Ръководство „Как да...“

Как се постига максимална ефективност на помпата

Получете бързо и прецизно изчисляване на енергията на помпата при оразмеряване.

Гледайте видеоклипа и разберете повече за изчисляването на енергията на помпата при оразмеряване.

Научете как бързо да изчислявате ефективността на помпата

Изчисляването и сравняването на консумацията на енергия може да отнеме време. Но в Grundfos Product Center можете бързо да изчислите енергийната ефективност на помпата, като използвате критерии за оценка на разходите за жизнения цикъл (LCC) - и изберете най-енергийно ефективната помпа за Вашия проект.

Стъпка 1: Определете Вашите изисквания за приложение

За да намерите най-енергийно ефективната помпа за Вашите нужди, изберете областта на приложението и приложението, което Ви интересува. Настройте дебита и напора. Кликнете върху "оразмеряване на продукта".

Стъпка 2: Оценете и сравнете помпите

Изберете параметри за оценка, например консумация на енергия. Ще се появи селекция от продукти, подредени в низходящ ред според най-добрите разходи за жизнения цикъл. Изберете този, който Ви интересува, за да видите профила на натоварването. Можете също да видите колко енергия ще Ви спести всяка помпа, както и неща като оразмеряване, консумация на енергия от помпата и емисии на CO2.

Стъпка 3: Избор на помпа и документация

Можете да изберете предпочитаната помпа и да експортирате или отпечатате съответната документация. Или можете да продължите да разглеждате и сравнявате други помпи, за да намерите правилния баланс на размерите с енергийната ефективност на помпата.

Друго как да направляваме