Nyheder

C40 Cities lancerer fase 2 af Water Safe Cities-projektet for at sætte fart på og forbedre løsninger relateret til vand

Fase 2 følger efter den vellykkede C40's Water Safe Cities’ fase 1, der viste, at klimarelaterede oversvømmelser og tørke forventes at påvirke millioner af mennesker og koste verdens større byer 194 milliarder dollars årligt.

København, Danmark, 13. september 2022: C40 Cities Climate Leadership Group (C40 Cities) indgår samarbejde med Grundfos og Grundfos Foundation om at lancere anden fase af projektet Water Safe Cities (WSC II). Anden fase har til formål at forpligte byerne til videnskabeligt baserede mål (science-based targets) for at fremme ambitiøse bytiltag via forskellige oversvømmelses- og tørkeløsninger.

Forskningen i Water Safe Cities fase 1 (WSC I) viste, at 7,4 millioner mennesker i verdens største byer vil blive udsat for alvorlige oversvømmelser fra floder i 2050, og derfor er anden fase af projektet målrettet mod f.eks. vandgennemtrængelighed og nødberedskabssystemer, der skal hjælpe med at redde millioner af liv.

C40 Cities markerede i dag lanceringen på konferencen International Water Association (IWA) World Water Congress & Exhibition i København.

Da behovet for global handling aldrig har været mere presserende, er årets tema for IWA-konferencen "Water For Smart Liveable Cities" yderst aktuelt. Dagens session bragte offentlige og private interessenter sammen for at drøfte spørgsmål om forvaltning af vand i byerne med henblik på at sikre den nødvendige vandforsyning i fremtiden.

 

En vigtig del af WSC II er oprettelsen af en ny vand-accelerator, hvor byer forpligter sig til ambitiøse handlinger, der kan sikre deres vandforsyning. Byerne vil forpligte sig til at:

  • hæve ambition i forhold til at skabe modstandsdygtige byer i forhold til vand og samtidig understøtte ambitionen gennem handling
  • beskytte byerne mod vandrelaterede klima risici
  • gøre vandsikkerhed og -sikring til en central del af klimastrategien ud fra en urban tilgang til forvaltning af byernes vandressourcer

 

Denne forpligtelse vil hjælpe byerne med at sætte ambitiøse men opnåelige mål i forhold til at øge vandsikkerheden. Derudover vil den også hjælpe byerne med at følge ved hjælp af mål, indikatorer og implementeringsveje. C40 har stor erfaring med at støtte byers forpligtelser og vil udnytte denne ekspertise til at gøre den omtalte accelerator til en succes. C40's rolle vil være at arbejde sammen med byerne og støtte dem i udviklingen af de ambitiøse mål med hjælp fra forskning. Det betyder, at byerne vil kunne vælge mellem flere muligheder baseret på deres vandrisici, lokale forhold og ressourcer.

 

WSC II vil i høj grad også trække på den eksisterende videnbase fra C40’s vandnetværk bestående af Connecting Delta Cities, Urban Flooding og Water Secure Cities. Netværket vil hjælpe med at sikre, at rammen for projektet er udformet til at opfylde byernes behov, og yde vejledning og bistand under hele projektet. Desuden vil WSC II resultere i oprettelsen af en rådgivende ekspertgruppe, der repræsenterer akademiske institutioner, NGO'er og erhvervsgrupper, for at støtte byerne i spørgsmål om f.eks. finansiering, hvilket udgør en større udfordring for visse byer.

WSC II vil, ligesom WSC I, blive understøttet med ekspertise og viden fra Grundfos, som en global leder inden for avancerede pumpeløsninger og vandteknologi. C40 vil rådgive og vejlede byerne om løsninger, der blandt andet ser på, hvordan man håndterer vandopsamlingsområder ved floder, effektivisering af vandsystemer og sikring af kritisk infrastruktur mod oversvømmelser. Grundfos' arbejde med C40 er et udtryk for det partnerskab mellem den offentlige og private sektor, som vil være afgørende for projektets succes.

Kim Nøhr Skibsted, administrerende direktør for Grundfos Foundation, siger:
"Water Safe Cities I handlede om at undersøge det globale problem med oversvømmelser og tørke i byerne; nu sætter det nyligt lancerede Water Safe Cities II kursen for handling og skal samtidig undersøge, hvad der skal gøres og bidrages med for at opbygge byer med solidt fundament inden for vandløsninger. For meget vand og vandmangel er blandt de mest presserende udfordringer i vores levetid. Derfor er Grundfos Foundation og Grundfos stolte af at samarbejde med C40 om projektet Water Safe Cities."

Kevin Austen, vicedirektør for C40, tilføjer:
"Der er et presserende behov for Water Safe Cities II-projektet. Hvis man f.eks. mindsker risikoen for oversvømmelser fra floder, vil det kunne reducere skaderne i alle C40-byer med 13 % inden 2050, mens tørkerelaterede løsninger vil kunne spare 8 mia. dollars i skader. Partnerskabet mellem C40, Grundfos og Grundfos Foundation bør være udgangspunktet for et bredere samarbejde mellem byer, nationale regeringer og den private sektor, som alle har et incitament til at beskytte byerne mod vand-relaterede udfordringer."

 

*****

Om C40 Cities Climate Leadership Group
C40 er et netværk af næsten 100 borgmestre fra verdens førende byer, der arbejder for at levere den presserende indsats, der er nødvendig lige nu for at imødegå klimakrisen og skabe en fremtid, hvor alle kan trives alle steder. Borgmestrene i C40-byerne har forpligtet sig til at anvende en videnskabeligt baseret tilgang med udgangspunkt i mennesker for at hjælpe verden med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C og opbygge sunde, retfærdige og modstandsdygtige samfund. Gennem en global grøn New Deal arbejder borgmestrene sammen med en bred koalition af repræsentanter fra fagbevægelsen, erhvervslivet, ungdomsbevægelsen og civilsamfundet for at gå længere og hurtigere end nogensinde før.

De nuværende formænd for C40 er Londons borgmester Sadiq Khan, og New Yorks tidligere borgmester Michael R. Bloomberg. C40's arbejde er muliggjort af de tre strategiske bidragydere: Bloomberg Philanthropies, Children's Investment Fund Foundation (CIFF) og Realdania.

Vil du vide mere om C40's og byernes arbejde, kan du besøge vores hjemmeside eller følge os på TwitterInstagramFacebook og LinkedIn.

 

Om Grundfos Foundation
Grundfos Fonden (Poul Due Jensen Fonden) er en dansk erhvervsdrivende fond. Grundfos' grundlægger, Poul Due Jensen, oprettede fonden den 19. maj 1975. Med 88 % af aktierne er fonden hovedaktionær i Grundfos. Fonden har bidraget med 1,6 mio. USD til Water Safe Cities II og finansieret forskningsfasen Water Safe Cities I med 0,9 mio. USD.

Få mere at vide: grundfosfoundation.com

 

Om Grundfos
Vi er pionerer, der skaber løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og forbedrer menneskers livskvalitet. Som en global pumpe- og vandløsningsvirksomhed bringer vi ekspertise inden for energi- og vandeffektive løsninger og systemer til et bredt anvendelsesområde, som inkluderer vandforsyning, vandbehandling, industri og bygninger. https://www.grundfos.com/