Kontorelever

Camilla Kammersgaard Poulsen, kontorelev

"Sammen med mine dygtige kollegaer står jeg for at administrere og koordinere på tværs af organisationer. Det synes jeg er fedt!"

 

Om uddannelsen

En kontorelev administrerer og koordinerer på tværs af organisationer. Derfor er det vigtigt at være god til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt, på flere niveauer. En kontoruddannelse tager i alt ca. 4 år. De første 2 år er et grundforløb og et eux grundforløb, der løfter grundforløbsfagene op på gymnasialt niveau, eller en studentereksamen suppleret med et eus forløb (erhvervsuddannelse for studenter). På denne del af uddannelsen vil du modtage SU, hvis du er over 18 år. De sidste 2 år foregår på virksomheden med 3 - 10 ugers skoleophold undervejs og du vil få elevløn under hele forløbet.

Hos Grundfos kan du som kontorelev specialisere dig inden for administration eller shipping. Som administrationselev foregår skoleopholdene på Aarhus Business College.

Læs mere om uddannelsen på ug.dk

Dyk ned i forskellige afdelinger

Vi har flere afdelinger med kontorelever og deres opgaver er forskellige, så vi opfordrer ansøgere til at orientere sig i nedenstående for at få et indblik og dermed målrette sin ansøgning mod den afdeling man synes bedst om. Du kan søge stillingen nu via dette link.

I år kan du søge til følgende afdelinger:

Group Purchasing

Hvad er Grundfos Group Purchasing?
Group Purchasing er Grundfos koncernens globale indkøbsfunktion, som har base primært i Danmark og Ungarn, og hvor hovedparten af de i alt ca. 200 medarbejdere er placeret. De resterende medarbejdere er placeret i forbindelse med vores produktionsselskaber globalt.

Group Purchasing har ansvaret for at finde, vedligeholde og udvikle et tilstrækkeligt antal globale, regionale og lokale leverandør på en effektiv måde for at støtte GRUNDFOS’ mål. Dette gøres ved at have fokus på kvaliteten, leveringssikkerheden og den totale pris for de varer og serviceydelser vi køber. Vi arbejder teams på tværs af landegrænser og fabrikker.

Inden for Group Purchasing har vi en række funktioner, hvor kontoreleven vil blive involveret følgende:

 • Shared Service, hvor vi modtager forespørgsler fra forretningen og omdanner dem til indkøbsordrer. Derudover har vi ansvaret for at opdatere data i Grundfos’ ERP system, SAP.
 • Category Management har ansvar for at finde leverandører og forhandle kontrakter. Endvidere beskæftiger vi os med at udvikle relationer og samarbejde med vores leverandører og følge op på performance. Dette gøres i tæt samarbejde med vores fabrikker globalt.
 • Purchasing Excellence arbejder med udvikling af indkøbsprocesser og værktøjer, som vores funktion benytter sig af i hverdagen.

Som elev i Group Purchasing skal man:

 • have lyst til at arbejde selvstændigt og få nye udfordringer
 • kunne tage ansvar for egne opgaver
 • arbejde systematisk og kunne lide analytiske opgaver
 • være opsøgende og løsningsorienteret
 • have gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • være service-minded
 • have gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt samt IT kundskaber

Som elev i Group Purchasing får man:

 • egne selvstændige opgaver og muligheder, som du også selv kan være med til at skabe
 • mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt
 • bred kontaktflade på tværs af organisationen globalt
 • forbedret sine kommunikationsevner på engelsk, da arbejdet primært forgår på engelsk
 • et rart arbejdsmiljø med gode kolleger

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Group Purchasing:

Som elev indgår man som en naturlig del af hverdagen og vil i løbet af perioden arbejde sammen med en række forskellige kolleger om opgaver forbundet med både procesudvikling, leverandørudvikling og kontrakter og forhandlinger. Man vil også som elev selvstændigt få ansvar for opgaver, som understøtter disse aktiviteter.

Typiske opgaver, som eleven deltager i:

 • ansvar for egne indkøbsgrupper på lige fod med andre kolleger
 • oprettelse og vedligeholdelse af data i SAP
 • deltagelse i leverandørmøder
 • opfølgning på leverandørperformance
 • deltagelse i forberedelser og forhandlinger
 • udtrække og analysere data fra ERP-systemet
 • opdatere scorecards
 • daglig kommunikation med leverandører
 • forbedring af datakvalitet global
 • supportere Grundfos selskaber med procesforbedringer
 • deltagelse i netværksmøder for kolleger og superbrugere
 • planlægge og deltage i intern uddannelse og træning

Kontorelev med speciale i administration til CIO Office/IS Administration

Hvad er IS Administration?
Grundfos Information Services (Grundfos IS) er intern leverandør af Informationsteknologi og -services til Grundfos koncernen. IS Administration er en underafdeling i CIO Office, som er en division i Grundfos IS. 

CIO Office varetager en bred vifte af interne services i et multikulturelt miljø. Ud over IS Administration omfatter det bl.a. ledelsessupport, ledelsesmodeller, intern kommunikation. processtøtte, kontrakt- og licensstyring. Grundfos IS beskæftiger i alt omkring 600 ansatte, hvoraf cirka halvdelen er placeret i Bjerringbro, Danmark, mens resten er fordelt på centre i Filippinerne, Kina, Ungarn, Argentina og USA.

Som elev i IS Administration skal du:

 • være serviceminded 

 • beherske engelsk i både skrift og tale 

 • have et lyst hoved, et åbent sind og øje for detaljerne

 • have gode formidlingsevner

 • have mod på forskelligartede opgaver

 • have lyst til at arbejde selvstændigt

 • kunne arbejde struktureret og samtidig håndtere afbrydelser

 • være med til løbende at forbedre vores processer

 
IS Administration tilbyder dig:

 • et behageligt arbejdsmiljø med gode kolleger i et globalt team

 • udfordringer i jobbet

 • egne ansvarsområder

 • meget bred samarbejdsflade på tværs af den globale IS organisation

IS Administrationens arbejdsopgaver:

Da Grundfos IS har medarbejdere i hele verden, vil der være meget kommunikation og samarbejde med kolleger fra andre lande og kulturer. Du kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere i afdelingen og får egne opgaver og ansvarsområder, der udvides undervejs i løbet af uddannelsesforløbet. 

De væsentligste administrative opgaver og rutiner samlet i IS Administration:

 • Ledelsessupport

 • Ferie- og fraværsregistrering og -support

 • Håndtering af IS Administrations fælles mailbox

 • Rejsearrangementer og visumansøgninger

 • Mødeindkaldelser, kalenderstyring og planlægning af diverse events

 • Indkøb og varebestillinger

 • Onboarding og offboarding

 • Koordinering af flex- og eftermiddagsfolk

Kontorelev til CSR/HR i Danmark

Hvad er CSR/HR Operations i Danmark?
CSR og HR er 2 forskellige afdelinger som har det til fælles, at vi er støttefunktioner til Grundfos’ 4.500 medarbejdere i Danmark. På tværs af organisationen løser vi opgaver som ofte er tæt forbundne og derfor søger vi sammen en kontorelev med speciale i administration.

Corporate Social Responsibility (CSR) DK er en ny organisation som har til formål at håndtere alle elever og lærlinge i Danmark samt medarbejdere ansat under særlige vilkår. Til at løse de opgaver er vi 10 medarbejdere fordelt på 2 lokationer. 

I HR DK Operations er vi 6 personer der supporterer alle Grundfos’ danske fabrikker med HR services samt træning og udvikling. Derudover har vi også det HR juridiske ansvar for alle danske medarbejdere som tæller godt 4.500. Det betyder at vi hjælper medarbejdere og ledere på tværs af hele Danmark med juridiske problemstillinger samt rådgivning.

Som elev i CSR/HR DK skal du:

 • være serviceminded 

 • have gode kommunikationsevner

 • kunne arbejde med mange IT-værktøjer

 • have lyst til at arbejde sammen med mange forskellige kolleger

 • have mod på forskelligartede opgaver

 • kunne trives med rutineprægede opgaver

 • have lyst til at arbejde selvstændigt

 • kunne arbejde struktureret og samtidig håndtere afbrydelser

 • være med til løbende at forbedre vores processer

 • kunne håndtere fortrolige informationer

 • have et lyst hoved og et åbent sind

 
CSR/HR DK tilbyder dig:

 • et behageligt arbejdsmiljø med gode kolleger og god humor i to forskellige teams

 • udfordringer i jobbet

 • egne ansvarsområder

 • meget bred samarbejdsflade på tværs af organisationen i DK

 • en bred administrativ uddannelse

 • et forløb der kan præges af dine evner og interesser

Arbejdsopgaver i CSR/HR DK

Som elev i CSR/HR DK vil du have din faste plads i CSR DK, men vil løse opgaver for begge dele af denne funktion. Du vil blive tilknyttet en elevansvarlig, der vil have som overordnet mål at medvirke til at du gennemgår den rette faglige og personlige udvikling i løbet af uddannelsestiden. Denne person vil sammen med en række andre personer i funktionen klæde dig på til at løse de meget forskelligartede opgaver. 
Du kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere i afdelingen og får egne opgaver og ansvarsområder, der udvides undervejs i løbet af uddannelsesforløbet.

Ud over det administrative fokus i din elevuddannelse vil du være en del af en dynamisk hverdag hvor du vil udvikle kompetencer inden for træning, udvikling, generel HR samt HR jura.  

De væsentligste administrative opgaver og rutiner samlet i CSR/HR DK:

 • Planlægning og koordinering af træningsaktiviteter

 • Support med at indsamle data og lave analyser

 • Administrativ support i forbindelse med udarbejdelse af juridiske dokumenter

 • Stå for at udarbejde og løbende være ansvarlig for forskellig rapportering

 • Deltagelse på kurser og lederseminarer som administrativ hjælper 

 • Mødeadministration

 • Markedsføringsaktiviteter (online platforme, messer, interne arrangementer ol.)

 • Deltagelse i rekrutteringsprocessen 

 • Håndtering af praktikansøgninger

 • Diverse faste opgaver vedrørende årshjul for lærlinge og elever

 • Diverse registreringer og bestillinger  

 • Ad hoc opgaver

Kontorelev til Group President’s Office

Drømmer du om at arbejde i stor international virksomhed, og er du ikke bange for at prøve kræfter med en bred vifte af administrative udfordringer? Så kan vi tilbyde en alsidig 2-årig kontoruddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. 

Som elev i Group President’s Office bliver du en del af det team, der i det daglige supporterer Grundfos’ koncernchef, og du vil i løbet af uddannelsesforløbet få et bredt indblik i afdelingen og dens funktioner.  Vi er i alt 8 medarbejdere, herunder en 1.-års elev og en 2.-års elev. Du vil også komme til at arbejde tæt sammen med en lang række andre kollegaer, der supporterer resten af koncernledelsen. Vi har en uformel omgangstone og et godt sammenhold.   

Du vil være tilknyttet en elevansvarlig, som du sammen med yderligere en elev vil komme til at arbejde tæt sammen med. Du vil i samarbejde med 2.-års eleven hurtigt komme til at varetage en række faste og selvstændige opgaver. 

Som kontorelev i Group President’s Office skal man: 

 • Være serviceminded og imødekommende

 • Være god til at samarbejde 

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale

 • Være ansvarsbevidst

 • Kunne arbejde struktureret og omhyggeligt

 • Være åben over for nye udfordringer

 • Have humoristisk sans og et godt humør

Som kontorelev i Group President’s Office får man:

 • En bred administrativ uddannelse

 • Mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt

 • Indsigt i en stor dansk innovativ produktionsvirksomhed

 • Mulighed for at bruge sprog (primært engelsk, som er koncernsproget)

 • Rutine i at bruge Microsoft Office 365

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger

 • En bred kontaktflade på tværs af Grundfos’ organisation

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Group President’s Office:

 • Løbende opbygning og vedligehold af SharePoint-sider og andre interne websites

 • Diverse administrative opgaver, såsom fraværsregistrering, rejseafregning, visumansøgninger mm. 

 • Event- og mødeplanlægning

 • Opbygning og vedligehold af event app og eventstyringssystem

 • Assistance til andre afdelinger, fx juridisk afdeling (kontraktsarkivering, legalisering af dokumenter mm), reception/omstilling og koncernøkonomi.

Kontorelev med speciale til Group Supplier Quality

Drømmer du om at arbejde i stor international virksomhed, og er du ikke bange for at prøve kræfter med en bred vifte af administrative udfordringer? Så kan vi tilbyde en alsidig 2-årig kontoruddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. 

Som elev i Group Supplier Quality bliver du en del af et globalt team, der i det daglige har ansvaret for mere end 4000 leverandørers kvalitet og udvikling. Vi er i alt 60 medarbejdere fordelt globalt, du bliver en del af vores lederteam og vil supportere med strategiske initiativer indenfor leverandør kvalitets udvikling. Du vil i løbet af uddannelsesforløbet få et bredt indblik i Group Supplier Quality, Group Quality, Group Purchasing og dens funktioner.     

Du vil være tilknyttet en elevansvarlig og være i netværk med andre elever i Grundfos. 

Som elev i Group Supplier Quality skal man:

 • Være ansvarsbevidst. Du vil hurtigt få ansvaret for dine egne opgaver og områder

 • Være god til at samarbejde på kryds og tværs af afdelinger

 • Være struktureret og omhyggelig i dit arbejde

 • Være klar på en hurtigt omskiftende arbejdsdag

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale på professionelt niveau. Grundfos’ koncernsprog er engelsk, og Group Supplier Quality er et team bestående af medarbejdere fra hele verden

 • Have lyst til at arbejde både selvstændigt og i teams

 • Være serviceminded og imødekommende 

Som kontorelev i Group Supplier Quality får du:

 • En bred administrativ uddannelse med masser af faglige udfordringer

 • Mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt

 • Indsigt i en stor, innovativ produktionsvirksomhed

 • Mulighed for at lære mange forskellige kulturer at kende ved daglig kontakt eller besøg

 • Rutine i at bruge Office 365 og mange andre nyttige arbejdsredskaber

 • Et internationalt arbejdsmiljø med plads til humor og socialt samvær

 • En bred kontaktflade med interne og eksterne interessenter

 • Mulighed for at præge din uddannelse i den retning, du ønsker

 • Fleksible arbejdsforhold i et åbent og uformelt arbejdsmiljø

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Group Supplier Quality:

 • Administrativ support til Group Supplier lederteamet

 • Kalenderstyring for Group Supplier Quality Director 

 • SAP, Power Bi. og BW rapporter

 • Møde og eventplanlægning

 • Referatskrivning

 • Planlægning af leverandørbesøg

 • Opdateringen og koordinering af strategiske initiativer

 • Supporter på MS team, Yammer og promovering af Supplier Quality aktiviteter og succes

 • Støtte udviklingen af ​​nye proces forbedringer 

Global Product Information Management

Global Product Information Management (Global PIM) er en organisation med ca. 70 medarbejder i Danmark, Tyskland, Ungarn, Kina og USA. 

Vi designer og skaber teknisk information til Grundfos produkter og løsninger, fra teknisk dokumentation, f.eks. installations- og driftsmanualer og data booklets, til masterdata, materialelister, servicestyklister osv. Global PIM er ligeledes ansvarlig for at opbygge og vedligeholde produkt konfiguratorer for udvalgte produkter.

Starten af din elevtid vil gå med at lære Grundfos, dine kolleger og dine arbejdsopgaver at kende. Du vil deltage i et par kurser, og du vil være tilknyttet en elevansvarlig (afdelingens sekretær), som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. Efter oplæring vil du selvstændigt komme til at varetage en række faste opgaver.

Som kontorelev i Global PIM skal man:

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale

 • Være ansvarsbevidst

 • Kunne arbejde struktureret

 • Være omhyggelig

 • Have lyst til at arbejde både selvstændigt og i teams

 • Være udadvendt og opsøgende

 • Være åben over for nye udfordringer

 • Være serviceminded og imødekommende

 • Være god til at samarbejde

 • Have humoristisk sans og et godt humør

 • Have situationsfornemmelse

Som kontorelev i Global PIM får man:

 • Masser af faglige udfordringer

 • Mulighed for at bruge sprog

 • Mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt

 • Indsigt i en stor dansk, innovativ produktionsvirksomhed

 • Fleksible arbejdsforhold i et åbent og uformelt arbejdsmiljø med gode kolleger 

 • En bred kontaktflade på tværs af organisationen i DK og udland

 • Rutine i at bruge Microsoft Office og SAP 

 • Tæt samarbejde med Global PIM ledergruppe

Eksempler på arbejdsopgaver som elev i PIM:

 • Planlægning af møder

 • Mødereferater 

 • Tids- og fraværsregistrering

 • Arkivering

 • Indkøb af kontorartikler

 • Indkøb af oversættelser og dokumentation

 • Nyhedsbreve

 • Planlægning og forberedelse af workshops og events

 • Vedligehold af intranet 

 • Ad hoc sekretæropgaver

Product Development (PD)

Product Development (PD) er en organisation på ca. 600 medarbejdere fordelt på 8 lande. PD er ansvarlig for udvikling og vedligehold af Grundfos’ produktprogram. PD er struktureret omkring Grundfos´ kunde segmenter, og er opdelt i 5 produktudviklings teams; Water Utility (WU), Industry (IND), Commercial Building Services (CBS), Domestic Building Services (DBS), Software (SW) samt Design to Value (DtV).

Du vil komme til at arbejde i følgende områder:

 • Support til Personal Assistant for Head of PD

 • WU, IN og DBS. Her vil eleven sammen med områdets sekretærer yde support til afdelingsledere samt til afdelingernes medarbejdere, som er fordelt i 8 lande dog med hovedvægten i Danmark.

 • SW, ad hoc support til afdelingsledere og sekretær

 • PD Admin Support, hvor du sammen med den anden elev arbejder med administration på tværs af hele PD

Som kontorelev i PD skal man:

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale

 • Være ansvarsbevidst

 • Kunne arbejde struktureret

 • Være omhyggelig

 • Have lyst til at arbejde både selvstændigt og i teams

 • Være udadvendt og opsøgende

 • Være åben over for nye udfordringer

 • Være serviceminded og imødekommende

 • Være god til at samarbejde

 • Have humoristisk sans og et godt humør

Som kontorelev i PD får man:

 • Masser af faglige udfordringer

 • Mulighed for at bruge det engelske sprog

 • Mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt

 • Indsigt i en stor global, innovativ produktionsvirksomhed

 • Fleksible arbejdsforhold i et åbent og uformelt arbejdsmiljø med gode kolleger 

 • En bred kontaktflade på tværs af organisationen i DK og udland

 • Rutine i at bruge Microsoft Office og SAP 

 • Mulighed for tæt sparring med de andre elever og assistenter i PD

Typiske arbejdsopgaver:

 • Opdatering af hjemmesider (SharePoint)

 • Møde- og rejseplanlægning

 • Opdatering af medarbejderfravær

 • Indkøb af kontorartikler

 • Onboarding af nye medarbejdere

 • Udarbejdelse af præsentationsmaterialer

 • Mødereferater

 • Budgetopfølgning

 • IT superbruger

Kontorelev med speciale i administration til Service Danmark

Drømmer du om at give vores danske servicekunder den bedste betjening, og er du ikke bange for at prøve kræfter med en bred vifte af administrative udfordringer? Så kan vi tilbyde en alsidig 2-årig kontoruddannelse, hvor du får mulighed for at udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. 

Som elev i Service Danmark bliver du en del af vores Customer Service Support team, der i det daglige betjener vores danske servicekunder, og du vil i løbet af uddannelsesforløbet få et bredt indblik i afdelingen og dens funktioner. Vi er i alt 6 medarbejdere i Customer Service  Support teamet fordelt på 2 lokationer i Brøndby og Bjerringbro.

Du vil også komme til at arbejde tæt sammen med vores stab af serviceteknikere samt en lang række kollegaer i vores salgsfunktion. Vi har en uformel omgangstone og et godt sammenhold.    

Du vil være tilknyttet en elevansvarlig, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. Du vil i samarbejde med resten af team’et starte din elevtid med at lære virksomheden og organisationen at kende igennem en række administrative opgaver. Arbejdsområder og opgaver udvides efterhånden og der fokuseres på, at du får egne selvstændige opgaver. 

Som kontorelev i Service Danmark skal man:

 • Være serviceminded og imødekommende

 • Være god til at samarbejde

 • Være ansvarsbevidst

 • Være selvstændig

 • Kunne arbejde struktureret og omhyggeligt

 • Være åben over for nye udfordringer

 • Have humoristisk sans og et godt humør

 • Beherske dansk og engelsk i både skrift og tale

Som kontorelev i Service Danmark får man:

 • En bred administrativ uddannelse med masser af faglige udfordringer

 • Mulighed for at udvikle sig personligt og fagligt

 • Et indblik i vores brede produktprogram

 • Et stort kendskab til vores kunder

 • En dynamisk hverdag hvor dagene sjældent er ens

 • Rutine i at bruge Microsoft Office 365 og SAP

 • Et rart arbejdsmiljø med gode kolleger

 • En bred kontaktflade på tværs af Grundfos’ organisation

Typiske arbejdsopgaver for en elev i Service Danmark:

 • Modtagelse af kundehenvendelser på telefon og e-mail

 • Kundekontakt vedrørende værkstedsager

 • Oprettelse af serviceordrer

 • Fakturering og profitabilitetsanalyser

 • Planlægning af servicebesøg i tæt samarbejde med serviceteknikerne.

 • Tilbudsgivning på serviceydelser og serviceaftaler

 • Opfølgning på ordrer og tilbud

 • Administration af serviceaftaler og rapportering til kunder

 • Planlægning af servicebesøg i tæt samarbejde med serviceteknikerne.

 • Tilbudsgivning på serviceydelser og serviceaftaler

 • Opfølgning på ordrer og tilbud

 • Registrering af produktfejl

 • Backup for vores kollegaer i receptionen, intern salg og logistik

 • Diverse administrative opgaver, opdatering af indhold på Teams, Sharepoints, OneNote mm.

Mød vores lærlinge og elever

Her kan du møde nogle af vores lærlinge og elever og finde ud af, om en uddannelse på Grundfos er det rigtige valg for dig. Du kan også dykke videre ned i vores mange uddannelser.