Instalace a nastavení čerpadla Grundfos COMFORT DT s digitálním časovým spínačem

Podívejte se, jak nainstalovat a nastavit čerpadlo Grundfos COMFORT DT a jaké výhody digitální časový spínač přináší.

Pokud chcete mít provoz čerpadla plně pod kontrolou, nabízíme čerpadlo COMFORT s digitálním časovým spínačem. Díky časovému spínači můžete nastavit, kdy čerpadlo poběží. Zajistíte si tím požadovaný komfort a zároveň minimalizujete spotřebu energie a ztráty tepla z potrubí.

Zprovoznit Grundfos COMFORT DT s digitálním spínačem je snadné. Nejdříve čerpadlo nainstalujte na vratné potrubí a poté jej zapojte do zásuvky. Po zapojení se zeleně rozsvítí nápis 100 %.

To značí, že čerpadlo pracuje na plný výkon celý den. Také začne blikat žlutý ukazatel času, a to na pozici 6 hodin. Pro nastavení aktuálního času stiskněte horní tlačítko. Po stisknutí se zeleně rozsvítí symbol ozubeného kolečka, to znamená, že je čerpadlo v režimu „nastavení“.

Stisknutím pravého tlačítka nastavíte aktuální čas. Poté čas potvrďte levým tlačítkem. Nyní, zelená barva znázorňuje výchozí nastavení, kdy čerpadlo pracuje v intervalech 6–9 h, 11–13 h a 16–21 h. Pro potvrzení výchozího nastavení stiskněte horní tlačítko.

Rozsvítí se symbol hodin. To značí, že čerpadlo je nyní v režimu časového spínače. Místo továrního nastavení si můžete vytvořit vlastní režim. Stiskněte horní tlačítko, a ukazatel začne blikat na 24 hodinách. Posunete jej opakovaným stisknutím pravého tlačítka.

Stisknutím levého tlačítka můžete zrušit výběr daného času. Pokud chcete navolit další časový úsek, opakovaně stiskněte pravé tlačítko, než se dostanete na požadovaný úsek. Pro zvolení stiskněte levé tlačítko.

Tímto způsobem si nastavíte časové úseky podle toho, jak v domácnosti teplou vodu využíváte. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte horní tlačítko. Stejně jako předtím je čerpadlo uvedeno do režimu časového spínače a zeleně svítí symbol hodin.

Horní tlačítko slouží ke změně režimu. Jedním stisknutím čerpadlo přejde do režimu 100 %. Další stisknutí čerpadlo uvedete do režimu nastavení. A dalším stisknutím se vrátíte do režimu časového spínače.

Tak to byl krátký úvod k instalaci a nastavení čerpadla Grundfos COMFORT DT s digitálním časovým spínačem, které vám zajistí pohodlnou domácnost.

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 4
Čas dokončení
Čas dokončení: 15 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Základní