Ръководство „Как да...“

Как се намира спецификацията

Намерете текстове със спецификации, като PDF-и със спецификация на помпата, които ще Ви помогнат да създадете търг, който да спечели работата.

Вижте къде можете да намерите текстовете на спецификациите, които търсите.


Информация за търга, която помага да спечелите обекта

Когато създавате търг, трябва бърз достъп до правилните текстове на спецификациите, включително pdfs със спецификация на помпата. в продуктовия каталог можете да намерите текстовете на спецификациите, които търсите - навреме да подадете офертата си и да спечелите работата.

Стъпка 1: Изберете Вашия продукт

На продуктовата страницата ще видите списък с опции. Изберете продукта, от който се нуждаете.

Стъпка 2: Натиснете "Спецификации"

Ще Ви бъде представена колекция от данни за помпата, като технически спецификации, спецификации за материалите, спецификации за монтаж, спецификации за течности, електрически данни, спецификации за управление и други спецификации, като нето тегло.

Друго как да направляваме