Kontorelever

Camilla Kammersgaard Poulsen, kontorelev

"Sammen med mine dygtige kollegaer står jeg for at administrere og koordinere på tværs af organisationer. Det synes jeg er fedt!"

 

Om uddannelsen

En kontorelev administrerer og koordinerer på tværs af organisationer. Derfor er det vigtigt at være god til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt, på flere niveauer. En kontoruddannelse tager ialt ca. 4 år. De første 2 år er et grundforløb og et eux grundforløb, der løfter grundforløbsfagene op på gymnasialt niveau, eller en studentereksamen suppleret med et eus forløb (erhvervsuddannelse for studenter). På denne del af uddannelsen vil du modtage SU, hvis du er over 18 år. De sidste 2 år foregår på virksomheden med 3 - 10 ugers skoleophold undervejs og du vil få elevløn under hele forløbet.

Hos Grundfos kan du som kontorelev specialisere dig inden for administration eller shipping. Som administrationselev foregår skoleopholdene på Aarhus Business College.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk

Dyk ned i forskellige afdelinger

Vi har flere afdelinger med kontorelever og deres opgaver er forskellige, så vi opfordrer ansøgere til at orientere sig i nedenstående for at få et indblik og dermed målrette sin ansøgning mod den afdeling man synes bedst om. I 2020 har vi ansat elever i følgende afdelinger:

Kontorelev med speciale til Group President's Office

Drømmer du om at arbejde i stor international virksomhed, og er du ikke bange for at prøve kræfter med en bred vifte af administrative udfordringer? Så kan vi tilbyde en alsidig 2-årig kontoruddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. 

Som elev i Group President’s Office bliver du en del af det team, der i det daglige supporterer Grundfos’ koncernchef, og du vil i løbet af uddannelsesforløbet få et bredt indblik i afdelingen og dens funktioner. Vi er i alt 5 medarbejdere, herunder en 1.-års elev og en 2.-års elev. Du vil også komme til at arbejde tæt sammen med en lang række andre kollegaer, der supporterer resten af koncernledelsen. Vi har en uformel omgangstone og et godt sammenhold.    

Du vil være tilknyttet en elevansvarlig, som du sammen med yderligere en elev vil komme til at arbejde tæt sammen med. Du vil i samarbejde med 2.-års eleven hurtigt komme til at varetage en række faste og selvstændige opgaver.

Som kontorelev i Group President’s Office skal man:

 • Være serviceminded og imødekommende
 • Være god til at samarbejde
 • Være ansvarsbevidst
 • Kunne arbejde struktureret og omhyggeligt
 • Være åben over for nye udfordringer
 • Have humoristisk sans og et godt humør
 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale

Som kontorelev i Group President’s Office får man:

 • En bred administrativ uddannelse
 • Mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt
 • Indsigt i en stor dansk innovativ produktionsvirksomhed
 • Mulighed for at bruge sprog
 • Rutine i at bruge Microsoft Office 365
 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger
 • En bred kontaktflade på tværs af Grundfos’ organisation

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Group President’s Office:

 • Løbende opbygning og vedligehold af SharePoint-sider og andre interne websites
 • Diverse administrative opgaver, såsom fraværsregistrering, rejseafregning, visumansøgninger mm.
 • Event- og mødeplanlægning
 • Opbygning og vedligehold af event app og eventstyringssystem
 • Assistance til juridisk afdeling, såsom kontraktsarkivering, legalisering af dokumenter mm. 

Kontorelev med speciale til Building Service Segmentet

Vil du være med til at forme Grundfos’ fremtid, og kan du lide at være med helt
fremme?

I Building Service Segmentet arbejder vi intensivt med at forme de fremtidige løsninger for kommercielle og private bygninger. Segmentet fungerer som bindeled imellem markederne og udviklingsafdelingerne, og agerer som ”voice of customer” i organisationen ved, at sikre produkterne altid er differentierede og profitable.

Segmentet sammensætter og vedligeholder en produkt portfolio, som tilsammen udgør mere end halvdelen af den samlede omsætning i Grundfos, og har derfor stor indflydelse på de strategiske valg i hele organisationen. Vi arbejder meget markedsorienteret, og vores primære stab består af Produktchefer og Forretningsudviklere. De sikrer bl.a. de nødvendige markedstiltag og produktudviklingsaktiviteter.

Vi er en udadvendt og strategisk organisation, som er med til at sikre at produkter og løsninger har global relevans. Vi sætter høje krav i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål for Vand og Energioptimering.

Som elev i Building Service Segmentet skal man:

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale
 • Være åben overfor nye udfordringer
 • Være ansvarsbevidst og struktureret
 • Kunne trives med rutinepræget opgaver
 • Være omstillingsparat og klar til at ’gribe bolden’
 • Kunne samarbejde og være imødekommende

Som elev i Building Service får man:

 • En bred administrativ uddannelse
 • Rutine i at bruge Microsoft Office 365
 • Et godt kendskab til vores kerneprodukter og vores programmer
 • Et dynamisk arbejdsmiljø med gode og hjælpsomme kollegaer
 • En elevtid som til en vis grad kan præges af dine evner og interesser
 • En bred kontaktflade internationalt i Grundfos

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Building Service:

 • Løbende opdatering og oprettelse af SharePoint sider og andre interne websites
 • Workshop, event- og mødeplanlægning
 • Diverse administrative opgaver, såsom fraværsrelateret opgaver i SAP og assistance ved fraværsregistrering, visumansøgninger, dataindsamling og opdatering mm.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af BS-præsentationsmateriale, organisationsdiagrammer og årshjul
 • Indsamle, udarbejde og udsende nyhedsbreve samt opdatere SharePoint og vedligeholde fælles mailboks
 • Opfølgning og timeregistrering på projekter

Kontorelev med speciale til Grundfos FutureLab

Drømmer du om at være med til at sætte dit eget præg på en nyetableret afdeling i en stor international virksomhed? Vil du gerne være med til at begrave ”Plejer” én gang for alle – og være med til at finde på helt nye veje at gå? Så er det Grundfos FutureLab, du skal stile din ansøgning til.

I Grundfos FutureLab har vi fokus på at identificere og vurdere innovative idéer til videreudvikling i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde en alsidig 2-årig kontoruddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du vil få rig mulighed for at få videreudviklet dit administrative talent.

Under hele forløbet vil du være tilknyttet en elevansvarlig, som vil støtte og udfordre dig.  

Typiske arbejdsopgaver for en elev i FutureLab:

 • Være ansvarsbevidst. Du vil hurtigt få ansvaret for dine egne opgaver og områder
 • Være god til at samarbejde på kryds og tværs af afdelinger
 • Være struktureret og omhyggelig i dit arbejde
 • Være klar på en hurtigt omskiftende arbejdsdag
 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale på professionelt niveau. Grundfos’ koncernsprog er engelsk, og Grundfos FutureLab er en afdeling bestående af medarbejdere fra hele verden
 • Have lyst til at arbejde både selvstændigt og i teams
 • Være serviceminded og imødekommende 

Som kontorelev i Grundfos FutureLab får du:

 • En bred administrativ uddannelse med masser af faglige udfordringer
 • Mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt
 • Indsigt i en stor, innovativ produktionsvirksomhed
 • Mulighed for at bruge sprog
 • Rutine i at bruge Office 365 og mange andre nyttige arbejdsredskaber
 • Et internationalt arbejdsmiljø med plads til humor og socialt samvær
 • En bred kontaktflade med interne og eksterne interessenter
 • Mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du ønsker
 • Fleksible arbejdsforhold i et åbent og uformelt arbejdsmiljø

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Grundfos FutureLab:

 • Kalenderkoordinering og -styring
 • Mødeplanlægning (i samarbejde med afdelingens kontormedhjælper: bestilling af forplejning samt opsætning af – og support til – Skype- og Teams-møder)
 • Rejsebestillinger – herunder visumansøgninger
 • Ad hoc-assistance ved projektarbejde

Kontorelev med speciale til EHS - Environment, Health and Safety

EHS er en organisation som arbejder på tværs af alle fabrikker i det danske produktionsselskab (GBJ). Vi består af en miljøorganisation og en arbejdsmiljø- & sikkerhedsorganisation, som begge har centrale og decentrale ressourcer.

Generelt er vi den organisation, der supporterer resten af organisationen med EHS-kompetencer og gennemfører forskellige miljø og sikkerhedsaktiviteter i de enkelte enheder.

Elevtiden som kontorelev i EHS strækker sig over 2 år.

Starten af din elevtid vil gå med at lære virksomheden og organisationen at kende igennem en række administrative opgaver. Arbejdsområder og opgaver udvides efterhånden og der fokuseres på, at du får egne selvstændige opgaver.

Som elev i EHS skal man:

 • Være serviceminded
 • Have gode kommunikationsevner
 • Trives med rutineprægede opgaver
 • Kunne arbejde struktureret
 • Være omhyggelig
 • Kunne håndtere fortrolige informationer
 • Have et lyst hoved og et åbent sind
 • Have humoristisk sans og godt humør
 • Bruger af Office pakken og Sharepoint

Som elev i EHS får man:

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kollegaer
 • Indsigt i en stor dansk, innovativ produktionsvirksomhed
 • En bredkontaktflade på tværs af organisationer i Danmark
 • Rutine i brug af MS office og SAP
 • Et forløb som kan præges af dine evner og interesser
 • En bred administrativ uddannelse

Typiske arbejdsopgaver for en elev i EHS:

 • QEHS listeudtrækning og udsending
 • Administration af Grundfos Standarder
 • Lave præsentationsmaterialer på dansk og engelsk
 • Samle og håndtere EHS-data
 • Bestille varer (QP)
 • Deltagelse i projekter
 • Indtastning af diverse EHS-informationer
 • Registrering af fravær for organisationens funktionærer
 • Oprettelse og vedligehold af sharepoint-sites
 • Referatskrivning 

Kontorelev med speciale i administration hos GBJ - det danske produktionsselskab

Ønsker du en alsidig kontoruddannelse med mulighed for stor variation i opgaver og mulighed for udvikling og fordybelse? Ønsker du en uddannelse og en hverdag, som du i høj grad selv kan være med til at tilrettelægge og præge? Så skal du søge én af 2 elevstillinger i Grundfos’ danske produktionsenheder – i daglig talte kaldt GBJ 1 eller 2.

Elevtiden som kontorelev i GBJ 1 og 2 strækker sig over 2 år og foregår hhv. i Aalestrup (GBJ 1) og i Bjerringbro (GBJ 2)

Du vil i din elevtid være tilknyttet et team bestående af repræsentanter fra de forskellige afdelinger i enheden. Ledelse, kvalitet, produktionsteknik, sekretariat mm. Det betyder, at du vil møde opgaver, som spænder meget bredt.

Starten af din elevtid vil gå med at lære virksomheden og organisationen at kende igennem en række administrative opgaver. Arbejdsområder og opgaver udvides efterhånden og der fokuseres på, at du får egne selvstændige opgaver.

Som elev i GBJ skal man:

 • Være serviceminded
 • Have gode kommunikationsevner
 • Trives med rutineprægede opgaver
 • Kunne arbejde struktureret
 • Være omhyggelig
 • Kunne håndterer fortrolige informationer
 • Have et lyst hoved og et åbent sind
 • Have humoristisk sans og godt humør

Som elev i GBJ får man:

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kollegaer
 • Indsigt i en stor dansk, innovativ produktionsvirksomhed
 • En bredkontaktflade på tværs af organisationen i Danmark
 • Rutine i brug af MS office og SAP
 • Et forløb som kan præges af dine evner og interesser
 • En bred administrativ uddannelse

Typiske arbejdsopgaver for en elev i GBJ:

 • Kalenderstyring for fabriksledelsen
 • SAP og BW rapporter
 • Møde og eventplanlægning
 • Vedligehold af IMS
 • Oprettelse og vedligehold af sharepoint-sites
 • Referatskrivning
 • Deltagelse i projekter
 • Administration af uddannelse for alle vores medarbejdere
 • Administrative opgaver inden for PT og Vedligehold.

Kontorelev med speciale i administration hos GBJ 3 - Supply Chain Planning

Har du interesse for logistik, og vil du lære mere om planlægning/indkøb i en international virksomhed?

”Som elev hos os, får du masser af udfordringer inden for hele logistik- og supply chain-området. Du vil få en bred kontaktflade med mange forskellige stakeholders både inden- og uden for Grundfos. Teamet, som du bliver en del af, er fyldt med gode kolleger og godt humør”, fortæller Planning Manager, Jonas Kjærgaard

Fra værdikæde

Som elev i en planlægningsafdeling får du ansvaret for indkøb eller produktionsplanlægningen som dit eget område. Her bruger du størstedelen af din tid, hvor du forholder dig kritisk til kapacitet og materialetilgængelighed med øje for den overordnede værdikæde. Derudover bliver en vigtig del af dit job at håndtere undtagelser og revurdere planlægningen, når det er nødvendigt. Målet er at balancere vores kunders og leverandørers behov, så vi fortsat kan levere høj kundeservice.

Blandt erfarne kolleger og tæt på produktionen 

Til daglig sidder du blandt 10 kolleger i vores Supply Chain Planning-afdeling i Bjerringbro. Vi har kontorer i direkte forlængelse af produktionen, hvilket giver gode muligheder for et tæt samarbejde, når produktionstal skal aftales. 

I afdelingen har vi hver vores individuelle ansvarsområder, men vi har et fælles mål og er rigtig gode til at arbejde sammen. Derfor hjælper vi hinanden med dagligdagens udfordringer, og vi samarbejder om længerevarende projekter. Du bliver mødt af et professionelt miljø med en uformel tone, hvor jokes i løbet af dagen er med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Du vil være i GBJ 3 i begge år af læretiden

Som Supply chain elev i GBJ 3 får du:

 • En fleksibel arbejdsplads
 • Ansvar for eget område indkøb/planlægning
 • Mulighed for at bruge sprog
 • Faglige og personlige udfordringer
 • Kontakt med mange forskellige mennesker i både ind- og udland
 • Godt arbejdsmiljø og gode kollegaer

Typiske arbejdsopgaver for en elev i GBJ 3 kan være:

 • Dagligt indkøb og opfølgning på leveringer
 • Forberedelse og deltagelse i tavlemøder
 • Samarbejde med planlægning og produktion
 • Kontakt med leverandører via e-mail, telefon og møder
 • Lagerovervågning
 • Opfølgning på leveringsevne
 • Forecast til leverandører
 • Oprettelse af indkøbsordrer
 • Oprettelse af produktionsordrer
 • Kapacitetsbehandling
 • Datanalyse
 • Samarbejde med produktionsleder og finplanlægger i produktionsafdelingen
 • Samarbejde med produktionsteknisk afdeling, kvalitetsafdelingen, varemodtagelse, forsendelse, kundeservice samt eksterne kontakter i Grundfos selskaberne

Kontorelev til Shipping

I Shipping er vores vigtigste opgaver at servicere, understøtte samt tilvejebringe de bedste, omkostningsrigtige logistiske og transportrelaterede løsninger for såvel interne som eksterne kunder.

Til at varetage disse funktioner er vi i Shipping 4 dedikerede shippingkoordinatorer, 1 Shipping Specialist samt 2 shippingelevr. En nødvendighed for alle i Shipping er evnen til at arbejde målrettet og koncentreret under pres – samt naturligvis bidrage med godt humør.

Vi er konstant underlagt deadlines, om disse så er interne, fra SKAT, airlines, rederier, leverandører eller andre gør stort set ingen forskel. En bred berøringsflade til interne samt eksterne stakeholders er derfor en nødvendighed.

Som elev i Shipping skal man:

 • Beherske engelsk i både skrift og tale
 • Have et godt hoved og et åbent sind
 • Arbejde struktureret
 • Kunne arbejde selstændigt og have mod på udfordringer
 • Være villig til at tage et ansvar
 • Kunne indgå i teamarbejde
 • Kunne arbejde under tidspres
 • Arbejde på lige fod med øvrige kollegaer

Som elev i Shipping får man:

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger
 • Frihed under ansvar
 • Samarbejde
 • Masser af faglige udfordringer
 • Bred berøringsflade

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Shipping:

 • Ordrebehandling – herunder intern og ekstern information og kommunikation til indkøb, salg, produktion, salgsselskaber, leverandører, transportører og myndigheder
 • Leveringsbetingelser – Incoterms og transportforsikring
 • Eksport/importdokumentation: handelsfakturaer, pakkelister, fragtbreve, udførselspapirer, toldpapirer
 • Indkøb af transport – transportaftaler, kontrol af chaufførinstruktioner, lastbiler, containere, leverandørsamtaler/udvikling
 • Fragtkalkulation/kontrol, transportøkonomi, budget
 • Fysisk og administrativ transportplanlægning
 • Transportafvikling, follow-up, reklamationer, optimering
 • Systemudvikling

Mød vores lærlinge og elever

Her kan du møde nogle af vores lærlinge og elever og finde ud af, om en uddannelse på Grundfos er det rigtige valg for dig. Du kan også dykke videre ned i vores mange uddannelser.