Určujeme směr

Grundfos chce přispět a řešit globální klimatickou krizi

Inteligentní řešení v oblasti čerpací techniky ve spojení s konkrétními kroky jsou klíčem k úsilí společnosti Grundfos účinně působit na globální výzvy v oblasti vody a klimatu.

Celosvětová klimatická krize je hrozbou. Společnosti a komunity po celém světě čelí problémům s tím spojeným, zejména v oblasti nedostatku vody a globálního oteplování. Zmírnění této hrozby vyžaduje úsilí všech složek společnosti, včetně zúčastněných stran z veřejného a soukromého sektoru.

"Vodní a klimatická krize je zásadní téma k řešení. Budoucnoust naší planety a příštích generací závisí na tomto řešení. Jako společnost, která může mít vliv na řešení tohoto problému, považujeme za svou povinnost jednat, "říká Mads Nipper, CEO společnosti Grundfos.

Naše strategie do roku 2025 představuje ambici stát se "climate positive" společností. To znamená společností, která pozitivně ovlivňuje klima. Do roku 2025 chceme snížit naši uhlíkovou stopu o 50% ve srovnání s rokem 2008. Pomůžeme také našim dodavatelům snížit jejich uhlíkovou stopu. Součástí naší strategie je i snížení naší spotřeby vody o 50% ve srovnání s rokem 2008. 

"Nezaměřujeme se ale pouze na naši společnost. Kromě toho, že budeme jednat trvale udržitelným způsobem, zvýšíme své úsilí také v okolních komunitách, "říká Mads Nipper.

Do roku 2030 chce Grundfos zajistit vodu pro 300 milionů lidí, kteří k ní dnes nemají přístup, a díky inteligentnímu hospodaření s vodou ušetřit
50 miliard kubických metrů pitné vody.

"Po celou dobu budeme i nadále posouvat hranice energetické účinnosti čerpadel a ujistíme se, že každé nově instalované čerpadlo bude spotřebovávat méně elektrické energie než to, které nahradí. Budeme také vyvíjet a zdokonalovat digitální řešení, která možná ještě dnes nejsou na světě, ale umožní nám dosáhnout našich ambicí, "říká Mads Nipper.

"To vše nemůžeme udělat sami. Musíme spolupracovat s dodavateli, zákazníky a partnery, abychom ambice proměnili ve skutečnost. Společně to dokážeme. A musíme jednat hned, "uzavírá Mads Nipper.

Jsme inovátoři

Chceme pozitvně ovlivňovat klima prostřednictvím našich řešení a aktivit. Chceme zajistit přístup k vodě více lídem po celém světě, chránit vzácné vodní zdroje a pozitivně a trvale ovlivňovat globální klimatické výzvy.

Uvádíme na trh průkopnická řešení světových problémů v oblasti vody a klimatu a zlepšujeme kvalitu života lidí.

Voda a digitalizace

Budeme vyvíjet a zdokonalovat nová digitální řešení, díky nimž budeme schopni zajistit vodu pro svět.

Naše projekty z celého světa

Partnerství pro vodu

Po celém světě spolupracujeme s klíčovými partnery, abychom zajistili, že lidé získají přístup k vodě.

V asijských zemích jako Vietnam, Kambodža a v mnoha dalších, pracujeme s modely smíšeného financování, abychom zajistili, že vodohospodářské společnosti s napjatými rozpočty a zdroji mohou zásobovat pitnou vodou obyvatele ve svých obcích a regionech.

Jedno z těchto míst je Takeo v Kambodži , kde my a místní provozovatelé spolupracujeme na zásobování obyvatel vodou.