ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ :

ΑΧΑΙΑΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση : Αγίας Σοφίας 7, ΤΚ : 26441, Πάτρα

Τηλέφωνο : +30 2610439044, Fax : +30 2610438986

email : info@ikyriakopoulos.gr

website: www.ikyriakopoulos.gr