Esittelyssä AUTOADAPT-toiminnolla varustettu Grundfos COMFORT -pumppu

Tutustu AUTOADAPT-toiminnolla varustettuun Grundfos COMFORT -kiertovesipumppuun ja sen tarjoamiin etuihin.

Olemme kaikki joutuneet joskus odottamaan, että hanasta tulee lämmintä vettä. Se on turhauttavaa, ja sen takia suuria määriä puhdasta juomavettä kuluu hukkaan jätevetenä joka päivä vuodesta toiseen.

Voit välttää tämän korvaamalla yksiputkisen lämminvesijärjestelmäsi yksiputkisella kiertojärjestelmällä ja kiertovesipumpulla. Tämän ratkaisun ansiosta hanasta tulee lämmintä vettä heti, ja säästät tuntuvasti vettä.

Sopivan kiertovesipumpun valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kellon ympäri käyvä pumppu voi kumota vedensäästöt, koska tällöin pumppu vie enemmän energiaa ja putkistosta aiheutuu lämpöhäviötä.

Ratkaisun tarjoaa Grundfos COMFORT -kiertovesipumppu ja AUTOADAPT-toiminto. Se on kompakti, hiljainen ja helposti asennettava pumppu, jonka moottori vie vain vähän virtaa. Se sisältää myös ainutlaatuisen AUTOADAPT-toiminnon. Pumpussa on yksi sisäinen ja yksi ulkoinen lämpötila-anturi, joiden ansiosta pumppu pystyy mukautumaan kotitalouden lämpimän veden käyttötapoihin.

Grundfos COMFORT aloittaa käyttöveden kierrätyksen oppimansa mallin perusteella juuri ennen lämpimän veden tarvetta. Käyttömukavuus paranee, koska hanasta tulee lämmintä vettä heti. Grundfos COMFORT -kiertovesipumppu pysähtyy, kun tarvetta ei enää ole, jolloin energiankulutus ja putkiston lämpöhäviöt voidaan minimoida.

Tarkastellaan Grundfos COMFORT -kiertovesipumpun etuja. Yksiputkinen lämpimän veden kiertojärjestelmä säästää tuntuvasti vettä. Otetaan esimerkiksi 3-henkinen perhe, jonka kodissa on perinteinen yksiputkinen järjestelmä. Puhdasta vettä kuluu hukkaan jätevetenä jopa 16 000 litraa vuodessa pelkästään siitä syystä, että lämmintä vettä joutuu odottamaan.

AUTOADAPT-toiminnolla varustettu COMFORT-kiertovesipumppu käy vain n. 3 tuntia päivässä huolehtien tyypillisen kotitalouden lämpimän käyttöveden kierrätyksestä. Tämä tarkoittaa jopa 96 prosentin säästöjä sähkönkulutuksessa, jotka on helppo saavuttaa jatkuvasti käyvään pumppuun verrattuna.

AUTOADAPT-toiminnon ansiosta COMFORT-kiertovesipumpulla voidaan saavuttaa myös noin 48 prosentin lämpöenergiansäästöt, koska putkistosta aiheutuva lämpöhäviö pienenee. Hukattu lämpöenergia muodostaa suurimman osan asiakkaan sähkölaskusta. Kerrataan lopuksi opitut asiat.

Grundfos COMFORT on kompakti, hiljainen ja helposti asennettava kiertovesipumppu. AUTODAPT-toiminnon ansiosta Grundfos COMFORT -kiertovesipumppu säästää vettä, sähköä ja lämpöä. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 4
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 15 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Perustiedot