Nyheder

Grundfos’ holdning til COVID-19 vaccination

Medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel er utrolig vigtig for Grundfos. Som arbejdsgiver bekymrer vi os for vores medarbejdere, og vi har gjort vores bedste for, at det er kommet til udtryk i alle vores sikkerhedsforanstaltninger under den igangværende pandemi.

Da vacciner nu er tilgængelige i store dele af verden, opfordrer vi kraftigt medarbejdere, der har mulighed for det, at lade sig vaccinere. Det er vores utvetydige holdning, at vaccination er et kraftfuldt redskab i bekæmpelsen af COVID-19. Samtidig respekterer vi fuldt ud, at det ikke er alle, der kan blive vaccineret. Vi vil som arbejdsgiver fortsætte med at sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler for at forhindre yderligere spredning af virussen.

Grundfos vil ikke indføre en global vaccinationspolitik eller forlange, at medarbejdere bliver vaccineret, selv om Grundfos anser vaccination som et vigtigt tiltag i forhold til at få kontrol over pandemien.

I visse lande kan der være et krav om, at alle, eller nogle, medarbejdere bliver vaccineret. I de tilfælde bakker Grundfos op om dette.

Implementering af sådanne landespecifikke beslutninger vil afhænge af lokale forhold og regler. Grundfos vil have en procedure klar for at sikre, at reglerne håndhæves, og at der udarbejdes sikkerhedsmæssige foranstaltninger for dem, der ikke kan blive vaccineret

Vi vil løbende evaluere vores tilgang til dette.

Grundfos vil fortsat prioritere medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel og indføre sikkerhedsforanstaltninger som regelmæssige tests, mundbind, hjemmearbejde efter behov og/eller omplacering/alternativ rolle, hvis det bliver nødvendigt for at beskytte medarbejderne og forhindre yderligere spredning af virussen.

I de tilfælde hvor medarbejdere ikke ønsker at lade sig vaccinere i overensstemmelse med lokale regler, og sikkerhedsforanstaltninger som regelmæssige tests, mundbind eller hjemmearbejde ikke er muligt, vil Grundfos undersøge muligheden for finde alternative jobmuligheder eller en omplacering, selv om sådanne alternativer ikke kan garanteres.