Case-eksempel: Hotel i New York

<
>

HOTEL I NEW YORK
 
Et 23 år gammelt hotel i New York har fået renoveret sit airconditionanlæg for at opnå energibesparelser.
Ved at skifte fra trevejs- til tovejsreguleringsventiler er hele anlægget gået fra at være et anlæg med konstant flow til at være et anlæg med variabelt flow, og det er dermed blevet muligt at opnå besparelser.

I alt er der fire forskellige løsninger på ovenstående udfordring med meget forskellige livscyklusomkostninger.

  1. Det gamle, ikke-renoverede anlæg med konstant flow og en pumpe med konstant hastighed.
  2. Et 1-pumpe-anlæg med variabelt flow og konstant pumpehastighed.
  3. Et 1-pumpe-anlæg med variabelt flow og variabel pumpehastighed, hvor pumpen kører med beregnet proportional differenstrykregulering.
  4. Et 2-pumpe-anlæg med variabelt flow og variabel pumpehastighed, hvor pumperne kører med beregnet proportional differenstrykregulering.

Livscyklusomkostninger over en periode på 20 år
Her er de varierende omkostninger for de fire forskellige løsninger. Vær opmærksom på startpriserne sammenlignet med de samlede omkostninger.

  • Startomkostninger
  • Vedligeholdelsesomkostninger
  • Energiomkostninger

Sammenligning af anlæg
Det dyreste anlæg er anlæg 1 – det gamle anlæg med konstant flow og en pumpe med konstant hastighed. 
Det mest økonomiske anlæg er anlæg 4 – dvs. 2-pumpe-anlægget med variabelt flow og variabel pumpehastighed – selvom dette anlæg har den højeste startpris.  

Tilbagebetalingstid
Tilbagebetalingstiden er den tid, det tager at tjene den oprindelige pris for et anlæg ind igen gennem energibesparelser.
I dette tilfælde er tilbagebetalingstiden under et år.
Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for et anlæg med hastighedsregulerede pumper er 1-2 år. 

Så hvad er tilbagebetalingstiden for de højere startomkostninger for anlæg 4?
I dette tilfælde er den under et år. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for et anlæg med hastighedsregulerede pumper er 1-2 år.
Herefter sparer man penge og beskytter miljøet.