1 T-shirt af bomuld, 2500 liter

Kilde: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005). The Water Footprint for Cotton Consumption
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 par jeans, 8000 liter

Kilde: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005). The Water Footprint for Cotton Consumption
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 avocado, 227 liter

Kilde: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Product
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 flaske vin, 768 liter

Kilde: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Product
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 flutes, 48 liter

Kilde: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Product
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2,1 mia. mennesker skal gå ca. 30 minutter for at få vand

Kilde: Overholdelse af MDG's mål for drikkevand og sanitet: The Urban and Rural Challenge of the Decade. Verdenssundhedsorganisationen.
Link: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf

1,000 børn under 5 år dør hver dag på grund af urent drikkevand

Kilde: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. The United Nations World Water Development Report 2017. Spildevand: Den uudnyttede ressource. Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

80% af alt spildevand ledes tilbage til naturen uden forudgående korrekt behandling

Kilde: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. The United Nations World Water Development Report 2017. Spildevand: Den uudnyttede ressource. Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

I 2030 forventes 60% af verdens befolkning at bo i byerne

Kilde: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision
Link: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Flere byer mister op til 60% af alt pumpet vand

Kilde: GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utility

Energiforbruget til køling af bygningsmassen er næsten fordoblet siden 2000

Kilde: International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 – Analysis and outlooks to 2040. IEA Market Report Series, sixth edition
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Klimaændringerne vil medføre 30% kraftigere nedbør, som fører til oversvømmelse og tilstrømning af havvand

Kilde: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Naturbaserede vandløsninger Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 millioner mennesker er uden adgang til sikkert forvaltet vand

Kilde: Fremskridt inden for drikkevand, sanitet og hygiejne: 2017 update og SDG udgangspunkt Genève: Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF), 2017
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1

Energiforbruget til køling af bygningsmassen er næsten fordoblet siden 2000

Kilde: International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 – Analysis and outlooks to 2040. IEA Market Report Series, sixth edition
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

London og Mexico City løber tør for vand

Kilde: Circle of Blue:: Zeropolis - Store byer og vandmangel
Link: https://www.circleofblue.org/zeropolis/

I dag står industrien for 20% af alt vandforbrug

Kilde: UNESCO (2012) United Nations world water development report 4: håndtering af vand
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215644

På verdensplan går i gennemsnit 30% af alt pumpet ferskvand tabt

Kilde: Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger og A. Wyatt

Mexico City

Kilde: Circle of Blue: Oversvømmelser og vandmangel udfordrer Mexico City
Link: https://www.circleofblue.org/2018/latin-america/floods-water-shortages-swamp-mexico-city/

Behovet for vand forventes at stige med 70% i 2050

Kilde: Unesco World Water Assessment programme 2017
Link: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Backgrund%20Briefing%20Note_DK.pdf

2 milliarder indbyggere i byer vil opleve vandmangel i 2050.

Kilder: United Nations Sustainable Development Goal 6, UNWD Report 2018
Link: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2018/

Klimaændringerne vil medføre 30% kraftigere nedbør, som fører til oversvømmelse og tilstrømning af havvand

Kilde: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Naturbaserede vandløsninger Paris, UNESCO
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

Globalt set rammer oversvømmelser cirka 250 millioner mennesker og fører årligt til tab på cirka 40 mio USD.

Kilde: OECD 2016 - Financial Management of Flood Risk
Link: https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Financial-Management-of-Flood-Risk.pdf

Pumper står i øjeblikket for cirka 10% af verdens elforbrug

Kilde: Den Europæiske Union - Kommissionens Arbejds- og Ledsagedokument til Kommissionens forordning om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektromotorer ) (SEK (2009) 1014) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 641/2009 af juli 2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF vedr. krav til miljøvenligt design af cirkulationspumper uden vådløber og integrerede cirkulationspumper i produkter