля, свържете се с вашия инсталатор или с упълномощен сервизен партньор на Grundfos за повече информация.

 

В: Кой ще плати за подмяната или ремонта?

О: Grundfos ще покрие всички разходи, свързани с ремонта и подмяната на засегнатите продукти.

 

В: Какво трябва да направя, ако притежавам помпа, която използвам от време на време като преносима помпа?

О: Моля, спрете да използвате помпата незабавно и се свържете с вашия инсталатор или упълномощен сервизен партньор на Grundfos за ремонт или подмяна. Ако сте закупили помпата от онлайн магазин, моля, свържете се с вашия инсталатор или упълномощен сервизен партньор на Grundfos.