Poul Due Jensens Fond

Grundfos Fonden (Poul Due Jensens Fond) er en dansk erhvervsfond. Grundfos' grundlægger, Poul Due Jensen, stiftede fonden den 19. maj 1975.

Stiftet af Poul Due Jensen

Grundfos' grundlægger, Poul Due Jensen, stiftede fonden den 19. maj 1975. Poul Due Jensen ville sikre, at hans virksomhed fortsat ville tjene samfundets interesse i mange generationer fremover. Derfor overførte han ejerskabet af selskabet til Grundfos Fonden (Poul Due Jensens Fond).

Grundfos Fondens hovedformål er at sikre og støtte sund økonomisk vækst og udvikling, men den donerer også midler til vigtige filantropiske formål.

 

Støt Grundfos

Fonden varetager Grundfos' interesser på tre områder:

  • Opstilling af langsigtede overordnede ambitioner for Grundfos-koncernen og systematisk opfølgning
  • Belønning af passionerede og innovative Grundfos-medarbejdere via Grundfos People Awards
  • Gøre det muligt for selskaber i Grundfos-koncernen at udvise socialt ansvar gennem Poul Due Jensen Community Engagement Grants

Uafhængige og meget ambitiøse

Den dag i dag er fonden stadig den primære ejer af Grundfos-koncernen (88,2 %), mens de resterende aktier ejes af medarbejdere og stifterens familie. De to enheder er forbundet, men er ledelsesmæssigt adskilt og har separate styringsorganer. Denne unikke ejerskabsstruktur gør det muligt for Grundfos at opretholde en høj grad af uafhængighed og et langsigtet perspektiv.

 

Formålet er vores kerne

Vand har altid været hjertet og sjælen i Grundfos. Derfor tilstræber vi at være banebrydende for at løse verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker. Dette formål er afgørende for alt, hvad vi gør, og understøttes af vores seks kerneværdier.

 

 


Giver tilbage til samfundet

I 2020 afsatte fonden 194 mio. kroner til filantropiske projekter. Ud over at sikre et aktivt ejerskab af virksomheden støtter fonden projekter på tre hovedområder – vand, forskning og inklusion. Derudover donerer fonden til forskellige lokale og globale formål, der understøtter bæredygtig udvikling.


Vand

I samarbejde med internationale NGO'er hjælper fonden med at give mennesker i verdens fattigste landdistrikter og glemte flygtningelejre adgang til rent vand.


Forskning

Fonden støtter forsknings- og uddannelsesinitiativer inden for tekniske discipliner og naturvidenskab.


Inklusion

Fonden støtter initiativer, der reducerer antallet af mennesker, som lever på passive offentlige ydelser, gennem projekter, der hjælper udsatte mennesker med at få adgang til og forblive på arbejdsmarkedet.