Tpe2 vai tpe3 – ohjeet pumpun valintaan

Opi valitsemaan oikein TPE2 ja tai TPE3

Tässä koulutuksessa tutustumme TPE2:n ja TPE3:n välisiin eroihin ja selvitämme, missä tilanteissa TPE2 on paras vaihtoehto.

TPE3 sisältää upouusia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa koko järjestelmän toimintaa.

Näitä ovat mm. ΔT-säätötapa, integroitu lämpöenergiamittaus, virtaaman rajoitustoiminto sekä integroitu ΔP-anturi ja lämpötila-anturi.

Näiden ansiosta pumppu toimii tehokkaasti useilla säätötavoilla, eikä ulkoisia paineantureita tai lämpötila-antureita tarvita.

Tämän vuoksi suosittelemme aina ensisijaisesti TPE3-pumppua.

TPE2 sisältää kuitenkin muutamia toimintoja, joita ei ole TPE3-pumpussa.

Jos pumppujärjestelmässäsi tarvitaan nimenomaan näitä toimintoja, kannattaa tietenkin valita TPE2.

TPE2:ssa on enemmän vaihtoehtoja asetuspisteen vaikutuksen määrittämiseen ja raja ylitetty -toiminto.

Tutustutaan näihin kahteen toimintoon hieman tarkemmin.

Asetuspisteen vaikutustoiminnon avulla voit määrittää haluamasi parametrit, joiden perusteella pumpun tuotto vaihtelee.

Näitä parametreja voivat olla esim. ulkoilman lämpötila tai lämpötilaero.

Esimerkkinä nestekiertoinen lämmön talteenottojärjestelmä, jonka virtaaman säädön tulisi perustua kahden ilmavirran väliseen lämpötilaeroon.

Kun lämpötilaero on suuri, pumpun tuoton pitäisi olla suuri.

Lämpötilaeron ollessa pieni pumpun tuoton pitäisi laskea.

Ja kun tietty lämpötila saavutetaan, pumpun pitäisi pysähtyä.

Asetuspisteen vaikutustoiminnon avulla pumpun tuotto mukautuu kahden ilmavirran välisen lämpötilaeron mukaan.

Myös raja ylitetty -toiminto on kätevä työkalu pumpun toiminnan optimointiin.

Tässä toiminnossa valitaan pumpun toimintaan vaikuttava parametri, kuten paine tai lämpötila, ja asetetaan parametrin raja-arvo.

Käytetään apuna aiempaa esimerkkiä.

Kun ΔT saavuttaa ja ylittää annetun arvon tai rajan, tässä tapauksessa 2 °C, pumppu pysähtyy.

Pumppu käynnistyy vasta, kun ΔT on taas ylittänyt asetetun raja-arvon.

Tässä esimerkissä pumppu käynnistyy, kun ΔT on 3 °C.

Jos haluat määrittää omat parametrisi pumpun ohjaukseen, valitse TPE2-pumppu.

Kaikissa muissa tapauksissa suosittelemme valitsemaan TPE3:n, sen tarjoamien uusien toimintojen ja etujen vuoksi.

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 3
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot