Meie vesi on surve all

Suurenev linnastumine ja meie kaasaegne eluviis tekitavad veevarustusele suuri nõudmisi. Lisaks sellele takistab vee saastatuse, lekete ja ületarbimise kombinatsioon ka meie juurdepääsu ohutule ja puhtale veele. Nutikate lahenduste abil saame teha muudatusi.

Lahendused linnadele

Ülemaailmselt laienevad linnad kiiresti, mistõttu nõudlus vee järele kasvab ning samal ajal on paljudes samades linnades joogivesi otsa saanud. Vaatamata sellele raiskame me jätkuvalt oma olemasolevaid ressursse. Linnad kaotavad kehvade veevõrkude tõttu kuni 60% kogu pumbatavast veest. Arukad veelahendused võivad niimoodi kadusid dramaatiliselt vähendada.

Lahendused tööstustele

Vaatamata kasvavatele nõudmistele vee ja energia järele, jätkame olemasolevate ressursside saastamist. Kokku 80% kogu reoveest jõuab loodusesse ilma seda nõuetekohaselt puhastamata. Kuid kui me hakkame arukate veelahenduste juurutamisega kasutama sama vett rohkem kui üks kord, siis saame seda dramaatiliselt muuta.

Lahendused hoonetele

Suurenev linnastumine aitab tarbida märkimisväärselt energiat - ainuüksi ülemaailmne jahutustarve on vähem kui 20 aastaga kahekordistunud. See energiatarbimise kasv on peamine kliimamuutuste põhjustaja. Arukaid lahendusi on palju; energiatõhusamate pumbalahendustega saame vähendada CO2 emissioone, optimeerides samal ajal hoonete energiatarbimist.

Hooldus #Meie vee eest

Veeprobleemid on igal pool muutumas. On aeg kogu ühiskonna tasandi mõttemaailma muutmiseks: alates poliitikast ja tööstustest kuni linnade ja nendes elavate inimesteni. Aidake meil lahendada maailma veeprobleeme. Sest lõppude lõpuks kuulub vesi meile kõigile. Me peame hoolitsema oma vee eest. #Oma vee eest

Grundfosi ambitsioon

Meie eesmärgiks on aidata lahendada maailma vee- ja kliimaprobleeme ning parandada inimeste elukvaliteeti.

Ohutu vesi

2030. aastaks on meie eesmärk aidata kaasa ohutult juhitava joogivee pakkumisele 300 miljonile abivajajale.

Vee efektiivsus

Veetõhususe ja veetöötluse kaudu on meil kavas kokku hoida 50 miljardit m3 magevett.

Kliima suhtes positiivne

Aastaks 2025 soovime vähendada omaenda CO2 emissiooni 50% (võrreldes 2008. aastaga) ja aastaks 2030 soovime olla 100% kliimapositiivsed.

"Maailm on täis probleeme, mida saab paremini lahendada."

- Poul Due Jensen, Grundfosi asutaja

1945. aastal leiutas Poul Due Jensen olukorra parandamiseks pumba. Üks põlvkond hiljem, 1973. aastal, seadis tema poeg Niels Due Jensen uue säästliku tegevuskava kokku ja otsustas, et iga uus Grundfosi pump peab olema varasemast 10% energiasäästlikum. Sellest ajast peale on meie ambitsioonid tuginenud Grundfosi pärandile - minna äritegevusest kaugemale ja kasutada oma veemajanduslikke teadmisi globaalsete veeprobleemide lahendamiseks.

Kas soovite rohkem teada saada?

Ainus viis muudatusi teha on tegutseda. Allpool on mõned ressursid edasiseks õppimiseks, sealhulgas mõned edulood kogu maailmast, ülevaade meie praegustest lahendustest ning teave ülemaailmsete partnerluste ja veeprobleemidega seotud tippkohtumiste kohta.