Vandbehandling i køletårne

Se, hvordan løsninger til intelligent genanvendelse af vand kan hjælpe med at reducere energi- og vandforbruget i køletårne.

Marco, vandbehandling er uhyre vigtig for Grundfos. Der er mange vandbehandlings- applikationer verden over. Jeg tror, der findes mange forskellige applikationer, der har brug for forskellige løsninger.

Ja, det er sandt. Især inden for industrien har vi masser af forskellige applikationssteder. Og i det industrielle miljø bruger vi store mængder vand. F.eks. er køletårne ganske vandintensive.

Og jeg tror, der også er en masse udfordringer omkring køletårnet, som vi skal løse. Så hvis man ser på driften af køletårne, ser vi en masse udfordringer. Når vi besøgte vores kunder for at se deres anlæg, så vi, at mange af disse installationer håndteres manuelt.

Det giver dog en række udfordringer, f.eks. biologisk forurening. Biologisk forurening kan forårsage biofilm i rørene og på varmeveksleren, hvilket reducerer køletårnets kapacitet, men det øger også energiforbruget.

Den anden udfordring er den stigning i saltkoncentrationen, der sker, hvis man ikke kontrollerer ledningsevnen eller tiden og reagerer på det. Og det medfører kalkdannelse, hvilket giver et endnu højere energiforbrug.

Og hvordan håndterer vi de kemikalier, der bruges inde i køletårnet? Hvis man ikke doserer en korrekt mængde, kan det medføre over- eller underdosering, hvilket kan give andre problemer. Marco, du har nu set, at vi har masser af. udfordringer med køletårnsvand.

Men som jeg ser det, vil disse udfordringer øges, hvis stadig flere kunder genanvender vand som kilde til køletårnets spædevand. Biologiske forurenende stoffer vokser hurtigere, og der venter helt sikkert flere udfordringer forude. Og vi har brug for intelligente løsninger til at håndtere dem. Det er rigtigt, Carsten. Når det gælder køletårne, har vi noget at tilbyde til alle slags tilfælde.

Det gælder løsninger til både genanvendelse af vand, vandkilder og naturlige vandkilder, så vi kan gøre ting mere intelligent end før. Jeg sagde tidligere, at vi allerede  hos Grundfos har løsninger, der kan hjælpe vores kunder med de udfordringer, de har i deres applikationer af køletårne.

Det første er et eksempel på det rigtige måle- og kontrol- udstyr, som vi skal bruge i et køletårn ikke kun for at vise resultatet af vores behandling, men også for at styre resultatet af behandlingen. Vi skal også bruge det til at dokumentere, om det overholder regler og forskrifter. Dernæst kommer vores præcise doseringspumper.

Disse pumper doserer præcist den nødvendige mængde kemikalier ind i processen - hverken mere eller mindre. Dette er altså endnu en  intelligent løsning. Når vi forbinder disse doseringspumper med den kemiske app, kan vi sikre, at operatøren kan bruge kemikalier sikkert og forsvarligt, f.eks. ved at undgå at blande kemikalier, der kan være farlige, når de blandes.

Endnu en gang kan vi vise, hvad vi har doseret ind i processen, så vi endnu en gang kan overholde lokale regler. Sidst, men ikke mindst kan vi med en intelligent anlægsopsætning og -løsning forbinde de forskellige komponenter, så de taler det samme sprog og arbejder sammen, således at vi optimerer processen.

Alt dette håndteres samlet under de såkaldte Grundfos iSOLUTIONS, hvor vi ser et behov for en anden tilgang og et behov for at håndtere hele anlæg forskelligt i fremtiden. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret