ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С
GRUNDFOS HOME

ИЗБЕРЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЗАД

  НАЗАД

  kitchen-pressure-boosting
  КУХНЯ - ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

  Нашата продуктова гама за повишаване на водното налягане е подходяща за:

  • Повишаване на налягането от резервоар
  • Повишаване на налягането от подземен резервоар
  • Лека промишленост
  • Цялостно водоснабдяване
  • Градинско и напоително водоснабдяване
  • Повишаване на водоснабдяването от водопровдната мрежа
  upa,scala2,cmbe,cmbe-twin,cm-booster-sp,cm-ps
  pressure-boosting
  garden-pressure-boosting
  ГРАДИНА - ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

  Нашата продуктова гама за повишаване на водното налягане е подходяща за:

  • Повишаване на налягането от резервоар
  • Повишаване на налягането от подземен резервоар
  • Лека промишленост
  • Цялостно водоснабдяване
  • Градинско и напоително водоснабдяване
  • Повишаване на водоснабдяването от водопровдната мрежа
  cm-booster-sp,cm-ps
  pressure-boosting
  bathroom-pressure-boosting
  БАНЯ - ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

  Нашата продуктова гама за повишаване на водното налягане е подходяща за:

  • Повишаване на налягането от резервоар
  • Повишаване на налягането от подземен резервоар
  • Лека промишленост
  • Цялостно водоснабдяване
  • Градинско и напоително водоснабдяване
  • Повишаване на водоснабдяването от водопровдната мрежа
  upa,scala2,cmbe,cmbe-twin,cm-booster-sp,cm-ps
  pressure-boosting
  utility-room-pressure-boosting
  МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ - ПОВИШАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

  Нашата продуктова гама за повишаване на водното налягане е подходяща за:

  • Повишаване на налягането от резервоар
  • Повишаване на налягането от подземен резервоар
  • Лека промишленост
  • Цялостно водоснабдяване
  • Градинско и напоително водоснабдяване
  • Повишаване на водоснабдяването от водопровдната мрежа
  upa,scala2,cmbe,cmbe-twin,cm-booster-sp,cm-ps
  pressure-boosting
  well-groundwater
  КЛАДЕНЕЦ - ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ

  Нашата продуктова гама сондажни помпи е подходяща за:

  • Доставяне на подпочвени води за напояване в земеделието
  • Цялостно водоснабдяване
  • Градинско и напоително водоснабдяване
  • Лека промишленост
  sqe,sp
  groundwater
  kitchen-lifting-stations
  КУХНЯ - ПОДЕМНИ СТАНЦИИ

  Нашата гама от малки подемни станции е подходяща за:

  • Изграждане мокри помещения на места, където главната канализационна тръба е отдалечена
  • Смилане и отвеждане на фекални води
  • Отвеждане на битови отпадни води
  sololift2-c-3
  lifting-stations
  bathroom-lifting-stations
  БАНЯ - ПОДЕМНИ СТАНЦИИ

  Нашата гама от малки подемни станции е подходяща за:

  • Изграждане мокри помещения на места, където главната канализационна тръба е отдалечена.
  • Смилане и отвеждане на фекални води
  • Отвеждане на битови отпадни води
  sololift2-d-2,sololift2-wc-1,sololift2-wc-3,sololift2-cwc-3
  lifting-stations
  utility-room-lifting-stations
  МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ - ПОДЕМНИ СТАНЦИИ

  Нашата гама от малки подемни станции е подходяща за:

  • Изграждане мокри помещения на места, където главната канализационна тръба е отдалечена.
  • Смилане и отвеждане на фекални води
  • Отвеждане на битови отпадни води
  sololift2-c-3
  lifting-stations
  basement-drainage
  МАЗЕ/ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР - ОТВОДНЯВАНЕ

  Нашата продуктова гама дренажни помпи е подходяща за:

  • Отводняване на наводнена шахта
  • Отводняване или пълнене на изкуствено езеро или плувен басейн
  • Пренос на битови отпадни води
  unilift-kp,unilift-ap,unilift-cc
  drainage
  kitchen-hot-water-recirculation
  КУХНЯ - ОТОПЛЕНИЕ И РЕЦИРКУЛАЦИЯ

  Нашата продуктова гама рециркулационни помпи за гореща вода е подходяща за:

  • Повишаване на налягането в системи с гореща вода
  • Рециркулация на топла вода за битови нужди
  • Рециркулация на гореща вода за търговски нужди
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  bathroom-hot-water-recirculation
  БАНЯ - ОТОПЛЕНИЕ И РЕЦИРКУЛАЦИЯ

  Нашата продуктова гама рециркулационни помпи за гореща вода е подходяща за:

  • Повишаване на налягането в системи с гореща вода
  • Рециркулация на топла вода за битови нужди
  • Рециркулация на гореща вода за търговски нужди
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  utility-room-hot-water-recirculation
  МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ - ОТОПЛЕНИЕ И РЕЦИРКУЛАЦИЯ

  Нашата продуктова гама рециркулационни помпи за гореща вода е подходяща за:

  • Повишаване на налягането в системи с гореща вода
  • Рециркулация на топла вода за битови нужди
  • Рециркулация на гореща вода за търговски нужди
  comfort-b-pm,alpha2,alpha3
  hot-water-recirculation
  alpha2
  ALPHA2

  Циркулационните помпи с висока ефективност Grundfos ALPHA2 са предназначени за отоплителни и климатични системи. Помпата притежава функция AUTOADAPT, която автоматично адаптира помпата към нуждите на системата за оптимален комфорт и ниска консумация на енергия.

  • Здрава конструкция – Изработена от материали, които осигуряват отлична корозионна устойчивост
  • Тиха работа – Тих двигател с постоянен магнит
  • AUTOADAPT – Определя профила на потребление и подава гореща вода само когато е необходима
  • Енергийна ефективност
  • Тиха работа
  images/product/alpha2.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/alpha2.html
  alpha3
  ALPHA3

  ALPHA3 ДАВА НАЧАЛО НА НОВА ЕРА В ДОМАШНИТЕ ЦИРКУ-ЛАЦИОННИ ПОМПИ И ОПРОСТЯВА РАБОТАТА НА ИНСТАЛА-ТОРИТЕ. ALPHA3 има вградена система за двупосочна комуникация,която се свързва към интуитивното приложение RemoteGrundfos GO. Това позволява лесен обмен на информациямежду помпата и вашия смартфон.

  • Здрава конструкция – Изработена от материали, които осигуряват отлична корозионна устойчивост
  • Тиха работа – Тих двигател с постоянен магнит
  • AUTOADAPT – Определя профила на потребление и подава гореща вода само когато е необходима
  • Висока енергийна ефективност
  • Без блокиране
  • Защита от работа на сухо
  • Автоматично регулиране
  images/product/alpha3.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/alpha3.html
  cmbe
  CMBE

  Grundfos CME са напорни помпи с променлива работна скорост, които се адаптират към потреблението, което води до по-ниски експлоатационни разходи. Помпата осигурява постоянно налягане в точките на потребление (до капацитета на помпата) независимо от промените в потреблението или налягането на входа.

  • Променлива работна скорост – регулира се според потреблението
  • Здрава конструкция – всички мокри части са изработени от висококачествена неръждаема стомана
  • Ниско ниво на шум <55 dB (A)
  • Защита от работа на сухо и от претоварване
  • Променлива работна скорост
  • Здрава конструкция
  images/product/cmbe.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/cm-cme-booster.html
  cmbe-twin
  CMBE TWIN

  Напорната система Grundfos CME TWIN се състои от две напорни помпи CME, свързани паралелно и монтирани към обща опорна плоча. Тя е проектирана да осигурява идеално налягане на водата в по-големи приложения, като например жилищни сгради, училища, многоетажни сгради и леки промишлени приложения.

  • Променлива работна скорост – регулира се според потреблението на вода
  • Интелигентно управление на помпите – автоматично адаптиране към консумацията и редуване на работата на помпите
  • Защитни функции – включително защита от работа на сухо и термична защита
  • Лесен монтаж – след свързване на тръбите трябва само да се включи захранването
  • Променлива работна скорост
  • За по-големи приложения
  images/product/cmbe-twin.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/cm-cme-booster.html
  cm-booster-sp
  Самозасмукваща бустерна помпа CM

  Самозасмукващата напорна помпа Grundfos CM е компактна напорна помпа, предназначена за битови и леки промишлени приложения. Напорният модул се състои от здрава многостъпална центробежна помпа и контролер за управление PM1 или PM2, съвместим със захранване от електрически генератори.

  • Самозасмукваща – подходяща за използване с надземни или подземни водоизточници
  • Издръжлива конструкция – всички мокри части са изработени от висококачествена неръждаема стомана
  • Функции за защита – включително защита от работа на сухо, аларма против зацикляне (разпознаване на течове), автоматично рестартиране и максимален интервал на непрекъсната работа (30 минути)
  • Лесен монтаж – компактна конструкция
  • Самозасмукваща
  • Издръжлива конструкция
  images/product/cm-booster-sp.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/CM_Booster.html
  cm-ps
  CM-PS

  Grundfos CM-PS е компактно напорно решение, предназначено за битови и леки промишлени приложения. Напорният модул се състои от здрава CM помпа, 5-пътен вентил и пресостат. За да се завърши напорната система, трябва да се включи и резервоар под налягане.

  • Издръжлива конструкция – всички мокри части са изработени от висококачествена неръждаема стомана
  • Лесен монтаж – компактна конструкция
  • Автоматична работа – вграденият пресостат автоматично стартира и спира помпата в зависимост от потреблението
  • Издръжлива конструкция
  • Автоматично управление
  images/product/cm-ps.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/CM-PS.html
  comfort-b-pm
  COMFORT PM

  Grundfos COMFORT PM е предназначена за рециркулация на гореща вода в битови приложения. Изработена от материали, които гарантират отлична корозионна устойчивост, тя е енергийноефективна и изключително тиха. Версията с AUTOADAPT автоматично адаптира помпата към нуждите на системата за оптимален комфорт и ниска консумация на енергия.

  • Тиха работа – тих двигател с постоянен магнит
  • Издръжлива конструкция – изработена от материали, които осигуряват отлична корозионна устойчивост
  • Версия с AUTOADAPT – определя профила на потребление и подава гореща вода само когато е необходима
  • Лесен монтаж и експлоатация
  • Тиха работа
  images/product/comfort-b-pm.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/comfort.html
  scala2
  SCALA2

  Grundfos SCALA2 е издръжлива композитна помпа с променлива работна скорост, която регулира своята работа според потреблението на вода, като осигурява постоянно налягане във всички точки на потребление. Напълно интегрираната помпа включва двигател, резервоар, датчик, задвижващ механизъм и възвратен вентил в един компактен модул, който е бърз и лесен за монтаж.

  • Идеално налягане на водата – независимо от промените в потреблението или входното налягане
  • Един модел, който е подходящ за повечето битови приложения
  • Самозасмукваща – подходяща за повишаване на налягането от надземни или подземни водоизточници със смукателна височина до 8 метра
  • Функции за защита – включително защита от работа на сухо, аларма против зацикляне (разпознаване на течове), автоматично рестартиране и максимален интервал на непрекъсната работа (30 минути)
  • Перфектно налягане на водата
  • Ниско ниво на шум
  images/product/scala2.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/scala2.html
  sololift2-c-3
  SOLOLIFT2 C-3

  Подемната станция SOLOLIFT2 C-3 е подходяща за отвеждане на битови отпадни води от места, където главната канализационна тръба е отдалечена. .

  • Подходяща за пералня, съдомиялна машина, мивка, душ, вана и душ-кабина.
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  • Готово за монтаж решение за отвеждане на битови отпадни води
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  images/product/sololift2-c-3.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sololift20.html
  sololift2-cwc-3
  SOLOLIFT2 CWC-3

  SOLOLIFT2 CWC-3 е нашата компактна и готова за монтаж подемна станция с мощен двигател за бързо смилане и отвеждане на канализационни и отпадни води от места, където главната канализационна тръба е отдалечена.

  • Подходяща за единична тоалетна плюс още три санитарни уреда (напр. мивка, душ и биде)
  • Мощен двигател със силен стартов въртящ момент
  • Мощен двигател за бързо смилане на отпадъци и отвеждане на канализационни и отпадни води
  • Мощен двигател за бързо рязане на отпадъци и отвеждане на канализационни и отпадни води
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  images/product/sololift2-cwc-3.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sololift20.html
  sololift2-d-2
  SOLOLIFT2 D-2

  SOLOLIFT2 D2 е малка и готова за монтаж подемна станция, подходяща за отвеждане на битови отпадни води от места, където главната канализационна тръба е отдалечена.

  • Подходяща за душ и мивка
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  • Готово за монтаж решение за отвеждане на битови отпадни води
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  images/product/sololift2-d-2.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sololift20.html
  sololift2-wc-1
  SOLOLIFT2 WC-1

  SOLOLIFT2 WC-1 е малка и готова за монтаж подемна станция с мощен двигател за бързо смилане и отвеждане на канализационни и отпадни води от места, където главната канализационна тръба е отдалечена.

  • Подходяща за единична тоалетна плюс още един санитарен уред (напр. мивка)
  • Мощен двигател със силен стартов въртящ момент
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  • Мощен двигател за бързо рязане на отпадъци и отвеждане на канализационни и отпадни води
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  images/product/sololift2-wc-1.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sololift20.html
  sololift2-wc-3
  SOLOLIFT2 WC-3

  SOLOLIFT2 WC-3 е малка и готова за монтаж подемна станция с мощен двигател за бързо смилане и отвеждане на канализационни и отпадни води от места, където главната канализационна тръба е отдалечена.

  • Подходяща за единична тоалетна плюс още три санитарни уреда (напр. мивка, душ и биде)
  • Мощен двигател със силен стартов въртящ момент
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  • Мощен двигател за бързо рязане на отпадъци и отвеждане на канализационни и отпадни води
  • Изваждащи се двигател и помпа за чист и лесен ремонт
  images/product/sololift2-wc-3.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sololift20.html
  sp
  SP

  Гамата потопяеми помпи Grundfos SP са изработени изцяло от корозоустойчива висококачествена неръждаема стомана и са идеални за широк диапазон от приложения. Лагерът от гума от течен силикон (LSR) осигурява отлична устойчивост на пясък, а модерната хидравлика гарантира оптимална работна ефективност.

  • 100% висококачествена неръждаема стомана – за изключително дълъг експлоатационен живот
  • Отлична устойчивост на пясък – лагер от гума от течен силикон (LSR) за повишена устойчивост на пясък
  • Вграден възвратен вентил – за намаляване на риска от повреда вследствие на хидравличен удар
  • Входна решетка – не допуска проникването в помпата на частици над определен размер
  • 100% висококачествена неръждаема стомана отвътре и отвън
  • Отлична устойчивост на пясък
  images/product/sp.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sp.html
  sqe
  SQE

  Grundfos SQE е компактна многостъпална потопяема помпа, предназначена за работа при константно налягане. С диаметър от едва 3 цола, помпата е изключително компактна и идеална за малки или ограничени сондажни отвори. С редица функции за защита на двигателя и намаляване на износването SQE е идеалното решение за битови приложения.

  • Работа с константно налягане независимо от броя на използваните изходи, за да се предотвратят колебания в налягането
  • Двигател с постоянен магнит с компактен честотен конвертор, осигуряващ оптимална ефективност
  • Функции за защита, включително защита от работа на сухо, от претоварване, от колебания в напрежението и функция за автоматично рестартиране
  • Мек старт и работа с нисък ток, за да се намали износването на помпата, което я прави подходяща за използване с генератор
  • Работа с константно налягане
  • Отлични качества за стартиране
  images/product/sqe.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/sq.html
  unilift-ap
  UNILIFT AP

  Grundfos UNILIFT AP 12 е снабдена с полуотворено работно колело, предназначено за работа с течности, съдържащи частици с диаметър до 12 mm. AP 35 и 50 са снабдени с работно колело тип Vortex, предназначено за работа с битови отпадни води, съдържащи частици с диаметър до 50 mm. Всички модели могат да се използват с поплавъчен превключвател за автоматично управление или без такъв за ръчно управление.

  • Конструкция от неръждаема стомана – за дълъг експлоатационен живот
  • Лесна за транспортиране – ръкохватка, монтирана към корпуса на помпата
  • Термична защита от претоварване – вградена в монофазната версия
  • Опция за поплавъчен превключвател – за автоматично или ръчно управление.
  • Конструкция от неръждаема стомана
  • Предназначени за работа с течности, съдържащи частици с диаметър до 50 mm
  images/product/unilift-ap.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/unilift-ap.html
  unilift-cc
  UNILIFT CC

  UNILIFT CC е лека потопяема дренажна помпа с два изхода (отгоре или отстрани), която осигурява голяма гъвкавост при монтаж и/или подмяна. Тя изпомпва вода от ниво едва 3 mm над дъното при свален филтър и – също както другите ни дренажни помпи – може да се използва за фиксиран монтаж или като преносима помпа.

  • Способност за ниско засмукване – може да изпомпва от ниво едва 3 mm над дъното
  • Самообезвъздушаваща се хидравлика
  • Лесен монтаж и предотвратяване на връщане на вода от нагнетателната тръба
  • Гъвкав монтаж на нагнетателната тръба
  • Два изхода
  • Способност за ниско засмукване
  images/product/unilift-cc.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/unilift-cc.html
  unilift-kp
  UNILIFT KP

  Grundfos UNILIFT KP е лека помпа, предназначена за пренос на течности и изпомпване на вода, съдържаща частици с диаметър до 10 mm. Подходяща е за работа с фиксиран монтаж или като преносима помпа и може да се използва с поплавъчен превключвател за автоматично управление или без такъв за ръчно управление.

  • Конструкция от неръждаема стомана – за дълъг експлоатационен живот
  • Лесна за транспортиране – ръкохватка, монтирана към корпуса на помпата
  • Функция за автоматично рестартиране – в случай на термично претоварване на двигателя
  • Опция за поплавъчен превключвател – за автоматично или ръчно управление.
  • Конструкция от неръждаема стомана
  • Предназначени за работа с течности, съдържащи частици с диаметър до 10 mm
  images/product/unilift-kp.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/unilift-kp.html
  upa
  UPA

  Grundfos UPA е битова напорна циркулационна помпа, предназначена за повишаване на налягането в системи за битова гореща вода. Помпата осигурява допълнително налягане за душове, кранове и други подобни точки на потребление. Помпата спира и стартира автоматично в зависимост от потреблението.

  • Енергийноефективна
  • Тиха работа
  • Лесен монтаж – готова за използване
  • Максимална надеждност и здравина
  • Компактна напорна помпа
  • Лесна за монтаж
  images/product/upa.png
  https://bg.grundfos.com/products/find-product/upa.html