Nyheder

Nyt partnerskab mellem Grundfos og Norsk Flygtningehjælp skal give mennesker på flugt adgang til rent vand

Grundfos og Norsk Flygtningehjælp (Norwegian Refugee Council) har indgået et samarbejde for at give mennesker i udfordrede områder adgang til vand, blandt andet i Afrika og Mellemøsten.

Begge parter ønsker at bidrage til at løse udfordringerne i forhold til at skaffe adgang til vand for mennesker, der er tvunget til at flygte. Derfor vil de to organisationer samarbejde under Norsk Flygtningehjælps WASH-program (Water, Sanitation and Hygiene), der sigter mod at redde liv, forebygge sygdomme, fremme værdighed og støtte bedre levevilkår og erhvervsmuligheder. 


Et fælles formål

Norsk Flygtningehjælp har indgået samarbejde med Grundfos på baggrund af et fælles værdigrundlag. Ifølge Ammar Fawzi, der er leder af Norsk Flygtningehjælps WASH-program, er det vigtigt at arbejde med en partner, der deler organisationens værdier og bidrager med innovative løsninger på de presserende udfordringer.

"I dag har millioner af mennesker, der er ramt af flygtningekrisen rundt om i verden, kun ringe eller ingen adgang til rent vand. Ud over de sundhedsmæssige udfordringer, betyder den manglende adgang til vandfaciliteter i shelters og flygtningelejre, at familier på flugt ikke har mulighed for at gøre deres shelters til hjem og lejerne til et samfund. Ved at samarbejde med Grundfos er vi nu bedre rustet til at arbejde med og støtte mennesker, der er fordrevne. Vi ønsker at samarbejde med Grundfos, da de er en værdibaseret virksomhed, der har gjort det til en del af deres kerneforretning at forsyne udfordrede samfund med rent vand. Gennem vores fælles formål, deres innovative tankegang, store erfaring og viden kan vi nå ud til endnu flere mennesker på flugt og give disse mennesker adgang til livgivende rent vand,” siger Ammar Fawzi.

Samarbejdet mellem Grundfos og Norsk Flygtningehjælp, der træder i kraft i april 2023 og gælder to år, fokuserer på fire samarbejdsområder: kompetenceudveksling, forskning og udvikling, levering af udstyr og teknisk støtte samt at fremme udviklingen af innovative og bæredygtige projekter.

Grundfos vil støtte NRC’s arbejde med teknisk rådgivning og træning af lokale partnere som regeringer, vandværker og andre vandoperatører i de lande, hvor de opererer. Begge partnere vil også søge muligheder, hvor Grundfos’ innovative teknologi og løsninger kan testes og integreres i NRC-programmer.


Sammen om at give mennesker adgang til rent vand

"Vi er meget glade for at arbejde sammen med Norsk Flygtningehjælp som en strategisk og betroet partner og støtte deres WASH-program med løsninger, der kan give flere mennesker adgang til rent vand og skabe en varig effekt. Dette er i tråd med Grundfos' ambition om at give 300 millioner mennesker adgang til drikkevand i 2030,” siger Pia Yasuko Rask, Senior Director, Grundfos SafeWater.

Grundfos og Norsk Flygtningehjælp vil desuden undersøge mulighederne for at fremskynde nye og innovative tilgange til at øge omfanget, rækkevidden og bæredygtigheden af adgangen til rent vand for de samfund, som Norsk Flygtningehjælp hjælper.

"Samarbejdet med Norsk Flygtningehjælp er en stor ære for os i Grundfos. Som virksomhed har vi allerede en lang historie med at arbejde med bæredygtighed og hjælpe mennesker i nød, men denne mission har aldrig været vigtigere. I Grundfos har vi store ambitioner inden for energi- og vandbesparelser, cirkulære forretningsprincipper og sikring af adgang til rent vand. Vi mener, at Norsk Flygtningehjælp vil spille en afgørende rolle i vores mål om at give flere hundrede millioner mennesker grundlæggende midler til en bedre fremtid,” siger Dag E. S. Gramstad, landedirektør for Grundfos Norge.

 

Om Grundfos

Grundfos baner vejen for løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedrer livskvaliteten for mennesker. Som en førende virksomhed inden for globale pumpe- og vandløsninger lover vi at respektere, beskytte og fremme vandstrømmen ved at levere energi- og vandeffektive løsninger og systemer til en lang række anvendelser for vandforsyninger, industrier og bygninger.Find ud af mere på: grundfos.com

 

Om SafeWater:

SafeWater er en strategisk forretningsenhed i Grundfos, der er dedikeret til at bane vejen for løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker. Grundfos SafeWater skaber en varig indvirkning ved at transformere udfordrede samfund gennem bæredygtige og smarte vandløsninger.

SafeWater arbejder hen imod Grundfos' ambition om at give 300 millioner mennesker adgang til drikkevand i 2030. For at opnå dette samarbejder SafeWater tæt med multi-sektor partnere, herunder verdens førende humanitære udviklingsorganisationer, lokale distributører, servicepartnere, industrier, energiserviceudbydere, banker og finansieringsinstitutioner, investorer og regeringer. SafeWater opererer hovedsageligt i Øst- og Vestafrika, Sydøstasien og Mellemøsten – ofte i fjerntliggende områder.

For mere information, besøg venligst: Water Access | Grundfos

 

Om Norsk Flygtningehjælp:

Norsk Flygtningehjælp (Norwegian Refugee Council) er en uafhængig humanitær organisation, der arbejder med nye og langvarige kriser, beskytter mennesker på flugt og støtter dem i opbygningen af en ny fremtid på tværs af mere end 40 lande.

Norsk Flygtningehjælp er specialiseret inden for seks områder: fødevaresikkerhed, uddannelse, husly, juridisk bistand, lejradministration og vand, sanitet og hygiejne (WASH). Norsk Flygtningehjælp har specialiseret sig i WASH-tjenester for at beskytte folkesundheden for mennesker på flugt og lokalsamfund og hjælpe med at beskytte deres ret til rent vand og sanitet. Derudover skal WASH-programmerne bidrage til at redde liv, forebygge sygdomme, fremme værdighed og støtte adgangen til bedre levevilkår og erhvervsmuligheder. Norsk Flygtningehjælp gør dette gennem direkte initiativer, samarbejde med shelters, uddannelse, fødevaresikkerhed og gennem partnerskaber med andre organisationer.

Den måde, som Norsk Flygtningehjælp opererer på, afhænger først og fremmest af målgruppens WASH-behov og den hurtigste og mest effektive måde at opfylde disse behov på. Over 4,5 millioner mennesker fik gavn af NRC's WASH-program i 2021.

For yderligere oplysninger, se: WASH NRC