Помощ и насоки при проектирането и специфицирането на помпени системи

Потърсете допълнителна информация за конструкцията на Вашата помпена система, която ще Ви помогне да удовлетворите техническите изисквания и характеристики на помпата.

Бърз и надежден сервиз, където и да сте

Със сервизни центрове на Grundfos в повече от 50 държави по целия свят, допълнени от повече от 600 оторизирани сервизни партньори, ние винаги сме наблизо. Ако е необходимо, ние гарантираме, че ще получите и спешен достъп до сервизен персонал.