Nyheder

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

Den ordinære generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, afholdes den 29. april 2022 kl. 14:00 på:

Grundfos Centret
Event Hall
Poul Due Jensens Vej 23
8850 Bjerringbro, Danmark,

samt elektronisk via
dette link til Grundfos.com

 

Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne besluttet, at generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling. Dette indebærer, at aktionærerne udover at deltage fysisk i generalforsamlingen tillige kan deltage i samt udøve deres aktionærrettigheder til generalforsamlingen elektronisk.

Der henvises til side 4 for yderligere oplysninger.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

1.     Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Astrid Nørgaard Friis vælges som dirigent.

2.     Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3.     Godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2021 for Grundfos Holding A/S godkendes.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for regnskabsåret 2021 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos koncernen og dets datterselskaber fremgår.

4.    Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2021 for Grundfos Holding A/S.

5.    Beslutning om resultatdisponering

Fremført overskud fra 2020

DKK

 15,778,000,000

Årets resultat 2021

DKK

 2,587,000,000

Reserve for udviklingsprojekter

DKK

 -11,000,000

Reserve for indre værdis metode

DKK

 -630,000,000

Egenkapital reguleringer

DKK

 93,000,000

Disponibel indtjening

DKK

 17,817,000,000

 

 

 

Bestyrelsen foreslår:

Udbytte til aktionærerne

DKK

 1,275,000,000

Overførelse til frie reserver

DKK

 16,542,000,000

Total

DKK

 17,817,000,000

6.     Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
a)       I henhold til vedtægterne er Jens Winther Moberg, Jens Maaløe, Carsten J. Reinhardt, Henrik Ehlers Wulff, Jacoba Theresia Maria van der Meijs og Cindy Groenke valgt til og med den næste ordinære generalforsamling med mulighed for genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg, Jens Maaløe, Carsten J. Reinhardt og Henrik Ehlers Wulff, Jacoba Theresia Maria van der Meijs og Cindy Groenke genvælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.

b)      I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen, og at Carsten J. Reinhardt genvælges som næstformand.

c)       Bestyrelsen foreslår, at der implementeres en ny vederlagsstrategi for bestyrelsen. Den nye strategi er baseret på et sammenligningsstudie af vederlag i bestyrelsen gennemført i 2021 af uafhængige tredjeparter og strategien indebærer, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje vederlaget for bestyrelsesarbejdet for regnskabsåret 2022 op til et niveau svarende til gennemsnittet for C25 selskaber + cirka 10%.

Kriterierne for fremtidige vederlag vil blive nærmere fastlagt i en intern vederlagspolitik, som vil blive vedtaget af bestyrelsen, og som vil indeholde b.la. et princip om indhentelse af opdateret og uafhængig sammenligningsstudie hvert tredje år.

Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af komiteerne udpeget af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S vederlægges i overensstemmelse med den nye vederlagsstrategi.

Derudover foreslår bestyrelsen, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2022.

7.    Valg af revisor
I henhold til vedtægterne vælges revisor på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nummer 30700228, c/o Postboks 250, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, Danmark, vælges som revisor for regnskabsåret 2022.

8.       Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie og til en kurs, som på erhvervelsestidspunktet senest fastsættes i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2021 og Long Term Incentive Program (“LTI”). Bemyndigelsen er i forlængelse af tidligere bemyndigelser meddelt fra 2015 til 2021.

9.       Bestyrelsen, deres virke og god selskabsledelse

 

*****

 

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage fysisk eller elektronisk i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig.

Ved fysisk og elektronisk deltagelse skal tilmeldingsblanket enten rekvireres ved henvendelse til Legal Department på legal@grundfos.com eller ved at tilgå aktionærportalen for Grundfos Holding A/S her, hvor blanketten kan udfyldes under fanen ”My tasks” til venstre på skærmen.

Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker via hjemmesiden meetnow.global ved hjælp af computer, tablet eller smartphone. Efter log in er det muligt at følge en live webcast af generalforsamlingen samt stille spørgsmål eller afgive stemme i realtid. Link til guide til deltagelse findes – her.

Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget senest den 25. april 2022.

Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med fysisk deltagelse i den ordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Ved deltagelse er det den enkelte aktionærs eget ansvar at sikre, at aktionæren har en computer, tablet eller smartphone med en web browser samt at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionel internetopkobling til rådighed på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Kopi af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

 

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S
Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand