Nyheder

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, afholdes den 28. januar 2021 kl. 17:00 på:

The Poul Due Jensen Academy
Conference Hall
Poul Due Jensens Vej 21
8850 Bjerringbro, Danmark

samt elektronisk her på Grundfos.com

Grundfos tager vores fælles sikkerhed alvorligt i lyset af  COVID-19 og de danske myndigheders iværksættelse af tiltag for at begrænse smitterisikoen for COVID-19. Derfor har bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne udover at deltage fysisk i generalforsamlingen tillige kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

1.       Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Astrid Nørgaard Friis vælges som dirigent.

2.       Valg til bestyrelsen
Natalie Knight ønsker at træde ud af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Ehlers Wulff vælges som medlem af bestyrelsen til og med den næste ordinære generalforsamling i 2021.

3.       Ekstraordinært vederlag til bestyrelsesformanden
Bestyrelsen foreslår, som følge af særlige omstændigheder relateret til midlertidig supplerende bistand til konkrete strategiske og organisatoriske tiltag i 2020 og 2021, at bestyrelsesformand i Grundfos Holding A/S Jens Moberg vederlægges med et ekstraordinært bestyrelseshonorar i 2020, samt at bestyrelsesvederlaget forhøjes for perioden fra og med januar 2021 til og med april 2021.

 

*****

 

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage fysisk eller elektronisk i generalforsamling, skal tilmelde sig.

Ved fysisk og elektronisk deltagelse skal tilmeldingsblanket enten rekvireres ved henvendelse til Legal Department på legal@grundfos.com eller ved at tilgå aktionærportalen for Grundfos Holding A/S her, hvor blanketten kan udfyldes under fanen ”My tasks” til venstre på skærmen.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via Lumi AGM, som kan tilgås via en smartphone app (iOS eller Android enheder) eller via en web browser på en computer. Lumi AGM giver mulighed for at følge generalforsamlingens webcast, stille spørgsmål og afgive stemme. Aktionærer, der deltager elektronisk via smartphone, skal forud for generalforsamlingen downloade Lumi AGM app på deres smartphone.

På selskabets aktionærportal findes nærmere information om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Links til hvor apps kan downloades og minimumskrav til systemer vil blive sendt til tilmeldte deltagere.

Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget senest mandag, den 18. januar 2021.

Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med fysisk deltagelse i generalforsamlingen. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Grundet COVID-19 situationen, bliver enhver aktionær med tegn på smitte henvist til at deltage elektronisk. Endvidere kan de danske myndigheders tiltag medføre at aktionærer henvises til at deltage elektronisk.  

Ved elektronisk deltagelse er det den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at aktionæren har en mobiltelefon med den downloadede app eller en computer med en web browser samt at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S

Jens Winther Moberg

Bestyrelsesformand

 

Læs den underskrevne indkaldelse her

Hvis du har problemer med at se det underskrevne dokument og har behov for at tilgå det, så kan du logge på din Globalshares konto her og bede om dokumentet via deres helpdesk.