Erhvervspraktik

Karriereveje med høj faglighed og globalt fællesksab

Grundfos tilbyder en lang række erhvervsuddannelser, som ud over at indeholde mange spændende arbejdsopgaver også åbner dørene for mange karrieremuligheder.

Hvis du er nysgerrig efter at blive klogere på, om en erhvervsuddannelse er noget for dig, så har du nu muligheden.

Er en erhvervsuddannelse på Grundfos noget for dig?

For bedst at kunne træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag, tilbyder Grundfos unge fra 8. til 10. klasse at komme i en uges erhvervspraktik. I praktikugen vil du primært skulle løse relevante arbejdsopgaver sammen med din praktikvært. 

Du starter ugen sammen med andre erhvervspraktikanter, hvor I vil blive introduceret til Grundfos og skulle undersøge vores pumpeteknologier. Senere på ugen inviterer vi dine forældre til et informationsmøde, hvor de får lejlighed til at opleve, hvad I har arbejdet med og få et indblik i, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse på Grundfos.

Vi tilbyder praktik i følgende erhvervsuddannelser:

  • Automatiktekniker
  • Datatekniker
  • IT-supporter
  • Elektronikfagtekniker 
  • Lageroperatør og logistik
  • Industritekniker
  • Klejnsmed 
  • Værktøjsmager
  • Plastmager
  • Kok/cater

Hvis du vil vide mere om, hvilke arbejdsopgaver der gemmer sig bag titlerne, kan du læse i vores brochure om erhvervsuddannelser:

Erhvervspraktik som ingeniør på Grundfos

Ingeniører udvikler teknologier, der løser små og store problemer. På Grundfos arbejder ingeniører med at udvikle teknologier, der skal bidrage til, at vi passer godt på jordens vandressourcer, og mennesker i hele verden har adgang til rent drikkevand.

Du har nu mulighed for at prøve kræfter med ingeniørkunsten i en uge.

Du skal i samarbejde med andre praktikanter arbejde med blandt andet 3D-print og programmering for at løse et reelt problem omkring behov for intelligent vanding af planter. Ingeniører fra Grundfos vil give jer indblik i deres arbejdsopgaver og processer, som I skal anvende i løbet af ugen for at sikre, at jeres løsning forhåbentligt løser udfordringen.

Vi har ingen forventninger om, at du har kendskab til hverken 3D-print eller programmering, men har til gengæld høje forventninger til din motivation og lyst til at arbejde med opgaverne i løbet af ugen.

Find os på Facebook

Følg vores lærlinge og elever på Facebook, hvor de fortæller om stort og småt fra deres hverdag på Grundfos.

Hvordan ansøger jeg om et praktikforløb?

Grundskole (8.-10. klasse)

Vi giver mulighed for erhvervspraktik 4 uger om året, uge 10, 11, 40 og 41. Ingeniørpraktikken tilbydes kun i ugerne 10 og 40. Praktikken foregår oftest i Bjerringbro, dog er der enkelte pladser på vores fabrik i Aalestrup (automatiktekniker, industritekniker og værktøjsmager). Hvis du er interesseret, skal du ansøge via ansøgningsformularen. (Senest uge 5, hvis du ønsker praktik i uge 10 eller 11, og uge 35 hvis du ønsker praktik i uge 40 eller 41.)

Vi bestræber os på at tilbyde så mange som muligt en praktikplads, men da pladserne er begrænsede, er det en god idé at notere en 2. prioritet for ønsket uddannelse, men også tidspunkt, hvis du har mulighed for det. Vi vil kun have erhvervspraktikanter, som er motiverede og nysgerrige. Derfor skal du i ansøgningen også skrive, hvorfor du er interesseret i en erhvervspraktikplads.

Senest 3 uger før din praktik får du besked om du har fået en erhvervspraktikplads, og her vil også være anden relevant information om bl.a. mødetid og ugeplan. 

 

 

Erhvervsskole

Hvis du går på en erhvervsskoles GF1, GF2 eller SKP og er interesseret i et praktikforløb, skal du via telefon eller mail kontakte den af erhvervsuddannelsens medarbejdere som er ansvarlig for den uddannelse, du gerne vil prøve af. Så vil vi bestræbe os på at imødekomme dine ønsker om praktikperiode og uddannelsesvalg. 

Interesseret i at komme i erhvervspraktik?

Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik, skal du udfylde ansøgningsformularen. Du kan også læse mere om vores uddannelser inden og finde den rette til dig. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.