По-добри отоплителни системи

Източници за посочените факти:

 1. Факт: Помпите са отговорни за 10% от цялото електричество в света.
  Източник: https://www.searchingindustrial.com/media/1078/pumps-could-change-the-world-again

 2. Факт: При ниво на шум от 29 dB(A) или по-ниско, излъчваният звук от помпите ALPHA е по-тих от шепота с ниво 30 dB(A).
  Източник: Стойности за звукова мощност L WA, определени съгласно ISO 20361 1), ISO 3745 и ISO 4871.

 3. Факт: Изследванията показват, че 82% от отоплителните системи в съществуващите сгради само в Германия през 2017 г. са били неправилно балансирани.
  Източник: CO2 online, 2017 г.

 4. Факт: След това вашите клиенти ще имат система, която не само осигурява по-добър комфорт в помещенията, но и способна да предложи между 5 и 20% пестене на енергия годишно.
  Източник: Проучване на FH Münster, 2015 г.

 5. Факт: Непълното пускане в експлоатация може да породи до 20% свръхпотребление на енергия и недостатъчен комфорт за вашите клиенти.
  Източник: Проучване на FH Münster, 2015 г.

 6. Факт: Приблизително 82% от всички отоплителни системи са въведени в експлоатация неправилно.
  Източник: CO2 online, 2017 г.

 7. Факт: А те биха могли да намалят потреблението на енергия с до 20%.
  Източник: Проучване на FH Münster, 2015 г.

 8. Факт: Знаете ли, че 200 милиона циркулационни помпи по света са неефективни, а само в Европа те са 100 милиона?
  Източник: Това е изчислено, като се използва комбинация от продажбите на Grundfos за OEM и за търговия, информацията за пазарния дял и модел, който изчислява средния експлоатационен живот на компонентите в циркулационните помпи.

 9. Факт: Помпите на повече от 10 години обикновено са много по-малко ефективни от настоящите модели. В действителност, замяната на стара циркулационна помпа може да спести до 75% потребление на енергия.
  Източник: Изчисления на Grundfos въз основа на продуктова информация: Стара UPS (CC крива): 358,9 kWh/год - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/год

 10. Факт: Смяната на стара циркулационна помпа в отоплителна система може да спести енергия до 75%!
  Източник: Изчисления на Grundfos въз основа на продуктова информация: Стара UPS (CC крива): 358,9 kWh/год - ALPHA2 AUTOADAPT 56,7 kWh/год

 11. Факт: За типичното семейство това е приблизително същата енергия, която е необходима за работата на телевизора през цялата година.
  Източник: LCD телевизор, работещ по 3 часа на ден - 230 kWh/год

 12. Факт: Регламентите на ЕС променят пазара на хидронни отоплителни системи и ние трябва да мислим по различен начин, когато става въпрос за отоплителни системи, за да се постигне климатичната цел на ЕС - да намали с поне 40% емисиите на парникови газове до 2030 г.
  Източник: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_bg

 13. Факт: Намаляване на парниковите газове с 40% до 2030 г.: Почти всеки би предпочел сметката му за отопление да е по-малка, но днес все повече хора искат отоплителната им система да бъде също и по-устойчива. Имайки предвид това, ЕС се ангажира да намали с 40% парниковите емисии до 2030 г.
  Източник: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_bg

 14. Факт: Вашият клиент ще се радва на комфортен и тих дом и може да спести до 5-10% от потреблението си на електроенергия с новата термопомпа.
  Източник: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 15. Факт: Термопомпите могат да спестят 16% от общото потребление на енергия в Европейския съюз. 32%, когато вземем предвид само отоплителните и охлаждащите системи.
  Източник: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 16. Факт: Традиционните котли обикновено работят при температури до 80 градуса по Целзий. За да се поддържа ефективна работа, термопомпите трябва да работят при възможно най-ниска температура на потока, за предпочитане под 55 градуса по Целзий.
  Източник: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 17. Факт: Когато термопомпата е правилно инсталирана и въведена в експлоатация, преобразуването от възобновяема енергия в полезна топлина става много ефективно и обитателите на дома ще се радват на комфортен и тих дом и може да спестят до 10% потребление на електроенергия от термопомпата.
  Източник: https://iea.blob.core.windows.net/assets/01324438-d634-4d49-95d8-3d08aaab00d5/TheFutureofHeatPumps.pdf

 18. Факт: Старите функциониращи помпи изразходват до 17 пъти повече енергия от нова помпа Grundfos
  Източник: Изчисления на Grundfos въз основа на продуктова информация: Стара UPS (CC крива): 83,5 kWh/год - ALPHA2 AUTOADAPT 4,6 kWh/год

 19. Факт: Но има лесен начин да преминете от потребление на 84 вата до само 5 вата - просто като смените отоплителната си помпа
  Източник: Изчисления на Grundfos въз основа на продуктова информация: Стара UPS (CC крива): 83,5 kWh/год - ALPHA2 AUTOADAPT 4,6 kWh/год

 

По-добри системи за повишаване на налягането

 

Article page: ЛИПСА НА ВОДНО НАЛЯГАНЕ ИЛИ ШУМНА БУСТЕРНА СИСТЕМА

Намаляване
на нивото на шума 6 dB(A): Изчисление от Патрик Глиберт, водещ инженер по звук и вибрации, Grundfos Sound Lab Дания Ниво на звука

на домашните уреди: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

Article page: СЛОЖЕН ИЗБОР, РАЗМЕРИ ИЛИ ИНСТАЛАЦИИ

Предположение
4 часа загубено време е приблизителната оценка на допълнителното време, необходимо на инсталатора, за да разреши проблема от необходимостта да се връща обратно и да вземе правилните компоненти и да финализира инсталацията.

Идеално налягане на водата ​

ФАКТ: „осигуряване на идеално налягане на водата в домове с до 3 етажа и 8 различни точки на потребление“​

Дебитите от точките на потребление варират значително в зависимост от вида и географията. Те могат да са всякакви между 5 и 15 l/min. Идеалното налягане на водата е постоянното налягане на водата от 2 bar, което подава SCALA2 на тези точки на потребление. ​

Приемайки среден дебит от точка на потребление от 7,5 l/min и факта, че SCALA2 може да осигури налягане от 2 bar/29 PSI при 60 l/min, заключаваме, че SCALA2 може да захранва 8 точки на потребление едновременно.​

Следователно домът може да има дори повече от 8 точки на потребление, но SCALA2 може да захранва само 8 едновременно при очаквания комфорт. ​

Имайте предвид, че точки на потребление с по-висок дебит биха ограничили броя, който SCALA2 може да захрани.

Тиха

ФАКТ: [...] „ниво на шума от порядъка на 44 dB(A). Това е намаление на звуковото налягане с 50 dB(A) в сравнение с предишното поколение, което означава намаляване с 50% на възприемания шум от човешкото ухо.“ ​

Ниво на шума: Измерване, направено в лабораторията за звук и вибрации на Grundfos и документирано в протокол за измерване на звука съгласно ISO 3745. ​
„50% намаляване на шума, възприеман от човешкото ухо“: Изчисление, направено според теорията в ​
Автори: Пол Питър Урон, Роджър Хинрихс ​
Издател/уеб сайт: OpenStax ​
Заглавие на книгата: Колеж по физика ​
Дата на публикуване: 21.06.2012 г. ​
Място: Хюстън, Тексас ​

Енергийна ефективност ​

ФАКТ: Избирайки най-ефективните усилватели на налягане вместо традиционните бустерни помпи, собствениците на жилища могат да имат значителни икономии, намалявайки консумацията си на енергия за повишаване на налягането на водата с до 40%.“​

Изчисление и предположения за намаляване на потреблението на енергия за усилване на налягането на водата с 40%, ако замените традиционна бустерна помпа. ​

Това се основава на сравнение между CMB 3-46 и SCALA2 3-45.  Тъй като CMB е това, което считаме за традиционна бустерна помпа, избираме размер 3-46 за сравнение 1:1 със SCALA2 3-45.  ​

Приемаме, че помпата работи по 4 часа на ден, 365 дни в годината. През останалите 20 часа помпата не работи.  ​

Приемаме, че потребностите са различни през един ден, затова използваме три различни точки (0,75 m³/h, 1,5 m³/h, 2,25 m³/h). ​

Предполагаме, че по време на работа помпата ще работи 17% с работна точка 1, 33% с работна точка 2 и 50% с работна точка 3. ​

След това отчитаме потреблението на енергия при тази потребност от дебит при напор от 30 m, за да очертаем потреблението на енергия през деня. ​

Това ще даде сумарната енергия, използвана за деня. Умножете това по общия брой работни дни годишно (365) и ще получите годишно потребление на енергия както за SCALA2, така и за помпата за сравнение. Разделете тези две стойности и преобразувайте в процент – тогава икономията се равнява на 43%. ​

Изчисление, направено в инструмента за изчисляване на енергията за повишаване на налягането.​