Vi er pionerer

Grundfos går forrest for at løse den globale klimakrise

For at vi lykkes i vores bestræbelser på at påvirke de globale vand- og klimaudfordringer effektivt, er det bydende nødvendigt, at vores intelligente løsninger går hånd i hånd med konkrete handlinger.

Den globale klimakrise er nært forestående. Overalt i verden står samfund over for udfordringer, der vedrører klimakrisen - særlig i forhold til vand og global opvarmning. En egentlig afbødning af krisen kræver en indsats fra alle dele af samfundet, herunder offentlige og private interessenter.

“Vand- og klimakrisen er den ene, altafgørende krise, vi skal lykkes med at løse. Vores planet og fremtidige generationer er afhængige af, at vi kommer i mål med vores indsatser. Som en virksomhed, der har en reel mulighed for at påvirke udviklingen og håndteringen af vand- og klimakrisen, er vi forpligtede til at handle", understreger Mads Nipper, administrerende direktør i Grundfos.

I Grundfos 2025-strategi introducerer virksomheden ambitionen om at blive klimapositiv. Målet er at reducere CO2-fodaftrykket med 50 % i 2025 sammenlignet med niveauet for 2008. Grundfos vil også hjælpe deres leverandører med at reducere deres fodaftryk. En anden ambition i 2025-strategien er at reducere virksomhedens eget vandforbrug med 50 % i 2025 sammenlignet med niveauet for 2008.

"Og dette er kun det, vi ønsker at opnå inden for vores egen del af verden. Vi udvider vores virkefelt, så udover at have fokus på at være bæredygtige i eget hus, ønsker vi også at øge vores indsats i miljøet omkring os”, forklarer Mads Nipper.

Hen mod 2030 har Grundfos derfor et mål om at skaffe vand til 300 millioner mennesker, som i dag er uden adgang, og ved hjælp af intelligent forvaltning af vandressourcer spare 50 milliarder kubikmeter ferskvand.

"Samtidig vil vi fortsætte med at skubbe til grænserne for pumpers energieffektivitet og sikre, at alle nye pumper, der installeres, bruger mindre elektricitet end den forrige. For at nå vores mål, har vi også en ambition om at udvikle og forfine digitale løsninger, som verden aldrig før har set”, siger koncerndirketøren.

"Men vi kan ikke gøre det alene. Vi skal samarbejde med leverandører, kunder og samarbejdspartnere for at realisere ambitionerne. Vi vil kun lykkes, hvis vi står sammen. Og vi skal handle nu”, afslutter Mads Nipper.

Vi er pionerer

Vi har et mål om at være klimapositive. Gennem vores løsninger og handlinger ønsker vi at sikre adgang til vand for flere mennesker over hele verden, beskytte vores dyrebare vandressourcer og opnå en positiv og varig indvirkning på vores fælles, globale klimaudfordringer.

Vi er pionerer inden for løsninger, der kan afhjælpe verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker.

Vand og digitalisering

Vi vil udvikle og forfine nye digitale løsninger, der sætter os i stand til at sikre vand til hele verden.

Projekter fra hele verden

Partnerskaber om vand

Overalt i verden samarbejder vi med ambitiøse, professionelle samarbejdspartnere, der lige som os ønsker at sikre, at folk får adgang til vand.

I asiatiske lande som fx Vietnam og Cambodia arbejder vi med flere typer finansieringsmodeller for at sikre, at forsyningsselskaber, der ofte kun har få ressourcer til rådighed, også får mulighed for at levere drikkevand til indbyggerne i deres kommuner og regioner.

Et af disse steder er Takeo i Cambodia , hvor vi og det lokale forsyningsselskab samarbejder om at tilvejebringe rent vand til indbyggerne.