Naše voda je pod tlakem

Rostoucí urbanizace a náš moderní způsob života zvyšují nároky na dodávku vody. Znečištění vody, které způsobujeme, průsaky vody ve vodovodní síti a nadměrná spotřeba vody rovněž ohrožují náš přístup k bezpečné a čisté vodě. Naštěstí díky inteligentním řešením můžeme tento stav změnit.

Řešení pro města

Po celém světě se města rychle rozrůstají,  poptávka po vodě roste a ve stejných městech dochází i pitná voda. Přesto stále plýtváme našimi dostupnými zdroji. Města přichází až o 60% veškeré čerpané vody v důsledku špatných vodovodních sítí. Inteligentní řešení mohou dramaticky snížit tyto ztráty.

Řešení pro průmysl

I přes rostoucí požadavky na vodu a energii stále znečišťujeme naše dostupné zdroje. Celkově 80% všech odpadních vod se vrací do přírody bez řádného čištění. Ale stejnou vodu můžeme využívat opakovaně. Díky inteligentním řešením a technologím lze dramaticky snížit spotřebu vody v průmyslových odvětvích. 

Řešení pro budovy

Zvyšující se modernizace přispívá k využívání značného množství energie - celosvětová poptávka po systémech klimatizace a chlazení budov se za méně než 20 let zdvojnásobila. Tento nárůst spotřeby energie je hlavní hnací silou změny klimatu. Existuje spousta inteligentních řešení s energeticky účinnějšími čerpadly,  která mohou pomoci snížit emise CO2 a optimalizovat spotřebu energie v budovách.

#ForOurWater

Problémy s vodou se vyskytují po celém světě. Je čas na změnu myšlení ve všech úrovních společnosti: od politiky a průmyslu k městům a lidem v nich žijících. Pomozte nám vyřešit globální problémy s vodou. Protože voda přece jen patří nám všem. Musíme se starat o naši vodu. #ForOurWater

Ambice Grundfos

Naším cílem je pomoci řešit světové výzvy v oblasti vody a klimatu a zlepšovat kvalitu lidského života.

Bezpečná voda

Do roku 2030 chceme přispět k dodávce bezpečně spravované pitné vody pro potřebu 300 milionů lidí.

Vodní účinnost

Prostřednictvím efektivního využívání vody a úpravy vody plánujeme snížit spotřebu sladké vody o 50 miliard m3.

Směrem k pozitivnímu klimatu

Do roku 2025 chceme snížit vlastní emise CO2 o 50% (ve srovnání s rokem 2008) a do roku 2030 chceme být 100% klimaticky pozitivní.

"Svět je plný problémů, které je možné vyřešit lépe."

- Poul Due Jensen, zakladatel společnosti Grundfos

V roce 1945 vymyslel Poul Due Jensen čerpadlo, aby se to změnilo. O jednu generaci později, v roce 1973, jeho syn Niels Due Jensen stanovil novou agendu udržitelného rozvoje a rozhodl se, že každé nové čerpadlo Grundfos musí být o 10% energeticky účinnější než předchozí. Od té doby naše ambice stavějí na odkazu Grundfos - překročit hranice odvětví a využívat našich znalostí v oblasti vodního hospodářství k řešení globálních problémů s vodou.

Chcete se dozvědět více?

Jediný způsob, jak provést změnu, je jednat. Níže jsou uvedeny některé zdroje pro další učení, včetně některých úspěšných příběhů z celého světa, přehled našich současných řešení a informace o globálních partnerstvích a vrcholných schůzkách týkajících se problémů s vodou.