Článek

Lepší odvod odpadní vody z domácností

Odpadní vodou v domácnosti se člověk nechce moc zabývat. Za běžných okolností je odváděna samospádem a případně s pomocí čerpadel do kanalizace. Systémy pro odvádění odpadní vody se však mohu přetížit, dojde k zpětnému toku a odpadní voda se vrátí do obydlí. To samozřejmě způsobí škody na majetku, vznik nemocí a dokonce může být nezbytné se přestěhovat.  Také čerpání odpadní vody na dlouhé vzdálenosti může být komplikované a nákladné. Naštěstí existují řešení, která systémy pro odvod odpadní vody z domácností dokáží vylepšit.

Zaplavení vnitřních prostor domu v důsledku zpětného toku

Zaplavení způsobují tři hlavní faktory: silný déšť, prasklé potrubí nebo vysoká hladina podzemní vody.  Při silných deštích nebo bleskových záplavách často dochází k tomu, že se přetíží kanalizační síť a nestačí odvádět spadlou vodu, nebo se rychle naplní čerpací jímka a čerpadlo v jimce nastačí vodu odvádět. Voda si pak hledá svou cestu a dochází ke zpětnému toku z kanaliazce do vnitřních prostor domu.

Ve většině případů, když dojde k zaplavení vnitřních prostor domu, instalace nebyly dostatečně  vybaveny k tomu, aby zaplavení zabránili nebo snížili jeho důsledky.

 

Jak vypadá nedostatečná instalace?

Nevhodná ochrana proti zpětnému toku – jestliže je zpětný ventil instalován pod úrovní kanalizace, zaplavení nezabrání.

Chybí zpětný ventil

Systém odvodu odpadní vody je špatně nadimenzovaný – Například jímka je příliš malá na to, aby pojala vodu při vydatných deštích

Čerpadlo je poddimenzované – Čerpadlo je příliš malé na to, aby dokázalo odčerpávat vodu při intenzivních srážkách

Snižte riziko zaplavení domu nebo rychle odčerpejte vodu ze zatiopených prostor

Existuje řada čerpacích řešení, která rychle a efektivně odčerpají odpadní vodu, takže kontaminovaná voda nezůstává v domě. 

Zde uvádíme některá z našich řešení, která jsme navrhli tak, aby vyhovovala jakýmkoli požadavkům při odvodu odpadní vody. Nabízíme jak přenosné, tak stálé instalace s ochranou proti zpětnému toku:

 

Přečerpávání odpadní vody na delší vzdálenosti nemusí být snadné

Přečerpávání odpadní vody na dlouhé vzdálenosti ve venkovských nebo kopcovitých oblastech může být obtížné. Jediným efektivním způsobem, jak odpadní vodu odvádět do kanalizace na delší vzdálenosti, je využití samospádu. Pokud není možné využít přirozený spád je nutné využít čerpadla a čerpací jímky s čerpadly.

Grundfos nabízí řešení, která minimalizují náklady na instalaci i provoz a svým majitelům poskytují bezproblémový dlouhodobý provoz.

UNILIFT APG je všestranné a spolehlivé čerpadlo s řezacím zařízením, určené pro čerpaní odpadní vody včetně splaškové odpadní vody v rodinných domech a menších budovách. Je vybaveno prověřeným a spolehlivým řezacím zařízením, které mají čerpadla Grundfos SEG. Pevné částice dokáže rozmělnit na malé kousky, takže je snazší odpadní a černou vodu z domácností prečerpávat do kanalizace. Čerpadlo UNILIFT APG je vhodné pro různé aplikace at už v rodinných domech či nízkopodlažních obytných domech.

Lze jej nainstalovat ven do čerpací jímky nebo muže být součástí přečerpávacích stanic „UNOLIFT / DUOLIFT“, které se umístují v budově do suterénu pod úrovní kanalizace. Čerpadlo lze použít také jako přenosné samostatné řešení (ovšem s ohledem na připojení výtlačného potrubí přírubou).

Zjistěte více o čerpání odpadní vody v domácnostech

Navštivte naši platformu Ecademy, v níž se dozvíte o různých potížích při čerpání čisté či šedé vody, odpadní vody (i pokud obsahuje různá vlákna) nebo splašek včetně odpadu z toalet.

Zdroje:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Odhad, který počítá s nejhorší situací, kdy je potřeba zrekonstruovat celý suterén včetně stěn a interiéru. Inspirace: www.xxxx

c) Průměrná cena, která vychází z níže uvedených zdrojů:

  • DK: www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • US: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Pokuty: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ a průměrné pokuty v dánských korunách za nesprávný kanalizační systém.

PŘIPOJTE SE K 57 000 INSTALATÉRŮ JAKO JSTE VY

Dostávejte od nás informace o čerpadlech, nástrojích, školeních a akcích