Uutisia

MAGNA3-pumpuille ympäristösertifikaatti

Ensimmäistä kertaa pumppuvalmistajalle on myönnetty eurooppalaisen standardin EN15804 mukainen EPD-sertifiointi.

Riippumaton sertifikaatti

EPD-dokumentti on kolmannen osapuolen - saksalaisen Institut Bauen und Umweltin - varmentama asiakirja, jonka ovat laatineet riippumattomat auditoijat. Dokumentti tarjoaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa MAGNA3-pumpun elinkaarivaikutuksesta.

Ympäristösertifikaatti EPD-dokumentissa eritellään tarkasti MAGNA3:n energiankulutus-, kemikaali- ja päästöjalanjäljet. 

”On erittäin tärkeää, että Grundfos pystyy todentamaan tuotteidensa ympäristötehokkuuden asiakkaillensa standardoidulla tavalla” sanoo toimitusjohtaja Mikael Strandell Oy Grundfos Pumput Ab:sta.

EPD-ympäristösertifioinnissa kerrotaan faktat, joita Grundfosin asiakkaat ja yhteistyökumppanit usein meiltä kysyvät. Siinä on eriteltynä luotettavalla tavalla asiakkaiden ja kumppanien tarvitsemat tiedot.

Lisää Grundfosin tuotteita tullaan sertifioimaan

Seuraava askel on EPD-sertifioinnin hankkiminen entistä useammalle tuotteelle, mikä vahvistaa entisestään Grundfosin jatkuvia pyrkimyksiä valmistaa mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita, ja tehdä se läpinäkyvällä tavalla.

EPD-sertifioinnin hyödyntäminen ja elinkaariarviointi vaikuttavat tapaamme kehittää uusia tuotteita. Ympäristötehokkuutta tarkastellaan yhdessä muiden valintakriteerien kuten hinnan ja toiminnallisuuden kanssa. Tämä on mahdollista, koska ympäristö terminä on nyt mitattavissa ja todennettavissa numeroina ja kaavioina.

Sertifikaatti