Vedenkäsittely jäähdytystorneissa

Tutustu siihen, miten älykkäillä veden uudelleenkäyttöratkaisuilla voidaan vähentää energian- ja vedenkulutusta jäähdytystorneissa.

Vedenkäsittely on tärkeä toimiala Grundfosille. Eri puolilla maailmaa hyödynnetään erilaisia vedenkäsittelyratkaisuja. Eri käyttökohteet edellyttävät erilaisia ratkaisuja. Erityisesti teollisuudessa on monia eri käyttökohteita.

Ja teollisuudessa hyödynnetään myös paljon veden uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi jäähdytystornit kuluttavat paljon vettä. Jäähdytystornien toiminnoissa on kuitenkin haasteita, joihin tarvitaan ratkaisuja.

Meillä on siis useita haasteita ratkottavana jäähdytystornien saralla. Olemme vierailleet asiakkaidemme tuotantolaitoksissa ja huomanneet, että monissa järjestelmissä toiminnot hoidetaan manuaalisesti. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kuten biologista saastumista. Biologisen saastumisen seurauksena putkistoon ja lämmönvaihtimeen voi muodostua biofilmi, mikä heikentää jäähdytystornin kapasiteettia ja lisää energiankulutusta.

Toinen haaste on suolapitoisuuden suureneminen, joka johtuu siitä, ettei sähkönjohtavuutta seurata ja sen muutoksiin reagoida ajoissa. Kohonnut suolapitoisuus lisää kalkkeutumista ja myös energiankulutusta. Entä mitä voimme tehdä jäähdytystorneissa käytettävien kemikaalien osalta? Jos annostelumäärät ovat virheelliset, seurauksena voi olla yli- tai aliannostelu, mikä voi puolestaan aiheuttaa muita ongelmia.

Jäähdytystornien vedenkäsittelyssä piillee siis useita haasteita. Näihin haasteisiin on tartuttava, sillä yhä useammat asiakkaat hyödyntävät veden uudelleenkäyttöä jäähdytystornien lisäveden lähteenä. Biologinen saastuminen kiihtyy, joten haasteita riittää varmasti. Niiden ratkaisemiseen tarvitsemme älyratkaisuja.

Ratkaisuvalikoimastamme löytyy sopivia vaihtoehtoja kaikkiin jäähdytystornien tarpeisiin. Ratkaisuissa voidaan hyödyntää sekä veden uudelleenkäyttöä että luonnon vesivarantoja, jolloin toiminnot voidaan toteuttaa entistä älykkäämmin. Kuten aiemmin mainitsin, Grundfosilla on ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita selättämään jäähdytystorneihin liittyviä haasteita.

Ensinnäkin jäähdytystorneissa tarvitaan asianmukaiset mittaus- ja valvontajärjestelmät, joiden avulla voidaan tarkastella ja ohjata vedenkäsittelyn tuloksia. Tarvitsemme näitä järjestelmiä myös mittausten dokumentointiin, jotta arvot vastaavat sääntöjä ja määräyksiä. Myös tarkkoja annostelupumppuja tarvitaan.

Nämä pumput annostelevat prosessiin täsmälleen tarvittavan määrän kemikaaleja. Ei liikaa eikä liian vähän. Kun annostelupumput yhdistetään kemikaalisovellukseen, käyttäjä voi annostella kemikaaleja turvallisesti. Näin vältetään eri kemikaalien sekoittuminen ja mahdolliset vaaratilanteet. Kun prosessiin annostellaan kemikaaleja, voimme samalla varmistaa, että paikallisia määräyksiä noudatetaan.

Olennainen etu on se, että järjestelmästä ja sovelluksesta koostuvaan älyratkaisuun voidaan yhdistää myös eri komponentteja, jotka toimivat sujuvasti yhdessä varmistaen optimoidut prosessit. Nämä älyratkaisut tunnetaan nimellä Grundfos iSOLUTIONS. Tulevaisuuden käyttökohteissa edellytetään erilaisia ratkaisuja ja kaikenkattavia järjestelmiä. 

Kurssit

Moduulit
Moduulit: 5
Läpimenoaika
Läpimenoaika: 25 minuuttia
Vaikeusaste
Vaikeusaste: Edistyneille