Használati feltételek

Hatályos 2020 július 1-től. 

A jelen használati feltételek ("HF") alkalmazandók olyan cég által nyújtott digitális megoldások ("Digitális Megoldások") használatakor, amely a Grundfos csoport tagja, vagyis a Grundfos Holding A/S ("Grundfos" vagy "mi"/"minket"/ "miénk") közvetlen vagy közvetett módon tulajdonában van. 

A szolgáltatások leírása

A Digitális Megoldások használatakor hozzáférhet a Grundfos által nyújtott információkhoz és szolgáltatásokhoz.

A Digitális Megoldások tartalmazzák a Grundfos weboldalát, a Grundfos alkalmazásokat és más digitális szolgáltatásokat, valamint a Grundfos Megoldásokhoz kapcsolódó felhasználói fiókokat. 
Egyes Digitális Megoldások csak egyes országokban érhetők el. Egyes Digitális Megoldások ingyenesek, mások csak fizetés ellenében vagy ingyenesen, de fizetős kiegészítő szolgáltatások ellenében állnak rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk a Digitális Megoldás státuszát, de semmilyen esetben sem számolunk fel díjat a szolgáltatásokért külön értesítés és információ nélkül. Egyes Digitális Megoldásokhoz a hardvert vagy eszközöket külön kell megvásárolni, amelyek lehetővé teszik a digitális megoldás működését.

A feltételek elfogadása

A Grundfos által biztosított Digitális Megoldások, beleértve a frissítéseket, javításokat, új funkciókat stb, az alábbi HF részét képzik. A Grundfos fenntartja a jogot a HF aktualizálására bármikor, előzetes értesítés nélkül. A HF aktuális verziója mindig elérhető lesz honlapunkon. A Digitális Megoldások vagy weblapunk bármilyen módon történő használatával Ön elfogadja a jelen használati feltételeket.
Ha a Digitális Megoldásokhoz a Grundfos-szal kötött külön szerződés ("Szerződés") alapján fér hozzá, akkor a Szerződés feltételei az irányadók. Előfordulhat, hogy a külön szerződés és a HF eltérnek egymástól.
Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban olvassa el az adatvédelmi irányelveinket. Ha harmadik fél személyes adatait osztja meg vagy gyűjti, pl. alkalmazott, munkatárs vagy ügyfél, Ön megerősíti, hogy erre jogosult, és ezen túlmenően Ön felelős az adatvédelmi politikánk továbbításáért adott harmadik fél számára.

Lemondás

A Grundfos a Digitális Megoldásokat szolgáltatásként nyújtja - amennyiben erről a Szerződés másképpen nem rendelkezik - többnyire ingyenesen, információnyújtás céljából. A Digitális Megoldások által bizotsított információkat nem használhatja fel a Grunfos személyes segítsége nélkül. A Digitális Megoldások csak szakemberek részére készültek, mint például a telepítést végző szakemberek. Az információk karbantartása során a Digitális Megoldásokhoz kapcsolódó szoftver és egyéb szolgáltatások a lehető legpontosabbak, de előfordulhatnak hibák vagy hiányok melyekért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A Digitális Megoldások anyaga és tartama az aktuális formájában létezik és semmilyen garanciát nem jelent. Sem a Grundfos, sem annak leányvállalatai nem felelnek a hardver, a szoftver vagy a fájlok károsodásáért vagy elvesztéséért, amelyet a digitális megoldások vagy a digitális megoldásokból / azokból letöltött vagy felhasznált elemek használata okozott. Ezért a Grundfos nem garantálja, hogy a Digitális Megoldások vagy a Digitális Megoldásokban nyújtott szolgáltatások, akár a Grundfos, akár a Grundfos nevében (ideértve az ingyenes szoftverletöltéseket is), megfelelnek az Ön igényeinek, vagy folyamatosan, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül lesznek, vagy hogy a Digitális Megoldások vagy a Grundfos által használt szerverek mentesek vírusoktól vagy hibáktól, vagy teljesen működőképesek vagy pontosak. A Grundfos arra törekszik, hogy fenntartsa a Digitális Megoldásokat és azok működését, de a Grundfos nem felelős a Digitális Megoldásokban vagy a Digitális Megoldások működésében esetlegesen felmerülő hibákért.A Grundfos linkeket szolgáltathat más weboldalakhoz, vagy elérhetővé tehet harmadik féltől származó alkalmazásokat. Az ilyen weboldalak és / vagy alkalmazások használata az Ön felelőssége.Ha a szerződés, a Grundfos értékesítési anyagai vagy egyéb hivatalos dokumentumai kifejezetten nem rendelkeznek másképpen, a Digitális Megoldások hibatűrő képességűek, és nem tervezték, gyártották vagy nem tervezték berendezések gyártására olyan veszélyes környezetben, amely veszélybiztos környezetet igényel, mint például nukleáris létesítmények, repülőgép-navigációs vagy kommunikációs rendszerek, légiforgalmi irányítás, közvetlen életmentő gépek vagy fegyverrendszerek, bármilyen katonai felhasználás, amelyben a Digitális Megoldás(ok) meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos fizikai vagy környezeti károkhoz vezethet. 
A Grundfos vagy annak leányvállalatai semmilyen esetben nem felelnek esetleges, következményes vagy büntető károkért. 
Az alkalmazandó jogszabályok nem engedhetik meg bizonyos garanciák kizárását, illetve a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően a fenti korlátozások vagy kizárások némelyike ​​nem vonatkozik Önre. A Grundfos és leányvállalatainak felelõsségét azonban az alkalmazandó törvények korrlátozzák vagy kizárják, és a Grundfos vagy leányvállalatainak teljes felelõssége semmiképpen sem haladhatja meg az Ön által a Digitális Megoldásokért fizetett összeget, ha van ilyen.

Felhasználó fiók és a Digitális Megoldások használata

A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért teljes felelősséggel tartozik. Ezenkívül teljes mértékben Ön felelõs a számlájával kapcsolatos összes tevékenységért. Vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Grundfost fiókja jogosulatlan felhasználásáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről. A Grundfos nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért, amelyeket valaki más okozhat, ha valaki más használja a jelszavát vagy a számláját, az Ön tudtával vagy anélkül. 
A Grundfos bízik abban, hogy bárki, aki hozzáfér a fiókjához, megfelelő felhatalmazással rendelkezik, hogy az Ön nevében cselekedjen.
Az Ön felelőssége minden olyan információ vagy adat rendelkezésre bocsátása és karbantartása, amelyet Ön a Grundfosnak a Digitális Megoldások céljából nyújt be, mint például az elérhetőségek, számlázási információk, engedély / szerep megváltoztatása stb., valamint az ilyen információk helyességének biztosítása. Ha információkat vagy adatokat szolgáltat a Grundfos számára harmadik fél nevében vagy vele kapcsolatban, vagy ha a Digitális Megoldások segítségével berendezéseket módosít, kalibrál vagy egyéb módon befolyásol egy harmadik fél nevében vagy vele kapcsolatban, ezt csak akkor teheti meg ha a kérdéses harmadik fél megfelelő módon felhatalmazza.

Jogtalan vagy tiltott használat

A Digitális Megoldások használatának feltételeként a Digitális Megoldásokat nem szabad olyan célra használni, amely törvénytelen vagy a HF által tiltott. A Digitális Megoldásokat nem szabad olyan módon használni, amelyek megrongálhatják, letilthatják vagy túlterhelhetik a Grundfos szervereit vagy a Grundfos szervereihez csatlakoztatott hálózatokat, vagy akadályozhatják a Digitális Megoldások más felek általi használatát. Nem szabad megkísérelnie jogosulatlan hozzáférés megszerezését semmilyen Digitális Megoldáshoz, más fiókhoz vagy Grundfos szerverhez, feltöréssel vagy más módon. Nem szerezhet be semmiféle anyagot vagy információt, és nem próbálhatja megszerezni azokat olyan módon, amelyet szándékosan nem tett a Digitális Megoldások elérhetővé. 
Tudatosan nem vezethet be vírusokat, trójaiakat, férgeket vagy egyéb kártékony vagy technológiai szempontból káros anyagokat.
A Digitális Megoldásokat nem szabad felhasználni semmilyen formátumban, amely illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, magánéletét sértő, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértő, spamnek minősülő vagy egyéb módon harmadik személyeket sértő vagy kifogásolható tartalmakat tartalmaz. A Digitális Megoldásokat hirdetési vagy marketing célokra sem szabad felhasználni, kivéve, ha a szerződés előírja.

Szellemi tulajdon és adatok

A Digitális Megoldásokat és az azokat alkotó elemeket, ideértve különösen a Digitális Megoldások grafikáját, adatait, szoftverét, szövegeit és logóit szellemi tulajdonjog védi.
A Grundfos korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható engedélyt ad Önnek a Digitális Megoldások használatához, az egyes Digitális Megoldásokhoz meghatározottak szerint. A Digitális Megoldások egyik részét sem másolhatja, dekompilálhatja, fejlesztheti visza, szedheti szét, nem kísérelheti meg származtatni azok forráskódjait, nem módosíthatja és nem hozhat létre származékos munkákat.
A Grundfos nem szerzi meg a tulajdonjogát olyan adatoknak, amelyeket Ön a Digitális Megoldások számára szolgáltat. A Szerződés alapján (ha van) és egyéb módon, ezen HF alapján, a Grundfos a következőket kapja: (i) nem kizárólagos, átruházható, egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes licenc az Ön adatainak felhasználására a Digitális Megoldás rendelkezésre bocsátására; és (ii) nem kizárólagos, átruházható, egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, korlátlan, jogdíjmentes licenc anonimizált adatok felhasználására bármilyen célra. 
Az ilyen (nem személyes) adatok magukban foglalhatják a szivattyúkkal, kazánokkal, fűtési rendszerekkel és egyéb, a digitális megoldásokkal közvetlenül vagy közvetetten integrált berendezésekkel kapcsolatos adatokat. Az adatok a következőket tartalmazhatják: terméksorozatok, vízáram és nyomás, víz- és szennyvízkibocsátás, energiafelhasználás, hőmérséklet, egyéb felhasználási vagy érzékelőadatok, hibajelentések, karbantartási állapot, a függőben lévő szervizlátogatások, használati naplók stb.
A Grundfos a Digitális Megoldás(ok)ban vagy azokból fakadó összes joggal (beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is) rendelkezik, és ha ezek a jogok az Ön tulajdonában vannak, akkor automatikusan átruházza őket a Grundfosra.
A Digitális Megoldások vagy valamelyik elem bármely más felhasználása a jogok megsértését jelenti, kivéve, ha azt a Grundfos előzetesen és kifejezetten írásban engedélyezte.
Bármely szerződés feltételeire és az adatvédelmi irányelveinkre is figyelemmel, a Grundfos nem köteles de megőrizheti és felhasználhatja az Ön adatait ésszerű ideig, hogy megkönnyítse a Digitális Megoldások beépítését és a használhatóság minőségét, ha úgy dönt, hogy újra feliratkozik a Digitális Megoldásokra. A Grundfos bármikor dönthet a szerződés felmondása / lejárta vagy a digitális megoldások használatának megszüntetése után az adatok törlésére, és ezt megteszi, ha az alkalmazandó törvények arra kötelezik. A megszűnéskor kérheti a Grundfostól, hogy nyújtsa be Önnek a digitális megoldások használatával összegyűjtött adatok másolatát. A Grundfos törekszik az ilyen példány rendelkezésre bocsátására, de erre nem köteles, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok felhatalmazzák. Ha a Grundfos ad Önnek egy ilyen példányt a Grundfos az ilyen szolgáltatást kötheti például további titoktartási kötelezettségekhez vagy a szóban forgó adatok gyűjtésére fordított munkaórák megfizetéséhez stb.

SIM

Ez a szakasz arra vonatkozik, amikor közvetlenül vagy közvetve a Grundfos-tól adatkapcsolatot igénylő SIM-kártyát fogad vagy használ.
Az adatkapcsolatot csak a szerződésben leírt Digitális Megoldások fogadására használhatja. Az adatcsatlakozást a szokásos felhasználással ellentétesen, a Grundfos vagy más számára káros vagy egyéb kényelmetlenségeket okozó módon nem szabad használni. A tiltott felhasználásra példa: (i) kísérlet arra, hogy jogosulatlanul hozzáférjenek a csatlakoztatott hálózatokhoz vagy a hálózati számítógépes erőforrásokhoz és az informatikai infrastruktúrához; (ii) az információk megsemmisítése, torzítása vagy jogosulatlan felhasználása bármely hálózatban vagy az adatátadó által biztosított rendszerekben; (iii) az adatkapcsolat használata spam levelek küldésére; (iv) hálózati csatolások vagy számítógépes rendszer támadások vállalása; (v) számítógépes vírusok terjesztése vagy az internetes információbiztonság károsítása; (vi) a Digitális Megoldások olyan módon történő használata, hogy rontja a digitális megoldások minőségét, vagy akadályozza a szolgáltató azon képességét, hogy adatkapcsolatot biztosítson, vagy az adatkapcsolat más ügyfelek és felhasználók általi használatát.
A SIM-kártyát nem szabad eltávolítani a készülékből, amelyben a Grundfos kézbesítette. Ez nem akadályozza meg, hogy a teljes PCB-kártyát helyettesítse a Grundfos helyettesítő PCB-kártyájával. A kicserélt PCB kártyát (beleértve a SIM-kártyát) megsemmisítheti vagy visszajuttathatja a Grundfoshoz. 
Indokolatlan késedelem nélkül értesítenie kell a Grundfost, ha úgy gondolja, vagy okkal feltételezi, hogy jogosulatlan harmadik fél használja vagy használta az Ön adatkapcsolatát.
Az alkalmazandó törvényekre is figyelemmel, a Grundfos az adatkapcsolatot használhatja annak ellenőrzésére, hogy a SIM-kártya aktív-e, azaz hogy a berendezés online vagy offline van, és szoftverfrissítéseket nyújt Önnek, ha erre törvényi előírások vonatkoznak.

Export szabályozás

Ön tudomásul veszi, hogy a digitális megoldások exportszabályozás és kereskedelem szankciók szabályozásának hatálya alá tartozhatnak, ideértve például a az Európai Unió, az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Amerikai Egyesült Államok szabályozása, valamint hogy ezért a Digitális Megoldások exportja, újrakivitele, átadása, átadása vagy továbbítása („export / re-export”) korlátozható. Ön beleegyezik abba, hogy betartja az összes alkalmazandó exportellenőrzési és kereskedelmi szankcionálási rendeletet a digitális megoldások használatakor és leadásakor, ideértve például a releváns export / import engedélyek megszerzését, és nem biztosítja a szankcionált személyek és szervezetek számára a Digitális Megoldásokhoz való hozzáférést. A Digitális Megoldások nem használhatók nukleáris, vagy katonai / fegyveres célokra - vagy azzal összefüggésben.

Kártalanítás

Ön a Grundfost (beleértve annak leányvállalatait is) kártalanítja, védi és felmenti minden olyan felelősség, követelés, veszteség és költség - ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket is -  alól, amelyek a jelen HF megsértésével, vagy a Digitális Megoldások használatával vagy visszaélésével kapcsolatosan Ön okozott.

Jogviták

Erre a HF-re és a digitális megoldások használatából vagy a HF értelmezéséből adódó vitákra dán törvények vonatkoznak, a jogszabályi ütközésket kivéve. A Dán Tengerészeti és Kereskedelmi Főbírósága kizárólag a jelen HF-fel kapcsolatban felmerülő vagy azzal kapcsolatos viták kizárólagos helyszíne.Ha az ezekre a feltételekre alkalmazandó törvények később más értelmezést nyernek vagy megváltoznak egy vagy több záradék hatálytalanná vagy érvénytelenné válása miatt, akkor az nem jelenti a feltételek egészének érvénytelenségét.

Egyéb rendelkezések

A Grundfos fenntartja a jogot a Digitális Megoldások bármikor, indoklás vagy értesítés nélküli módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A Grundfos fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor, ok nélkül vagy értesítés nélkül megszüntesse a Digitális Megoldásokhoz való hozzáférést és azok használatát Ön, hozzáférési rendszergazda vagy bármelyik felhatalmazott felhasználó számára. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül a Grundfos bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Digitális Megoldásokhoz való hozzáférését, ha megsérti a HF-t.
Ha a Grundfos nem hajt végre valamilyen rendelkezést, attól a Grundfos még nem mond le késõbbi erre vonatkozó jogáról. Ha a bíróság bármelyik feltételt alkalmatlannak, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, a fennmaradó feltételek életben maradnak. A Grundfos ezt a megállapodást saját belátása szerint átruházhatja a Grundfos Csoport bármely jogi személyére.

SPECIÁLIS FELTÉTELEK - GO Replace és DBS Selection Tool

Különösen a Digitális Megoldások Go Replace és DBS Selection Tool tekintetében Ön egyetért az alábbiakkal:

A Digitális Megoldások célja egy lehetséges cseretermék / új termék javaslata.

Az Ön felelősége az, hogy a Digitális Megoldáshoz megfelelő információkat biztosítson, és tudatában kell lennie, hogy minden helytelen információ befolyásolhatja az eredményt.

A Digitális Megoldás nem csökkenti vagy nem szünteti meg az Ön felelősségét amely saját szakmai értékelésén és következtetésén alapul, vagy ha Ön nem szakmabeli, akkor azt a felelősségét, hogy elfogadja azon szakmai véleményt, hogy egy meglévő terméket helyettesíthet-e a Digitális Megoldás által javasolt termék, mivel a Grundfosnak nincs betekintése a meghatározott rendszerekbe, pl kazánok, és következésképpen arról, hogy a javasolt csere az adott rendszerben megfelel-e a célnak.

A javasolt termék / csere csupán a Grundfos javaslata, amely kizárólag a terméken alapul. Ön a felelős a csere / az új termék értékeléséért és annak biztosításáért, hogy a (csere) termék működjön a meglévő rendszerrel, pl. a kazánnal. 

Ön akkor tekinthető a rendszer gyártójának, ha a rendszert újnak tekintik a termék cseréje eredményeként, és következésképpen megfelelőségi nyilatkozatot vagy hasonlót állíthat ki az alkalmazandó törvények szerint.

A terméket csak szakember cserélheti / telepítheti.

Továbbá, az alábbiak vonatkoznak a GO Replce-re:

A cserefolyamat részeként nem módosíthatja vagy egyéb módon nem változtathatja meg az integrált rendszer (például egy kazán, napenergia-fűtő rendszer stb., amely tartalmazza a cserélendő integrált szivattyút) felépítését.

Nem kezdeményezheti vagy cserélheti a terméket, ha az integrált rendszerben a meglévő szivattyú-tápkábel nem elég hosszú, vagy ha a tápkábel nem biztonágos módon van átvezetve.

A csere előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő maradékáram-megszakító (RCCB) be van-e szerelve.

A „GO Replace” és a „DBS Selection Tool” eszközöket az Ön által meghatározott mértékben saját felelősségére használhatja, és az alkalmazandó törvények betartásáért, ideértve, de nem kizárólag a helyi törvények betartásáért is Ön a felelős.

SPECIÁLIS FELTÉTELEK - GO Balance

Különösen a Digitális Megoldások GO Balance tekintetében Ön egyetért az alábbiakkal:
A 2018. június 1. előtt gyártott Grundfos ALPHA2 szivattyúk, a 2019. március 1. után gyártott UPM3 LIN szivattyúk és a 2018. augusztus 1. előtt gyártott Grundfos ALPHA3 szivattyúk esetében a digitális megoldás csak akkor működik teljesen, ha a külön vásárolt MI401 ALPHA Reader-rel együtt használják. Az MI401 ALPHA Reader értékesítésével kapcsolatos információk a www.grundfos.com oldalon találhatók. A digitális megoldás és az MI401 ALPHA Reader beállításának I/O kézikönyve a MI401 ALPHA Reader csomagban található.

A 2018. augusztus 1. után gyártott Grundfos ALPHA3 szivattyúk esetében a digitális megoldás használható a Bluetooth rádióba épített Grundfos ALPHA 3 szivattyúkkal.

A Digitális Megoldás célja a beszabályozás elvégzése és javaslattétel a hidronikus kiegyenlítésre.

Mivel a Grundfosnak nincs betekintése a meghatározott fűtési rendszerekbe, a Digitális Megoldás nem csökkenti vagy nem szünteti meg az Ön kötelezettségeit, hogy a hidronikus kiegyensúlyozással kapcsolatban saját szakmai értékelést és következtetéseket hozzon.

A Digitális Megoldás által nyújtott információk (pl. a Digitális Megoldás révén biztosított rendszerspecifikus információk arról, hogy miként aktiválódik az egyensúlyi üzemmód a rendszerben, amelyet a kompatibilis berendezés gyártója biztosít a digitális megoldásban), adatok, emlékeztetők és figyelmeztetések stb. pusztán a Grundfos javaslatai, amelyek segítik Önt a hidronikus egyensúly megteremtésében, és nem tekinthetők kimerítőnek.

Kizárólag Ön a felelős a hidronikus kiegyensúlyozás végrehajtásáért és annak biztosításáért, hogy a hidronikus kiegyensúlyozással kapcsolatban helyes tanácsot kapjon. Ez magában foglalja azt is, hogy kizárólag Ön a felelős az automatikus bypass szelepek (ha vannak) be- és kikapcsolásáért, valamint az automatikus bypass szelepek beállításáért a megfelelő alapértékeken.

A Digitális Megoldást csak professzionális telepítő használhatja.

A Digitális Megoldásokat az Ön által meghatározott mértékben saját felelősségére használhatja, és az alkalmazandó törvények betartásáért, ideértve, de nem kizárólag a helyi törvények betartásáért is Ön a felelős.