Adgangen til rent vand er udfordret

Stigende urbanisering og moderne leveformer stiller store krav til vores vandforsyning. Samtidig udfordrer vandforurening, lækager og overforbrug generelt adgangen til rent vand.
Det kan vi ændre med intelligente løsninger

#ForOurWater

Løsninger til byer

Verden over vokser byerne hurtigt og behovet for vand stiger. Det betyder samtidig, at der er risiko for, at mange af disse byer løber tør for sikkert drikkevand. På trods af situationen fortsætter vi med at spilde knappe vandressourcer. Mange byer taber op til 60% af alt pumpet vand på grund af dårlige vandforsyningsnet. Tab som disse kan reduceres markant, hvis man anvender intelligente vandløsninger.

Løsninger til industrien

På trods af et stigende behov for vand og energi fortsætter vi med at forurene vores ressourcer. På verdensplan ledes 80 % af alt spildevand tilbage til naturen uden forudgående, korrekt behandling. Hvis vi i stedet brugte intelligente vandløsninger til at anvende det samme vand mere end én gang, ville vi kunne ændre på situationen.

Løsninger til bygninger

Den stigende urbanisering fører til et markant højere energiforbrug, hvor alene det globale kølebehov er fordoblet på mindre end 20 år. Udviklingen i energiforbruget er en væsentlig årsag til klimaændringerne. Heldigvis findes der allerede intelligente vandløsninger, der i kombination med energieffektive pumpeløsninger kan medvirke til at reducere CO2-udledningen og mindske energiforbruget.

Gør noget #ForOurWater

Overalt oplever vi større og større udfordringer med adgang til og mangel på vand. Vi må derfor ikke tøve længere, men handle nu. Alle har vi en afgørende rolle at spille - både politikerne, industrien, regionerne, kommunerne og den enkelte borger. Kun ved fælles hjælp kan vi løse verdens vandudfordringer. Vandet er både dit og mit - det er vores fælles ansvar, og vi skal passe godt på det.

#ForOurWater

Vores ambition

Vi ønsker at bidrage til at løse verdens vand- og klimaudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker.

Sikkert vand

Det er vores ambition, at vi i 2030 har bidraget til at levere sikkert forvaltet drikkevand til 300 millioner mennesker i nød.

Højere virkningsgrader

Ved hjælp af højere virkningsgrader og bedre vandrensning er det vores mål at have sparet 50 milliarder m3 ferskvand.

En klimapositiv virksomhed

Ambitionen er, at vi i 2025 har reduceret vores egen CO2-udledning med 50% sammenlignet med 2008, og at vi i 2030 er 100% klimapositive.

"Verden er fuld af problemer, der kan løses på en bedre måde."

Poul Due Jensen, Grundfos' grundlægger

I 1945 opfandt Poul Due Jensen en pumpe, fordi han ønskede at gøre en forskel. Én generation senere i 1973 satte hans søn Niels Due Jensen en ny bæredygtig dagsorden, da han besluttede, at hver ny Grundfos-pumpe skulle være 10 % mere energieffektiv end den foregående. Siden da har vores ambitioner bygget på Grundfos' arv - at tænke ud over vores forretning og bruge vores viden om vand til at både at løse og sætte vandudfordringen på den globale dagsorden.

Vil du vide mere?

Vil vi ændre på udviklingen, skal vi handle nu! Herunder kan du dykke ned i mere viden, som giver stof til eftertanke og nødvendig handling. Du kan blandt andet læse, hvordan kunder verden over har løst udfordringer med fx overforbrug af energi, ligesom du også finder en oversigt over relevante løsninger samt informationer om globale partnerskaber og topmøder, der sætter vand på dagsordenen.