Asiakastarina

Grundfosin jätevesiratkaisu leikkaa käyttökustannuksia jopa 70%

Sastamala-Huittisen 28 kilometrin mittainen jätevesien siirtolinja on vesimäärät ja putkikoot mukaan lukien yksi Suomen suurimpia. Se on toteutettu matalaenergiapumppaamoina uutta tekniikkaa hyödyntäen.

Ympäristölupien lupaehtojen tiukentuneet vaatimukset loivat alkusysäyksen uuden jätevesipuhdistamon rakentamiselle Huittisiin. Puhdistamoon johdetaan yhteensä 3 kunnan (Sastamala, Huittinen ja Punkalaidun) jätevedet. Vanha jätevedenpuhdistamo Vammalassa toimii nykyään lähtöaltaana, josta vesimassat pumpataan uudelle siirtolinjalle.

Energiatehokkuus fokuksessa

Siirtolinjassa käytetyn tekniikan energiatehokkuus oli merkittävä tekijä, jolla projektiin osallistuneita toimittajia pisteytettiin. Hankintahinnan lisäksi asiakas oli kiinnostunut uuden pumppaamon käyttökustannuksista. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen toimittajan tuli osoittaa, että energiatehokkuuden suhteen pumppujen takuuarvot toteutuivat.

Energiatehokkuudella on merkitystä, kun käyttökustannuksia lasketaan. Grundfosin energiapiheillä pumpuilla kustannussäästö on noin 20 000 euroa vuodessa. Tämä summa on peräti 70 % kokonaiskustannuksesta, joka on laskettu perinteisiä säiliöpumppaamoratkaisuja käyttäen.

Pitkän linjan haasteet

Jätevedet johdetaan Vammalan vanhan puhdistamon ilmastusaltaaseen, josta pumput nostavat veden siirtolinjalle ja sitä pitkin edelleen Huittisiin käsiteltäväksi. Linjan loppupäässä putkeen yhdistyvät vielä Äetsän jätevedet. Linjasta tekee erityisen sen pituus. Siirtoviemäreitä on rakennettu Suomeen useille paikkakunnille, mutta pienemmässä mittakaavassa. 28 km pitkä linja aiheuttaa myös haasteita. Putkeen mahtuu suuri määrä vettä ja se on kyettävä siirtämään turvallisesti perille, niin ettei vesimassa pääse purkautumaan väärässä kohdassa pois ja aiheuta vahinkoa. Lisäksi pumppaustehoa syö matkalla myös painehäviö, eli veden ja putkimateriaalin välinen kitka.

Asiakas teetätti omana urakkana paikalle rakennetun, ison autotallin kokoisen huoltotilan.

 

Matalaenergiapumppaamon edut

Sastamala-Huittinen -siirtolinja on toteutettu matalaenergiapumppaamoina, joissa pumput ja sähkötekniikka on asennettu maan päälle. Näin niiden huoltaminen on vaivattomampaa kuin maan alle rakennetussa säiliövaihtoehdossa. Lisäksi matalaenergiapumppaamona toteutettu vaihtoehto on energiatehokas. Edut tulevat erityisesti esille, jos maastossa on korkeuseroja.

Siirtolinjalla Vammalan puhdistamo on 20 metriä korkeammalla kuin Huittisen puhdistamo, missä vedet puretaan takaisin altaaseen. Peruslähtökohtana on, että lähtöpumppaamo nostaa vettä siirtolinjaan mäen päälle, ja se valuu painovoiman avulla mahdollisimman pitkälle.  Erityisesti kesäaikaan on mitattu ajanjaksoja, jolloin matalaenergiapumppaamon pumput ovat olleet käyttämättöminä. Tämä on ollut mahdollista, kun vesimäärät ovat pysyneet normaaliajan virtaaman sisällä. Tällä tavoin on saavutettu merkittäviä energiansäästöjä.

Kun pumppaamo saneerataan matalaenergiamalliseksi, myös hajuhaittoja saadaan tehokkaasti kuriin ns. suljetulla järjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että vedet voidaan purkaa esim. harvaan asutulla alueella sijaitsevaan kaivoon, jolloin hajuhaittojen määrä ympäristöön koskee pienempää määrää ihmisiä kuin vaikkapa kaupungin keskustassa.

Muita etuja ovat matalaenergiapumppaamon tasainen virtaama putkessa ja riskittömyys ylivuodon suhteen. Jälkimmäisellä vaihtoehdolla on huomattavaa merkitystä esimerkiksi pohjavesialueella. Matalaenergiapumppaamossa ei myöskään ole pintavippojen sotkeutumiseen liittyviä ongelmia.

Grundfosilla pitkä kokemus siirtolinjoista

Viimeisen 20 vuoden aikana Grundfosilla on ollut yhteensä parisenkymmentä siirtolinjatoimitusta. Sastamala-Huittinen-Punkalaidun alueella toimituksia on neljä: Punkalaidun-Huittinen, Sastamala-Huittinen, Vampula-Huittinen ja Kiikka-Kiikoinen.

Yhteistyö Grundfosin ja Huittisten Puhdistamo Oy:n välillä on ollut aktiivista jo vuosien ajan. Sujuva tiedonkulku on taannut sen, että molemmat osapuolet ovat tietoisia kaikista projektiin liittyvistä muutostöistä, niin pienistä kuin suuremmistakin. Huittisten Puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Anna Halinen toteaa: ”Grundfos on ollut luotettava ja aikaansaava yhteistyökumppani. Aidosti kiinnostunut myös jälkimarkkinoinnista!”

Grundfosin toimitus pähkinänkuoressa:

-Pumppaus-/sähköinstrumentointitekniikka neljään huoltorakennukseen

-13 kpl kuiva-asenteisia S-pumppuja

-Projektinjohto, suunnittelu, asennus ja käyttöönotto

Toimitetut tuotteet ovat Grundfosin kuiva-asenteisia S-pumppuja, joilla on pitkä, yli 10 vuoden elinkaari. Pumpuilla on ennakoiva, käyntitunteihin perustuva huolto-ohjelma.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.