Nyheder

Aktiviteter i Grundfos BioBooster lukker

Grundfos BioBooster lukker alle aktiviteter ned over de kommende måneder, da virksomheden ikke har generereret et overskud siden konceptet blev formuleret i 1999 – trods stærk teknologi, væsentlige investeringer og en række forsøg på at få forretningen på ret køl.

”Vi vil fortsat være pionerer, der skaber løsninger på verdens vandudfordringer, hvilket er en central del af vores 2025-strategi. Efter en strategisk evaluering har vi dog desværre måttet konkludere, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at fortsætte med aktiviteterne i BioBooster. Beslutningen bliver taget nu for at give medarbejdere og kunder klarhed over situationen,” siger Poul Due Jensen, Group Executive Vice President, CSO.

Stærk teknologi har udgjort kernen i Grundfos BioBooster-forretningen, men salget på spildevandsområdet har i hele Europa været begrænset.

”Projektorienterede forretninger som Grundfos BioBooster er i sagens natur usikre. Det kan tage år at vinde ordrer, og investeringer må foretages løbende og evalueret over en længere periode. Tålmodighed har været påkrævet, og vi mener, at vi har givet diverse muligheder en fair chance henover årene. Vi har undersøgt yderligere muligheder for at refokusere forretningen men i sidste ende vurderet det uhensigtsmæssigt,” tilføjer Tommy Due Høy, Group Vice President, Global Service & Solutions.

Beslutningen får konsekvenser for alle virksomhedens 27 ansatte. Enkelte af dem vil få tilbudt nye stillinger i Grundfos for at sikre særlig ekspertise og opfylde forpligtelser. Resten vil blive tilbudt hjælp i deres jobsøgning.

”Alle Grundfos’ mere end 19.000 ansatte er lige vigtige, så det er altid med et tungt hjerte, når vi er nødt til at afskedige folk. Alle i Grundfos BioBooster har arbejdet utroligt hårdt, og jeg vil gerne takke alle for deres indsats. Flere aspekter kommer ind i ligningen, når man afslutter en indsats, der har kørt i 20 år. Som sådan hverken kan eller bør individer eller enkelte forretningsenheder holdes ansvarlig, og vi bærer ansvaret som virksomhed,” siger Poul Due Jensen.

Servicearbejde på allerede solgte spildevandsanlæg fortsætter som en del af Grundfos DK Service. Der er ikke sat nogen udløbsdato på dette, og kunderne vil opleve uændret service.