По-добри системи за повишаване на налягането

 

Article page: ЛИПСА НА ВОДНО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ШУМНА БУСТЕРНА СИСТЕМА

Намаляване
на нивото на шума 6 dB(A): Изчисление от Патрик Глиберт, водещ инженер по звук и вибрации, Grundfos Sound Lab Дания Ниво на звука

на домашните уреди: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

Article page: СЛОЖЕН ИЗБОР, РАЗМЕРИ ИЛИ ИНСТАЛАЦИИ

Предположение
4 часа загубено време е приблизителната оценка на допълнителното време, необходимо на инсталатора, за да разреши проблема от необходимостта да се връща обратно и да вземе правилните компоненти и да финализира инсталацията.