Legal and policies

Terms for sale of GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR İÇİN HÜKÜM VE KOŞULLAR (Türkiye)

Grundfos iSOLUTIONS MONITOR için bu Hüküm ve Koşullar, GRUNDFOS Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Grundfos”) ve müşteri (“Müşteri”) arasındaki Grundfos’un Grundfos iSOLUTIONS MONITOR’u (“GiM”) Müşteri’ye satışı ve teslimatı için Sözleşme’nin (“Sözleşme”) bir parçasıdır. GiM, Grundfos tarafından sunulan dijital hizmetlerden (“Dijital Hizmet/Hizmetler”) biridir.

Grundfos iSOLUTIONS MONITOR için bu Hüküm ve Koşullar aşağıdaki Bölümlerden oluşur:

A.      Grundfos iSOLUTIONS MONITOR için Özel Hizmet Koşulları

B.      Grundfos’un Dijital Hizmetler Satışı için Genel Hüküm ve Koşullar

C.       Veri İşleme Sözleşmesi

Uyuşmazlıklar durumunda,Bölümler üstte listelendikleri sırada önceliklidir.

 

A       Grundfos iSOLUTIONS MONITOR için Özel Hizmet Koşulları

1.             Dijital Hizmetin Kapsamı

1.1         GiM ile Grundfos iki farklı abonelik sunmaktadır: Temel Abonelik ve Proaktif İzleme (gelecekteki abonelik basamağı). Müşteri’nin abone olduğu Dijital Hizmetler, Müşteri Sözleşmesinde belirtilmektedir.

1.2         Temel Abonelik, sistem verilerini izleme ve kuru çalışma, sıvı sıcaklığı ve genel titreşim gibi önemli çalışma göstergelerine göre sistemin sağlıklı çalışma durumunu değerlendirme kabiliyetini içerir. Bir alarm veya uyarı olduğunda kullanıcılar eposta ve/veya cep telefonu mesajı da alabilirler. Mümkün olduğu durumlarda, alarmlar ve uyarılar sorun giderme tavsiyeleri içerecektir.

1.3         Proaktif İzleme aboneliği (gelecekteki abonelik basamağı), Temel Abonelikteki bütün özellikleri ve ilave olarak aylık raporları, sistem iyileştirme önerilerini, sistem veri analizi desteğini ve alarm yükseltmeyi içerir.

1.4         GiM aboneliği, Müşteri Sözleşmesi’nde belirtilen etkinleştirme tarihinde başlatılır. 

2.             Ekipman

2.1         İzlenen ürünlerden GiM’e veri toplamak için, Müşteri gerekli ekipmanın kullanıcı kılavuzuna göre kurulu ve GiM platformuyla doğru şekilde eşleşmiş olduğundan emin olmalıdır.

3.             Kullanıcı Hesabı - Dijital Hizmetlere Erişim

3.1         GiM’e erişmek ve kullanmak için, her kullanıcı bir Grundfos Hesabı için kayıt olmalıdır. Kullanıcı Grundfos Hesabını oluşturup giriş yaptığında, herhangi bir zamanda geçerli olabilecek kullanım koşullarına uyacaktır.

4.             Kişisel veriler

4.1         Grundfos’un Müşteri adına kişisel verileri işlemesi, aşağıdaki Madde 4 ve Bölüm C’ye tabidir.

4.2         Grundfos Müşteri adına kişisel verileri işlediğinde, işleme aşağıdaki verileri içerir:

Sistem kullanıcıları ile ilgili kişisel veriler (bu veriler kişisel kullanıcı hesaplarını oluşturmakta kullanılmaktadır):

·     Ad

·     E-posta adresi

·     Ülke

·     İlgi alanları

·     İş görevi

·     Kullanıcıya GiM’e erişim sağlayan şirket (yani işveren)

·     Kullanıcıların Dijital Hizmetleri kullanımını, kullanıcılar için alarmları, çeşitli diğer hizmetleri içeren kullanıcı günlüğü

(Grundfos herhangi bir özel kategoride veri/hassas veri işlemeyecektir)

4.3         Kullanıcılar kişisel verilerini doğrudan Microsoft Azure tarafından GRUNDFOS Holding A/S adına barındırılan platforma aktarır, ikisi de aşağıdaki Madde 4.4 uyarında alt işleyiciler olarak görev almaktadır. Müşteri, Grundfos ve Grundfos’un alt işleyicileri platformdaki kişisel verilere erişim sahibidir. 

4.4         Sözleşme’ye katılma anında aşağıdaki alt işleyiciler kullanımdadır ve Müşteri’nin onayına dahil sayılacaktır:

·     Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danimarka

·     Dijital Hizmetlerin Müşteri tarafından kullanıldığı ülkede faaliyet gösteren Grundfos satış şirketi/şirketleri

·     Microsoft Ireland Operations Ltd., 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, İrlanda

·     Telenor Connexion AB, Katarinavägen 15, Stockholm County 11688, İsveç

B       Grundfos’un Dijital Hizmetler Satışı için Genel Hüküm ve Koşullar

1.              Sözleşme

1.1.        Taraflar, Dijital Hizmetlerin teslimatı konusunda aşağıdakilerden en erken olanının gerçekleşmesiyle Sözleşme’ye katılır; (i) Müşteri’nin kabul ettiğini belirten bir kutuya tıklaması (ii) iki taraf tarafından yürürlüğe konması; (iii) Grundfos’un Müşteri’nin Dijital Hizmet/Hizmetler siparişini yazılı olarak onaylaması veya (iv) Grundfos’un Müşteri’ye Dijital Hizmeti/Hizmetleri sunmaya başlaması.

1.2.        Müşteri adına Sözleşme’yi kabul eden herhangi bir kişi, (i) Müşteri’yi Sözleşme’ye bağlı kılacak tam yasal yetkiye sahip olduğunu; (ii) Sözleşme’nin her kısmını okuduğunu ve anladığını ve (iii) Müşteri adına Sözleşme’yi, bu Genel Hüküm ve Koşullar ile Özel Hizmet Koşulları dahil, kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

2.              Teslimat

2.1.        Grundfos Dijital Hizmeti/Hizmetleri varsa anlaşılan tarihte, aksi durumda Grundfos’un Müşteri’nin siparişini yazılı olarak onaylamasından sonra makul bir sürede temin edecektir.

3.              Ücretsiz Deneme

3.1.        Bu Madde 3, Müşteri’nin Grundfos’un Müşteri ücret ödemeden sunduğu (diğer) Dijital Hizmete/Hizmetlere ücretsiz deneme, beta sürümü, erken bakış vs. (“Ücretsiz Deneme”) kaydolması için ek koşullar belirler. Bu koşullar Ücretsiz Denemelere yalnızca Sözleşme’nin geri kalanına ilave olarak, bu Genel Hüküm ve Koşullar ve (varsa) Özel Hizmet Koşulları dahil olarak uygulanır.

3.2.        Grundfos, anlaşılan Ücretsiz Denemeyi Müşteri’ye ücretsiz olarak aşağıdakilerin ilki gerçekleşene kadar sunar: (i) kayıt olunan Ücretsiz Deneme süresinin sonu, (ii) Ücretsiz Deneme olarak sunulan Dijital Hizmeti/Hizmetleri Müşteri’nin satın aldığı bir sözleşmenin başlangıç tarihi veya (iii) Grundfos’un Ücretsiz Deneme’yi feshetmesi. Grundfos herhangi bir zamanda, Müşteri’ye bilgi vererek Ücretsiz Denemelerin sunulmasını derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir.

3.3.        Ücretsiz Denemelerin mevcudiyeti ve ilgili bütün bilgi ve malzemeler, Madde 17’ye tabi gizli bilgi olarak kabul edilmektedir. Önceki koşulların genelliğini kısıtlamadan, Müşteri Grundfos’un önceden alınmış yazılı onayı olmadan Ücretsiz Deneme hakkında açık beyanlarda bulunmamayı veya başka şekilde katılımını açıklamamayı kabul eder.

3.4.        Ücretsiz Deneme “olduğu gibi”, (açık veya zımni) herhangi bir beyan veya taahhüt olmadan sunulmaktadır. Önceki koşulların genelliğini kısıtlamadan, Grundfos, Ücretsiz Denemelerin Müşteri’nin beklentilerini karşılayacağını, hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ve/veya Grundfos’un doğru kullanım verileri sağlayabileceğini beyan veya taahhüt etmez. Madde 11’de belirtilenlerin dışında, Grundfos’un Ücretsiz Denemeler için herhangi bir sorumluluk yükümlülüğü yoktur ve (varsa) anlaşılan hizmet seviyesi/seviyeleri Ücretsiz Denemeler için geçerli değildir. Geçerli kanunlar ile yükümlülük hariç tutulamıyorsa, bu durumda Grundfos geçerli kanunun izin verdiği en alt sınırda sorumlu olacaktır, ancak, Grundfos’un Madde 12.2 kapsamındaki sorumluluğu 1000 EUR tutarı geçmeyecektir.

4.              Dijital Hizmetin/Hizmetlerin Kullanımı

4.1.        Bu Sözleşme’nin koşullarına tabi olarak Grundfos, Müşteri’ye sözleşme süresi boyunca gayri münhasır, devredilemez Dijital Hizmete/Hizmetlere erişme ve Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanma hakkı sunmaktadır.

4.2.        Müşteri Tesislerinde (aşağıda tanımlanmıştır) Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri, uygulanabilir olduğu zamanlarda Grundfos’un bütün talimatlarına uyacaktır.

4.3.        Dijital Hizmet/Hizmetler ile ilgili kullanıldığında “son kullanıcı” veya “kullanıcı” terimi, Sözleşme’nin sonucu olarak Dijital Hizmete erişimi olan, herhangi bir kademede, (varsa) alt lisans alanlar dahil, herhangi bir fiziksel kişi (yani çalışan, temsilci, üçüncü taraf vs.) anlamındadır. Müşteri, Sözleşme’nin sonucu olarak Dijital Hizmete erişimi olan son kullanıcıların Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanımından sorumludur.

4.4.        Müşteri, hiçbir son kullanıcının aşağıdakileri yapmamasını sağlayacaktır: (i) Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanarak (a) Müşteri’nin verilerini Sözleşme’ye aykırı şekilde toplamak, kaydetmek, depolamak, işlemek ve değiştirmek; (b) sistemlere yetkisiz erişim veya Dijital Hizmete/Hizmetlere veya içeriğe yetkisiz erişim sağlamak; (c) kötü amaçlı dosyalar, betikler, yürütücüler gibi kodlar veya zarar verme amaçlı zaman bombaları, virüsler, solucanlar ve/veya Truva atları gibi programlar depolamak veya iletmek ve (d) çeşitli zamanlarda yürürlükte olan kanunları veya bunları takiben yayınlanan kural ve düzenlemeleri çiğnemek (ör. bir ağın veya sistemin bütünlüğünü veya güvenliğini etkilemek veya ihlal etmek; yönetim veya güvenlik kısıtlamalarını aşmak; istenmeyen, zarar verici veya yanıltıcı mesajlar, virüsler veya zararlı kod göndermek; Madde 4.4’te belirtilen aşağıdaki eylemleri yapmak (i)(a) geçerli kanunu veya üçüncü taraf haklarını çiğnemek); (ii) Dijital Hizmet/Hizmetler kapsamındaki herhangi bir kaynak kodu/kodları veya algoritmayı/algoritmaları, donanımı veya diğer teknolojileri kopyalamak, değiştirmek, türevlerini oluşturmak, tersine mühendislik yapmak, şifresini çözmek, derlemesini geri almak, başka dile çevirmek, parçalarına ayırmak veya bir kısmını veya tamamını ayırmaya çalışmak (belli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin çalışabilme durumuna göre izin verilen sınıra veya bu kısıtlamanın geçerli kanunla açık şekilde yasaklandığı sınıra kadar olan kısım hariç) ve (iii) (sırasıyla) tek bir uygulama veya hesap gibi görünecek veya davranacak birden çok uygulama veya hesap oluşturarak veya gelecek ücretleri önleyecek şekilde Dijital Hizmete/Hizmetlere erişmek.

4.5.        Müşteri, Dijital Hizmetin/Hizmetlerin herhangi bir gerçekleşen, risk oluşturan veya şüphelenilen, Madde 4.1-4.4 ile çelişen kullanımlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kötü kullanımından haberdar olduğunda veya Müşteri kazara veya başka şekilde üçüncü taraf verilerine (Grundfos’un diğer müşterilerinin dijital hizmetleri veya verileri) erişim kazandığında derhal Grundfos’u haberdar etmelidir.

4.6.        Müşteri, Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanmak, sağlamak, depolamak ve içeriğini işlemek için gerekli bütün yetkilendirmeleri, izinleri, lisansları ve onayları temin etmekten ve sürdürmekten sorumludur ve bunlar Grundfos’un Dijital Hizmeti/Hizmetleri temin edebilmesi için gerekliyse Grundfos’a da Müşteri’nin adına aynılarını yapma hakkı sağlamalıdır. Belirsizlik olmaması adına, Grundfos’un Dijital Hizmeti/Hizmetleri temin edebilmesi ve (varsa) sorunları çözebilmesi için kesinlikle gerekli veya geçerli kanunla gereken bu tür izinleri, yetkilendirmeleri, lisansları ve onayları Grundfos temin edecek ve sürdürecektir.

4.7.        Müşteri, Dijital Hizmete/Hizmetlere dahil olmayan ama Müşteri’nin Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanması ve Grundfos’un bunları temin etmesi için gerekli her tesise, ekipmana, yazılıma, ağa (Müşteri’nin veya üçüncü tarafların), üçüncü taraf lisanslara, belgelere vs. sahip olacaktır (erişimi olacaktır) (“Müşteri Tesisleri”). Müşteri, Müşteri Tesislerinin çeşitli zamanlarda yürürlükte olan kanunlara ve bunları takiben yayınlanan kurallara veya düzenlemelere (klima gereksinimleri ve elektrik bağlantıları için gereksinimler gibi) uymasını sağlamalıdır.

4.8.        Müşteri Grundfos’un talebi üzerine, ücretsiz olarak, Grundfos’un Dijital Hizmeti/Hizmetleri sunabilmesini sağlayacak sınıra kadar Grundfos’a Müşteri Tesislerine erişim sağlayacak ve aksi durumlarda da Dijital Hizmetin/Hizmetlerin sunulmasında elinden geldiğince Grundfos’a destek olacaktır.

4.9.        Grundfos Müşteri’ye yürürlükte olan kanunun veya üçüncü taraf haklarının çiğnenmesini önlemek veya Grundfos politikalarına uymak için belirli bilgilerin veya Grundfos’a ait olmayan bir uygulamanın kaldırılması, değiştirilmesi veya devre dışı bırakılması bilgisini verirse, Müşteri derhal uyumlu şekilde harekete geçecektir. Müşteri gerekli eylemleri yapmazsa, Grundfos Madde 7 uyarında Dijital Hizmeti/Hizmetleri askıya alabilir veya ilgili etkilenen içeriği veya Grundfos’a ait olmayan uygulamayı devre dışı bırakabilir.

4.10.    Müşteri, Dijital Hizmete/Hizmetlere sağladığı herhangi verinin sahipliğini koruyacaktır. Müşteri Grundfos’a aşağıdakileri sağlar: (İ) Sözleşme süresi boyunca Müşteri’nin verilerine Müşteri’ye ve geçerli son kullanıcılara hizmeti/hizmetleri sunmak için münhasır olmayan, devredilebilir, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz bir lisans ve (ii) anonim hale getirilmiş verileri herhangi bir amaçla kullanmak için münhasır olmayan, devredilebilir, dünya çapında, kalıcı, geri alınamaz, telifsiz bir lisans.

4.11.    Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kullanımı, kullanım koşullarına bağlı olabilir ve bu durumda, bu kullanım koşulları arayüzde son kullanıcının erişimine açık olacaktır ve son kullanıcı bu kullanım koşullarına uymalıdır. Müşteri, Sözleşme’nin sonucu olarak Dijital Hizmete erişimi olan bir son kullanıcının kullanım koşullarını ihlal etmesinin Sözleşme’nin ihlali olduğunu kabul eder.

5.              SIM Kart ve Veri Bağlantısı

5.1.        Bu Madde 5, Müşteri’nin doğrudan veya dolaylı olarak Grundfos’tan veri bağlantısı olan bir SIM kartı alması halinde geçerlidir.

5.2.        Müşteri veri bağlantısını yalnızca Sözleşme’de belirtilen Dijital Hizmeti/Hizmetleri almak için kullanabilir. Müşteri veri bağlantısını normal kullanımın dışında veya Grundfos’a veya başkalarına zarar ya da başka bir rahatsızlık verecek şekilde kullanamaz. Yasaklı kullanım örnekleri şunlardır: (i) bağlı ağlara veya ağdaki bilgisayar kaynaklarına izinsiz erişim elde etme teşebbüsü; (ii) veri tedarikçisi tarafından sunulan herhangi bir ağdaki veya BT sistemindeki bilgilerin imha edilmesi, tahrif edilmesi veya izinsiz kullanılması; (iii) veri bağlantısının, istenmeyen posta göndermek için kullanılması; (iv) ağ saldırılarının veya bilişim sistemi saldırılarının yapılması; (v) bilgisayar virüslerinin yayılması veya internet bilgi güvenliğine zarar verilmesi; (vi) Hizmetlerin, kalitelerini zedeleyecek şekilde veya tedarikçinin, veri bağlantısını sunmasını veya veri bağlantısının başka Müşteriler tarafından kullanılmasını aksatacak şekilde kullanımı.

5.3.        Müşteri, Grundfos tarafından teslim edilen ekipmandaki SIM kartı çıkarmayacaktır. Bu durum, Müşteri’nin PCB kartının tamamını, Grundfos’tan alınan yedek bir PCB kartıyla değiştirmesini önlemez. Müşteri, değiştirilen PCB kartını (SIM kartı dahil) imha edecek veya Grundfos’a iade edecektir.

5.4.        Müşteri, yetkisiz bir üçüncü tarafın veri bağlantısını kullandığına veya kullanmakta olduğuna inanıyorsa veya inanmak için sebebi varsa gecikmeden Grundfos’u bilgilendirecektir.

6.              Güvenlik Önlemleri

6.1.        Grundfos sistemlerinin, ağlarının ve depolanan, işlenen ve/veya aktarılan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için Grundfos, katmanlı bir strateji benimsemiştir. Bu katmanlı stratejide Müşteri’nin bilgilerine yetkisiz bir şekilde erişilmesini, değiştirilmesini ve kötüye kullanılmasını önlemek ve gelişen tehlikelere karşı koruma sağlamak için birden çok koruma katmanı mevcuttur. Bu teknolojiler arasında, diğerlerine ilave olarak güvenlik duvarları, yetkisiz giriş önleme, erişim kontrolü, tehdit önleme, güvenlik açığı ve kötü yazılımlara karşı koruma, denetleme günlükleri, düşünebilen ve derin öğrenme temelli güvenlik izlemesi ve uyarı takibi mevcuttur.

6.2.        Grundfos, alt tedarikçilerinin sunduğu dahili güvenlik önlemlerinden, standart Microsoft Azure altyapısı - Güvenilir Bilgisayar konseptinden veya diğer benzer konseptlerden faydalanır.  

6.3.        Dahası, Grundfos’un alt tedarikçilerinin ilgili hizmetleri, en yeni uluslararası güvenlik standartlarını takip eden Grundfos’un dahili güvenlik onayı işleminden geçmiştir.

6.4.        Müşteri, sektördeki en iyi uygulamalardan daha az olmayacak şekilde Dijital Hizmete/Hizmetlere yetkisiz fiziksel veya analog erişimi engelleyecek yeterli güvenlik önlemlerini sağlayacaktır.

7.              Askıya Alma

7.1.        Grundfos, herhangi bir zaman, herhangi bir sorumluluğa yol açmadan, aşağıdaki durumlarda Müşteri’nin/son kullanıcının Dijital Hizmete/Hizmetlere erişimini ve kullanımını geçici olarak askıya alabilir: (i) Müşteri’nin/son kullanıcının Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanımının aşırı, zararlı olabilecek veya beklenmedik olumsuz etkisi varsa (Grundfos’un veya Grundfos’un alt tedarikçilerinin sistemleri hakkında Madde 7.2’ye bakınız); (ii) herhangi bir başka şekilde, Müşteri Grundfos’un, Grundfos’un alt tedarikçilerinin, Grundfos’un diğer müşterilerinin veya kullanıcıların BT yapısını veya Dijital Hizmeti/Hizmetleri zarara uğratabilecek herhangi bir şekilde malzeme ve/veya veri aktarırsa; (iii) sistemlere, Dijital Hizmete/Hizmetlere veya veriye yetkisiz erişimi önlemek için; (iv) acil bir durum olduğunda; (v) Müşteri/son kullanıcı Dijital Hizmete/Hizmetlere erişim ve kullanım için Sözleşme’de, kullanım koşullarında veya geçerli kanunlarda belirtilen gereksinimleri karşılamıyorsa; (vi) geçerli kanunlar gerektiriyorsa veya Sözleşme’nin ciddi ihlali durumunda; (vii) (olası) fikri mülkiyet haklarının ve/veya gizlilik sorumluluklarının ihlalini önlemek için gerekli ise; (viii) Müşteri Madde 5’teki yükümlülüklerini çiğniyor ise veya (iv) Sözleşmede başka şekilde askıya almaya izin verildiği belirtiliyor ise.

7.2.        Madde 7.1(i)’deki olumsuz etkinin hangi derecede Müşteri’ye/son kullanıcıya atfedilemez olduğunu belirlemek için, Grundfos’un talebi üzerinde Müşteri, Müşteri’nin/son kullanıcının kullanım düzeni hakkında bilgi sağlamalıdır. Sağlanan bilgiler temel alınarak Grundfos kullanımın azaltılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır. Müşteri’nin böyle bir talebe uymaması durumunda, Grundfos herhangi bir sorumluluk üstlenmeden Müşteri’nin/son kullanıcının Dijital Hizmete/Hizmetlere erişimini askıya alma hakkına sahip olacaktır.

7.3.        Müşteri, Grundfos’un talebi üzerine Grundfos’un ağında, Grundfos’un sistemlerinde veya Dijital Hizmette/Hizmetlerde bozulmaya yol açan veya Madde 14’te belirtilen iddia edilen veya olası ihlali oluşturan Müşteri Tesisleri’nin bağlantısını derhal kesecek ve Grundfos’un talimatları uyarınca bu Müşteri Tesisleri’ni bağlantısı kesilmiş halde tutacaktır.

7.4.        Grundfos, söz konusu durumda ticari olarak makul gayreti göstererek Müşteri’ye bildirim sağlayacak ve (askıya alma Müşteri’nin ihlali veya tehdidi kaynaklı ise) bu ihlal veya tehdidi giderme imkanı verecektir.

7.5.        Herhangi bir askıya alma veya bağlantıyı kesme isteğinin kapsamı ve süresi en azda tutulacaktır. Müşteri’nin talebi üzerine, makul olarak mümkün olan en kısa sürede Grundfos Müşteri’ye askıya almanın veya talebin gerekçesini sunacaktır.

7.6.        Veri bağlantısının Grundfos veya bir tedarikçisi tarafından sağlandığı durumlarda, Grundfos Müşteri’nin veri kullanımının anlaşılan miktarı aşması sonucu veya Müşteri’nin Dijital Hizmeti/Hizmetleri veya veri bağlantısını kötüye kullanımı durumlarında Müşteri’nin ek bir ücret ödemesini talep etme hakkını saklı tutar.

8.              Ücret, Ödeme Koşulları ve Faturalandırma

8.1.        Dijital Hizmete/Hizmetlere erişmek ve kullanmak için, Müşteri anlaşılan abonelik ücretini kararlaştırılan ücretlerde ve faturalandırma sıklıklarında ödemelidir.

8.2.        Aksi şekilde anlaşılmadığı sürece, abonelik ücreti önceden ödenecektir.

8.3.        Müşteri’nin abonelik ücretini ödeme yükümlülüğü aşağıdaki durumda başlar; (i) taraflarca anlaşılan zamanda; (ii) anlaşılan teslimat tarihinde veya (iii) teslimat yalnızca Grundfos’a atfedilebilecek sebeplerle gecikmiş ise, Grundfos’un Sözleşme’ye uygun olarak Dijital Hizmeti sunduğu tarihte.

8.4.        Müşteri, anlaşılan ödeme yöntemi ile ödeme yapacaktır. Taraflar Müşteri’nin elektronik para transferi ile, yani kredi kartı ile ödeme yapacağı konusunda anlaşmış ise, Müşteri Grundfos’a geçerli ödeme bilgileri sağlayacak ve bu bilgileri güncel tutacaktır.

8.5.        Müşteri fatura ile ödeme yapıyorsa, ödeme koşulları fatura tarihini takiben 30 gündür. Zamanında ödeme temel önemdedir.

8.6.        Aksi şekilde anlaşılmadığı sürece, bütün ücretler EUR cinsindendir.

8.7.        Grundfos, 3 ay önceden ihbar ederek abonelik ücretlerini değiştirebilir.

8.8.        Müşteri tarafından ödenecek herhangi bir miktar, katma değer vergisi, satış vergisi veya diğer uygulanabilecek gümrük ücretleri hariçtir. Müşteri, ilgili ürünler veya hizmetler için ödeme zamanı geldiğinde yukarıda belirtilenleri de aynı zamanda ödeyecektir.  

8.9.        Geçerli kanunları takiben, Müşteri (i) stopaj vergilerini geçerli kanunun gerektirdiği şekilde doğrudan ilgili hükumete ödeyecek; (ii) talep üzerine, Müşteri’nin stopaj vergilerini ödediğini ispatlayan vergi sertifikasını Grundfos’a sunacak; (iii) Grundfos’a yalnızca müşteri stopaj vergilerini ödedikten sonra kalan miktarı ödeyecek ve (iv) vergi muafiyeti veya stopaj azaltması aramak ve bütün ilgili belgeleri derhal tamamlama ve dosyalama konularında Grundfos ile tam işbirliği içinde olacaktır.

8.10.    Müşteri, ödeme tarihinde abonelik ücretini ödemezse Grundfos, geçerli kanunlardaki diğer haklarını veya çözümlerini etkilemeden, hatırlatmalar, tahsilat masrafları ve faiz için ödeme talep edebilir. Faiz aylık % 2 olarak sabittir (veya daha yüksekse geçerli kanundaki faiz oranıdır). Faiz, ödeme tarihinden gecikmiş tutarın ödendiği gerçek tarihe kadar işleyecektir. Grundfos aynı zamanda, (i) Müşteri ödeme yapana veya Grundfos’un gerektirdiği ödeme garantisini sağlayana kadar Müşteri’nin Dijital Hizmetlere erişimi dahil bütün teslimatları askıya alabilir ve/veya (ii) Müşteri gecikmiş tutarların tamamını ödeyene kadar sonraki teslimatların karşılanmasını askıya alabilir.

8.11.    Sözleşme’nin feshi durumunda, başka herhangi bir hükme bakılmaksızın Grundfos’a ödenecek ücretlerin tamamının derhal vadesi gelir. Bu Madde 8, geçerli kanunlarda bulunabilecek faiz talebinde bulunma hakkını etkilemez.

9.              Garantiler

9.1.        Grundfos, Dijital Hizmeti/Hizmetleri anlaşıldığı üzere profesyonel ve kabiliyetli şekilde yürüteceğini garanti eder.

9.2.        Dijital bir Hizmet ancak hatalı tasarım veya işçilik sebebiyle anlaşıldığı şekilde teslim edilmediyse arızalı kabul edilir ve Madde 9.3 - 9.9’a tabidir.

9.3.        (Varsa) belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin performans şartlarında anlaşılan hizmet seviyesinin/seviyelerinin çiğnenmesi hariç, yasalar, genel kanunlar ve diğerleri ile bütün garantiler, koşullar ve diğer şartlar, Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kullanımı ve içeriğinin veya kullanımından elde edilecek sonuçların doğruluğu, güvenilirliği, bütünlüğü veya erişimin dakikliği, kanunun izin verdiği en yüksek ölçüde bu Sözleşme’nin haricindedir.

9.4.        Grundfos; Dijital Hizmetin/Hizmetlerin veya sunucuların bilgisayar virüslerinden veya diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu veya Grundfos’un anlaşılan hizmet seviyesine/seviyelerine uymaya doğrudan etkisi olmayan her kusuru düzelteceğini veya (bu Genel Hüküm ve Koşullar’da belirtilenler haricinde) üçüncü taraf kaynaklı bozulmaları veya yetkilendirilmiş üçüncü taraf işlemlerini önleyeceğini garanti etmez. Anlaşılan hizmet seviyesine/seviyelerine doğrudan bir etkisi olmayacak seviyeye kadar, Grundfos Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kullanımı yoluyla korunacak veya aktarılacak Müşteri verilerinin veya diğer iletişimlerin silinmemesini veya depolanmasında sorun olmayacağını garanti etmez. Grundfos, ancak belirli Dijital Hizmette/Hizmetlerde bir hizmet seviyesi olarak açık biçimde anlaşılması durumunda yedek alma veya diğer geri yükleme işlevlerini yürütme zorunluluğundadır.

9.5.        Dijital Hizmet/Hizmetler aracılığıyla Müşteri’ye sunulan bilgiler, yalnızca Müşteri’yi destekleme amaçlıdır. Bu sebeple, Grundfos Dijital Hizmetler yoluyla sunulan bilgilerin Müşteri tarafından kullanımı, bu verilere güvenerek eylemler yapılması veya yapılmamasından doğrudan veya dolaylı sorumluluk sahibi değildir.

9.6.        Grundfos’un garantileri ve (varsa) anlaşılan hizmet seviyesi aşağıdaki durumlarda geçerli değildir; Müşteri’nin Madde 4.3’ü ihlali; Dijital Hizmetin/Hizmetlerin amaçlanmadığı şekilde kullanımı; Müşteri veya (Grundfos adına hareket etmeyen) üçüncü taraf tarafından yapılan modifikasyonlar ve değişiklikler; Grundfos’un (sözlü veya yazılı) (bkz. Madde 4.1) talimatlarının ve/veya sanayideki doğru kullanımların uygulanmaması; Dijital Hizmete/Hizmetlere Müşteri veya (Grundfos adına hareket etmeyen) üçüncü taraf tarafından kazara veya kasten zarar verilmesi veya kötüye kullanılması; Müşteri’nin geçerli kanun ve düzenlemelere uymaması; Madde 7uyarınca askıya alma veya belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin performans koşullarında aksinin belirtilmesi.

9.7.        Grundfos pazarlanabilirliği, herhangi bir özel amaca uygunluğu veya özel veya üçüncü taraf haklarının çiğnenmediğini garanti etmez.

9.8.        Müşteri Dijital Hizmet/Hizmetler ile beraber üçüncü taraf yazılım veya açık kaynaklı bileşenler kullanırsa, Grundfos bu tür yazılımların işlevselliğinden veya Dijital Hizmet/Hizmetler ile alakalı kullanımından sorumlu olmayacaktır. Müşteri üçüncü taraf yazılım veya açık kaynaklı bileşenler kullanırsa, Müşteri aşağıdakilerden tamamen kendisi sorumludur: (i) kullanımının, lisans ve atıflarının uygulanabilir üçüncü taraf yazılımların veya açık kaynaklı bileşenlerin çeşitli zamanlarda geçerli olan kullanım koşullarına uyumlu olması ve (ii) (varsa) bunlarla ilgili ödeme yükümlülükleri.

9.9.        Müşteri herhangi bir kusur veya diğer Sözleşme ile uyumsuzluğu derhal ve Müşteri bu uyumsuzluğu fark ettiğinden veya fark etmesi gereken tarihten itibaren 30 (otuz) gün geçmeden bildirmelidir. Müşteri bu gereksinimlere uymazsa, Sözleşme ile uyumsuzluk talep etme hakkını kaybedecektir.

10.          Bakım ve Değişiklikler

10.1.    Grundfos Dijital Hizmeti/Hizmetleri ve Müşteri’nin Dijital Hizmete/Hizmetlere erişmesi için gerekli ekipmanı (varsa) sürekli geliştirecektir. Bu durum zaman zaman Dijital Hizmetin/Hizmetlerin işlevselliğini etkileyebilecek ve/veya Sözleşme’yi, Genel Hüküm ve Koşullar ve Özel Hizmet Koşulları dahil olarak değiştirebilecektir.

10.2.    Grundfos, Dijital Hizmeti/Hizmetleri, Müşteri’nin Dijital Hizmete/Hizmetlere erişmesi için gerekli olabilecek her ekipmanı ve anlaşılan koşulları, verilerin bir veri işleyiciden diğerine veya bir konumdan diğerine taşınması dahil, böyle bir değişikliğin sonucu olarak Dijital Hizmetin/Hizmetlerin performansı veya işlevselliği görmezden gelinebilir bir dereceyi aşacak şekilde bozulmadığı sürece değiştirmeye veya modifiye etmeye hak sahibidir. Grundfos bu şekilde bir değişikliği veya modifikasyonu olabilecek bozulmaları kısıtlayacak şekilde yerine getirecektir. Kapsamlı değişimler (örneğin bir Dijital Hizmetten daha düşük değerli bir diğerine inilmesi veya anlaşılan hizmet seviyesinin/seviyelerinin azaltılması) Grundfos tarafından ancak Müşteri’ye 2 (iki) ay önceden ihbar verilerek gerçekleştirilebilir. Grundfos’un Dijital Hizmete/Hizmetlere veya anlaşılan koşullara kapsamlı değişiklik yapması durumunda Müşteri (anlaşılmış fesih yapılamaz bir dönem (varsa) bulunmasına rağmen) kolaylık amacıyla Dijital Hizmete/Hizmetlere veya anlaşılan koşullara yapılacak kapsamlı değişikliklerin gerçekleştirilmesinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar ihbar vererek Sözleşme’yi feshedebilir. Hiçbir koşulda Grundfos eski sistemlere desteği sürdürmek sorumluluğunda değildir.

10.3.    Dijital Hizmete/Hizmetlere veya Müşteri’nin Dijital Hizmete/Hizmetlere erişimi için gerekli herhangi bir ekipmana yapılacak değişiklik veya modifikasyonlar, Müşteri’nin kendi ekipmanının ayarlanmasını gerektirebilir. Müşteri, kendi ekipmanının uyarlanması için masraf oluşması riskini kendisi taşıyacaktır.

10.4.    Yukarıda belirtilen konuların hiçbirine bağlı olmaksızın, Grundfos Dijital Hizmete/Hizmetlere ve Müşteri’nin Dijital Hizmete/Hizmetlere erişmesi için gerekli herhangi bir ekipmana, eğer Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kullanımı hasara veya hasar riskine (örneğin güvenlik güncellemeleri; Müşteri’nin Madde 4.1 veya 4.3’ü ihlal eden kullanımları veya Grundfos’un geçerli yasa veya kanunlara ya da mahkeme veya hükumet kararlarına uyması için gerekliyse) yol açacaksa herhangi bir değişikliği yapabilir. Böyle bir durumda, Müşteri en erken zamanda bilgilendirilecektir.

11.          Grundfos’un Ürün Sorumluluğu

11.1.    Grundfos, kusurlu Dijital Hizmet/Hizmetler sebebiyle gerçekleşecek şahsi yaralanmalar (ölüm veya yaralanma dahil), gerçek veya kişisel maddi varlık hasarlarından ürün sorumluluğu için geçerli mecburi kanunlarda belirtilen ölçüde sorumludur. Ancak, Grundfos’un kusurlu Dijital Hizmetler sebebiyle oluşan gerçek veya şahsi varlık (Müşteri’nin varlığı olmayan) hasarlarından sorumluluğu Madde 12’deki kısıtlamalara tabidir, böylece Madde 12.2’de belirtildiği şekilde gerçek ve şahsi varlıklara hasar durumunda Grundfos’un toplam sorumluluğu maksimum 3 milyon EUR (talep başına ve yıllık toplamda) ve Madde 12.2’de belirtilen miktarın daha yüksek olanı kadardır.  Müşteri, bu Madde 11.1’de Grundfos’a ayrılmayan her ürün sorumluluğunu üstlenir.

11.2.    Eğer bir taraf, Madde 11.1’de diğer tarafa ayrılan hasarlar için sorumlu tutulursa, diğer taraf ilk tarafı Madde 11.1’deki ayırmaya uyumsuz olarak ödenen herhangi bir miktar için bağışık tutacaktır.

12.          Sorumluluklar ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1.    Geçerli kanunun izin verdiği ölçüde, iki taraf da üretim kaybı, ciro kaybı, iş fırsatlarının kaydı, veri kaybı, tasarruf kaybı, hüsnüniyet kaydı, veriye veya sistemlere yetkisiz erişim sonucu doğabilecek kayıplar, işlerin kesintiye uğraması sebebiyle doğacak kayıplar, bu Sözleşme veya çiğnenmesi sebebiyle veya bağlantılı olarak oluşabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıp için sorumlu değildir (sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülüğün çiğnenmesi veya başka türlerde).

12.2.    Madde 3.4’e tabi olarak, geçerli kanunun izin verdiği ölçüde, Grundfos’un Müşteri’ye karşı bu anlaşma ve işbirliği sebebiyle veya bağlantılı olarak toplam sorumluluğu ((varsa) finansal kredi ödemesi ve herhangi bir üçüncü taraf talepleri dahil), sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal yükümlülüğün çiğnenmesi veya başka türlerde, hiçbir koşulda talebe temel oluşturan Dijital Hizmet için ödenen veya ödenecek yıllık tutarın (KDV hariç) %30’unu geçemez.

12.3.    Madde 12.2’de atıfta bulunulan yıllık tutar, zararın oluştuğu tarihten 12 ay öncesi için ödenen veya ödenecek miktar veya, eğer Dijital Hizmet/Hizmetler zarar tarihinde 12 aydan kısa süreyle sağlanmış ise, Dijital Hizmetin sağlandığı süredeki ortalama aylık ücretin 12 katı olarak hesaplanır.

12.4.    Eğer taraflar anlaşılmış bir hizmet seviyesine uyulmamasının Grundfos’un finansal kredi ödemesine yol açacağı konusunda anlaşmış ise, anlaşılan hizmet seviyesinin sağlanamamasının tek ve münhasır çözümü bu finansal kredidir, Madde 18.1’deki fesih hakkını etkilemez. Herhangi bir finansal kredi, hiçbir durumda belirli Dijital Hizmet’in sağlanması için anlaşılan miktarı veya Grundfos’un anlaşılan hizmet seviyesini sağlayamadığı için finansal krediyi ödemesi gereken ay Müşteri tarafından belirli Dijital Hizmet için ödenen miktarı aşamaz.

12.5.    Bu Madde 12’de belirtilen sınırlamalar, bir tarafın hareketinin veya hareketsizliğinin kişisel yaralanmaya sebep olduğu, bir tarafın diğer tarafın veya taraf olmayan bir kısmın bilinçli olarak zarar görmesine yol açtığı veya bir tarafın bir hareketinin veya hareketsizliğinin sonuçlarını dikkatsiz biçimde önemsememesinin diğer tarafın veya taraf olmayan bir kısmın zarar görmesine yol açtığı durumlarda geçerli değildir.

12.6.    Eğer bir talep, birden fazla Dijital Hizmetten veya bir veya daha fazla Dijital Hizmet/Hizmetler ile Grundfos şirketi’nin ürün ve/veya diğer hizmetlerinin teslimatının birleşiminden kaynaklanıyor ise, o zaman Grundfos’un toplam sorumluluğu (varsa) farklı teslimatlara bu teslimatların talep edilen kayıplardaki payına göre dağıtılacaktır. Toplam sorumluluğun her bir dağıtılan parçası, toplam zararın bu bahsi geçen kısmı için taraflar arasındaki yasal zemine bağlı olarak, (varsa) anlaşılan sorumluluk sınırlaması dahil olarak belirlenecektir.

13.          Tazminat

13.1.    Müşteri, Grundfos’u, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, Müşteri’nin Sözleşme’yi ihlalinden kaynaklanan veya bu sebeple suçlanan, Madde 5’in ihlali ve kanunsuz veya ihlal eden etkinlikler, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarının ihlali dahil, dahil ama bununla sınırı olmayan, Müşteri’nin hareketleri, hareketsizliği, içeriği, malzemesi, tasarımları veya teknik özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir talepten, hareketten veya istekten, sınır olmadan makul yasal ve muhasebe ücretleri dahil, savunmayı ve bağışık tutmayı kabul eder.

14.          Fikri Mülkiyet Hakları

14.1.    Madde 4.10’a tabi olarak, Grundfos Dijital Hizmetteki/Hizmetlerdeki veya bunlardan doğan bütün hakların (fikri mülkiyet hakları dahil) sahibidir ve eğer bu tür hakların sahibi Müşteri ise, Müşteri bunları otomatik olarak Grundfos’a devreder.

14.2.    Müşteri Grundfos’a üçüncü bir taraftan alınan herhangi bir donanım veya yazılımı aktarmaz. Grundfos, bu yazılım Grundfos tarafından temin edilen sunucularda depolanıyor olsa dahi bu ekipman ve yazılımın kullanımından sorumlu değildir.

14.3.    Bir tarafın, diğer tarafın ticari adlarını, tescilli markalarını, logolarını veya diğer tanımlama sembollerini, diğer taraftan önceden yazılı onay almadan kullanma hakkı yoktur.

15.          Üçüncü Taraf Hakları

15.1.    Eğer (i) Dijital Hizmet/Hizmetler üçüncü taraf haklarını, fikri mülkiyet hakları dahil, çiğniyorsa veya eğer (ii) Grundfos (makul belgelere dayanarak) Dijital Hizmetin/Hizmetlerin veya bir kısmının üçüncü taraf haklarını çiğnediğine makul olarak inanıyorsa, Grundfos masraflarını kendi karşılayacak ve kendisi karar verecek şekilde (a) çiğnemekle suçlanan Dijital Hizmeti en azından eşit işleve sahip çiğnemeyen Dijital Hizmet/Hizmetler ile değiştirebilir; (b) çiğnemekle suçlanan Dijital Hizmeti/Hizmetleri artık üçüncü taraf haklarını çiğnemeyen ama halen en azından eşit işlevde olacak şekilde değiştirebilir; (c) Müşteri’nin ve diğer üçüncü tarafların (Sözleşme ile uyumlu kalmak için gerekli dereceye kadar) çiğnemekle suçlanan Dijital Hizmeti/Hizmetleri veya kısımlarını kullanmaya veya alt lisanslamaya (geçerliyse) devam etmesine izin verecek şekilde üçüncü taraftan bir lisans edinebilir veya (d) belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin teslimatı anlaşmasını derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir ve Müşteri’ye önceden yapılan ödemeleri geri öder. Böyle bir durumda, Müşteri en erken zamanda bilgilendirilecektir.

16.          Lisanslar

16.1.    Grundfos tarafından Dijital Hizmet/Hizmetler için Müşteri’ye sağlanan lisanslar Özel Hizmet Koşullarında tanımlanmıştır.

16.2.    Dijital Hizmetin/Hizmetlerin teslimatı kapsamında üçüncü bir taraftan Grundfos tarafından alınan her lisans, Grundfos’un veya alt yüklenicisinin mülkiyetinde kalacaktır. Dijital Hizmet/Hizmetler Müşteri Tesisi’nde kurulu ise, sözleşmenin feshinden sonra, Hizmet Özel Koşuları uyarınca veya Grundfos lisanslarının sona ermesini takiben, hangisi önce olursa, Müşteri Dijital Hizmetin/Hizmetlerin kurulumunu kaldıracaktır.

16.3.    Eğer, Dijital Hizmetin/Hizmetlerin parçası olarak ve Müşteri’nin talebiyle, Grundfos Müşteri’nin kullanımı için üçüncü taraf yazılımı kurarsa, Müşteri bu yazılım için gerekli haklarının bulunduğunu garanti eder.

17.          Gizlilik

17.1.    Bir taraf (alan taraf) açıklayan tarafın gizli yapıda olan (gizli bilgi) ve alan tarafa diğer taraf (açıklayan taraf), çalışanları, temsilcileri veya alt yüklenicileri (temsilcileri) tarafından verilen işlerini, ürünlerini, hizmetlerini ve Dijital Hizmetlerini, bütün teknik ve ticari bilgiler, teknik özellikler, fiyatlar, icatlar, süreçler, girişimler ve işini açığa seren diğer bütün bilgiler dahil katı gizlilikte tutacaktır. Alan taraf, açıklayan tarafın gizli bilgilerini sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek,  dahil (geçerli kanunda izin verilen kısım hariç) dışında amaçlar için kullanmayacak, Dijital Hizmete/Hizmetlere veya Dijital Hizmete/Hizmetlere bağlantılı olarak teslim edilen herhangi bir ürüne tersine mühendislik uygulamayacaktır. Alan taraf, gizli bilgileri yalnızca alan tarafın sözleşme sebepli sorumluluklarını ve haklarını bilmesi gereken temsilcilerine açıklayabilir ve bu temsilcilerin bu Madde 17’ye kendileri de bir tarafmış gibi uymasını sağlayacaktır.

17.2.    Aksine herhangi bir konuyu ortadan kaldırmadan, Grundfos’un Madde 4.10 ve 4.11’e uyumlu olarak topladığı vs. verileri kullanma ve açıklama hakkı, bu Madde 17 ile kısıtlanmayacaktır.

17.3.    Bu Madde 17’den doğan yükümlülükler Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile başlar ve (geçerli kanuna bağlı olarak) Sözleşme’nin süresi dolduktan veya taraflardan biri tarafından feshedildikten sonra 5 sene geçerlidir.

18.          Mücbir Sebepler

18.1.    İki taraf da bir gecikme veya başarısızlık makul oranda kontrolü dışındaki bir sebepten (“Mücbir Sebepler”) kaynaklanıyorsa Sözleşme’yi çiğniyor veya Sözleşme içindeki yükümlülüklerinin gecikmesinden veya başarısız olmasından dolayı sorumlu olmayacaktır. Bir Mücbir Sebep durumunda, taraflar etkilenen tarafın yükümlülüklerini Mücbir Sebep durumu geçene kadar askıya almayı kabul eder.

18.2.    Mücbir Sebep durumu ardışık 3 ay boyunca sürerse, her taraf Sözleşme’yi diğer tarafa bilgi vererek derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir. Bu sebeplerle fesih durumunda iki taraf da bu fesih için diğer tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. Ancak, bu fesih Sözleşme’nin herhangi bir önceden gelen sorumluluğun veya talebini veya diğer hükümlerini etkilemez.

19.          Süre ve Fesih

19.1.    İki taraf arasında anlaşılan (varsa) feshetmeme süresine tabi olarak ve diğer haklarını veya karşılıklarını etkilemeden, herhangi bir taraf Sözleşme’yi ve/veya bir veya daha çok Dijital Hizmeti/Hizmetleri (bahsi geçen belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin özel performans koşullarını sona erdirerek) kolaylık için ayın sonunda dolmasından önce diğer tarafa en az 3 aylık yazılı ihbar vererek feshetmediği sürece Dijital Hizmetin/Hizmetlerin teslimatı devam eder veya (belirli bir dönem için ise) biten dönem ile aynı sürede ilave dönemlerle otomatik olarak yenilenir. Belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin bütün performans şartlarının sona erdirilmesi, Sözleşme’nin sona erdirilmesi olarak düşünülecektir.

19.2.    Dijital Hizmetin/Hizmetlerin satın alınması iptal edilemez.

19.3.    İki taraf da, diğer haklarını veya çarelerini etkilemeden, (i) Sözleşme’nin ciddi ihlali veya Dijital Hizmetin/Hizmetlerin performansının bir ya da daha fazla koşulunun ciddi ihlali durumunda, her bir ihlalin çözülemez olması ve/veya belirli Dijital Hizmetin/Hizmetlerin performans durumunun diğer taraftan gelen düzeltme talebi sonrasında 14 (on dört) gün içinde düzeltilmemesi durumunda Sözleşme’yi bütün olarak veya kısmen diğer tarafa yazılı bilgi vererek derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir. Ciddi ihlal, diğerlerine ek olarak Dijital Hizmetin/Hizmetlerin Madde 4’ü ihlal eden kullanımı; gecikmiş ödeme; Müşteri’nin fikri mülkiyet haklarını Madde 14’ü ihlal eden kullanımını içerir.

19.4.    İhbar döneminin son gününden itibaren, Grundfos, Müşteri’nin ve son kullanıcının verilerini makul bir süre boyunca Müşteri’nin Dijital Hizmete/Hizmetlere yeniden abone olması durumunda Dijital Hizmet(er)in işletmeye alınmasını kolaylaştırmak ve kullanılabilirlik kalitesini geliştirmek için makul bir süre boyunca elde tutabilir ve kullanabilir, ancak bu yönde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grundfos, Sözleşme’nin feshinin/sona ermesinin ardından herhangi bir zamanda Müşteri’nin ve son kullanıcının verilerini silmeye karar verebilir ve geçerli kanun uyarınca zorunlu olması halinde verilerinizi silecektir. Fesih halinde, Müşteri Grundfos’tan Müşteri’nin Dijital Hizmeti/Hizmetleri kullanımı yoluyla toplanan verilerin kopyasını Müşteri’ye sunmasını isteyebilir. Grundfos, bu kopyayı sunmaya gayret edecektir, ancak yapmakla yükümlü değildir. Grundfos’un Müşteri’ye bu kopyayı temin etmesi halinde Grundfos, bu temini, örneğin ek gizlilik yükümlülüklerine, söz konusu verilerin toplanması için harcanan adam-saat ücretinin ödenmesi vb. koşuluna bağlayabilir.

19.5.    Sözleşme’nin (sebebi ne olursa olsun) feshi, doğası veya gerekliliği sebebiyle fesihten sonra yürürlükte kalacak koşullarını etkilemeyecektir.

20.          Alt Yüklenicilerin Kullanımı

20.1.    Grundfos, Sözleşmedeki Dijital Hizmetin/Hizmetlerin sağlanması için alt yükleniciler kullanabilir. Grundfos, Dijital Hizmet/Hizmetler ile ilgili her kişinin Sözleşme hakkında bilgisi olmasını ve uymasını sağlayacaktır.

21.          Diğer

21.1.    Sözleşme, Grundfos’un önceden yazılı onayı olmadan Müşteri tarafından tamamen veya kısmen, kanun sebebiyle veya başka bir gerekçeyle aktarılamaz veya devredilemez. Önceden belirtilmeden, Grundfos Sözleşme içindeki haklarını ve sorumluluklarını, Genel Hüküm ve Koşullar ve belirli Dijital Hizmet/Hizmetler için Belirli Koşullar dahil olarak, Grundfos grubu içindeki herhangi bir şirkete devredebilir.

21.2.    Bu Genel Hüküm ve Koşullar’da aksi şekilde tanımlanmayan büyük harfli kelimeler ve deyişler, içerik aksini belirtmediği sürece Sözleşme’nin her kısmında aynı anlamdadır.

22.          İhracat denetimi ve yaptırım uygulanan taraflar

22.1.    Sözleşme kapsamındaki herhangi bir teslimat, diğerleri arasında Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere ihracat denetimi ve ticari yaptırım kurallarına tabi olabilir.

22.2.    Müşteri’nin bütün geçerli ihracat denetimi ve ticari yaptırım kurallarına uyması ve ilgili uyumluluk prosedür ve kontrollerinin bulunması, Grundfos’un Dijital Hizmeti/Hizmetleri Müşteri’ye teslimatının bir koşuludur. Müşteri Dijital Hizmetin/Hizmetlerin yalnızca ihracat denetimi ve ticari yaptırım kurallarına uyumlu olarak kullanılmasını ve ne Müşteri’nin ne de son kullanıcının Dijital Hizmete/Hizmetlere erişiminin yaptırım altında olmamasını sağlayacaktır.

22.3.    Eğer, ihracat denetimi ve ticari yaptırım kurallarına göre, Grundfos Sözleşme’deki yükümlülüklerine uyma konusunda engellendiğini, önlendiğini, kısıtlandığını veya ciddi şekilde olumsuz etkilendiğini düşünürse, Grundfos Dijital Hizmetin/Hizmetlerin teslimatını iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumlarda, Grundfos doğrudan veya dolaylı talepler veya kayıplar için sorumlu olmayacaktır.

22.4.    Yetkililerin veya Grundfos’un Müşteri’nin ihracat denetimi ve ticari yaptırım kurallarına uyumunu kontrol etmesini mümkün kılmak için veya Grundfos’un Ürünlerin Sözleşme kapsamında ihracatı ve/veya satışı için ilgili yetkililere başvurularını desteklemek için, Müşteri (makul bir talep sonrasında) Grundfos’a son kullanıcılar, teslimatta payı olan taraflar, Dijital Hizmeti/Hizmetlerin hedefi/hedefleri ve amaçlanan kullanımı hakkında tüm bilgileri sunacaktır.

23.          Tabi Olunan Hukuk ve Yetkili Mahkeme

23.1.    Bu anlaşma ve kendisinden, bağlantılı olarak veya oluşturulmasından kaynaklı her anlaşmazlık veya talep (kontratta olmayan anlaşmazlık ve talepler dahil) Danimarka kanunları tarafından yönetilmektedir ve kurulmuştur, başka bir ülkenin kanunlarının uygulanmasını gerektirecek kanun veya temellerin çatışmasına atıfta bulunulmamıştır. Birleşmiş Milletler Ürünlerin Uluslararası Satışı için Kontratlar Sözleşmesi geçerli olmayacaktır.

23.2.    Danimarka Denizcilik ve Ticaret Yüksek Mahkemesi bu Sözleşme veya konusu veya oluşumu ile ilgili, bundan doğan veya bağlantılı olan (kontratta olmayan anlaşmazlıklar ve talepler dahil) bütün anlaşmazlıklar ve talepler için münhasır yargılama yetkisine sahiptir. Danimarka Denizcilik ve Ticaret Yüksek Mahkemesi anlaşmazlığın yargılama kapsamında olmadığına karar verirse, münhasır yargılama yetkisi Lyngby’deki Danimarka Eyalet Mahkemesi’ndedir.

 

C       Veri İşleme Sözleşmesi

1.              Amaç

1.1.        Sözleşme ile, Grundfos kişisel verileri (veri işleyici olarak) Müşteri adına (veri kontrolcü olarak hareket ederek) bu Bölüm C’de ileride tanımlandığı şekilde işler. Bu Bölüm C’deki koşullar, kişisel veri olmayan veriler için geçerli değildir.

1.2.        Bu Bölüm C’de, taraflar veri işleme sözleşmeleri için belirli gereksinimler belirleyen Genel Veri Koruma Düzenlemesi, Düzenleme (EU) 2016/679 (“GDPR”) ile, Madde 28(3) dahil, uyumlarını sağlama amacındalardır. Bu Bölüm C’de GDPR ile ilgili tanımlanan veya kullanılan her koşul GDPR’ye uyumlu olarak anlaşılmalıdır.  

1.3.        Madde 2.1’de belirtilen veri kaynaklarının sağladığı kişisel veriler, Grundfos ve alt işleyicileri tarafından Grundfos ürünlerinin geliştirilmesi için ve teknik bakım ve geliştirmeler, örn. hata giderme için kullanılabilir. Grundfos ve alt işleyicileri (uygulanabilir olduğunda) bu amaçlar için veri kontrolcüsü olarak çalışacaktır ve, buna uygun olarak, bu işleme etkinlikleri bu Bölüm C’nin kapsamının dışındadır. Mümkün olduğu ölçüde kullanılacak her kişisel veri anonimleştirilecek veya toplanacaktır. 

2.              İşlenen Kişisel Veriler  

2.1.        Grundfos Müşteri adına kişisel verileri işlediğinde, işleme yukarıda Bölüm A’da açıklanan verileri içerir.

3.              Alt İşleme Operasyonları  

3.1.        Grundfos ve alt işleyicilerinin Müşteri adına kişisel verileri işlemesi esnasında yürütülen işleme operasyonları yukarıda Bölüm A’da açıklanmıştır.

4.              Grundfos ve Müşteri’nin Genel Yükümlülükleri 

4.1.        Grundfos, Müşteri adına kişisel verileri geçerli veri koruma kanununa uyumlu olarak ve yanızca Müşteri’nin anlaşılan hizmetleri sunma amaçlı, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruma aktarılmasını içeren doğrudan belgeli talimatları üzerine işlemektedir, aynı zamanda Madde 6 ile kıyaslayın. Taraflar bu Bölüm C’nin içeriğinin Müşteri’den belgeli talimatlar oluşturmasını amaçlamaktadır. Eğer, Grundfos’un düşüncesine göre, bir talimat GDPR’yi veya diğer AB/AET üye ülkenin veri koruma önlemlerini ihlal ederse, Grundfos Müşteri’ye derhal bilgi verecektir. Grundfos’un GDPR altındaki yasal sorumluluklarını kısıtlamadan, Grundfos’un Müşteri’ye bu talimatları uygulamak için sunacağı yardım, ticari olarak makul olan seviyeyi aşmayacaktır. 

4.2.        Madde 1.3’te belirtildiğinin dışında, Grundfos’un Avrupa Birliği veya AB/AAT üye ülkesinin kanunları sebebiyle işlemesi gerekmediği sürece, Grundfos Müşteri’nin kişisel verilerini başka bir amaçla veya Müşteri’den talimat olmadan işleyemez. Böyle bir durumda, yasa kamu yararı için önemi sebebiyle bu bilgiyi yasaklamıyorsa Grundfos Müşteri’ye kişisel verileri işlemeden önce bu yasal gereksinim hakkında bilgi verecektir. Şüphe kalmaması için, Grundfos ve alt işleyicileri kişisel verilere anlaşılan hizmetleri sunmak için, Müşteri’ye destek sunmak dahil, gerektiği şekilde erişebilirler. 

4.3.        Grundfos GDPR’nin 32. Maddesine göre alması gereken bütün önlemleri alacak, Müşteri’ye bir kişisel veri ihlali durumunda gereksiz gecikme olmadan bilgilendirme sunacak ve işlemenin yapısı ve Grundfos’un erişimindeki bilgileri dikkate alarak Müşteri’ye GDPR’nin Maddeler 32’den 36’ya kadar yükümlülüklerine uyması için destek sunacaktır. Grundfos’un GDPR altındaki yasal sorumluluklarını kısıtlamadan, Grundfos’un Müşteri’ye sunacağı yardım, ticari olarak makul olan seviyeyi aşmayacaktır. 

4.4.        Grundfos, işlemenin yapısını dikkate alarak, Müşteri’ye mümkün olduğu sürece uygun teknik ve organizasyon önlemleriyle Müşteri’nin GDPR’nin Bölüm III’te belirtilen veri kaynağının hakları için taleplerine yanıt verme zorunluluğuna yardım edecektir. Grundfos’un GDPR altındaki yasal sorumluluklarını kısıtlamadan, Grundfos’un Müşteri’ye sunacağı yardım, ticari olarak makul olan seviyeyi aşmayacaktır. 

4.5.        Grundfos Müşteri’ye bu Bölüm C ve GDPR’nin Madde 28’de belirtilen yükümlülüklere uyum için gerekli her bilgiyi sunacak ve Müşteri veya Müşteri’nin görevlendirdiği başka bir denetçi tarafından denetlemelere ve teftişlere izin verecek ve katılacaktır.  

4.6.        Madde 4.5’te belirtilen denetleme gereksinimini karşılamak için, Grundfos kendi kararıyla Müşteri’ye bağımsız bir denetçi tarafından hazırlanan denetleme raporları veya sertifikaları sunabilir. Bu denetleme raporları veya sertifikalarının yapısı genel veya Müşteri’ye özel olabilir ve Müşteri’ye sunulduklarında 12 aydan eski olmayacaklardır. 

4.7.        Grundfos Müşteri’ye Madde 4.6’da tanımlanan belgeleri sunmazsa veya Grundfos veya alt işleyicileri bir veri ihlali yaşarsa, Müşteri bir denetleme başlatabilir. Bu denetlemeler (i) takvim yılı başına birden (1) fazla olmayacak; (ii) daha önceden makul şekilde Taraflar tarafından, denetçi Müşteri değilse denetçiyi de içerecek şekilde anlaşılan kapsamda olacak; (iii) daha önce anlaşılan bir tarih ve saatte normal çalışma saatleri içerisinde, Grundfos ve alt işleyicilerinin gündelik çalışmalarını gereksiz yere aksatmadan gerçekleştirilecek ve (iv) masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır (yalnız Grundfos’un dahili masrafları Müşteri tarafından karşılanmayacaktır). Denetçi Müşteri değil ise, bu üçüncü taraf denetçi Grundfos için kabul edilebilir (makul) gizlilik koşularına bağlı olacaktır. 

4.8.        Müşteri, kişisel verilerin kanuni yollarla alındığını ve veri kaynaklarının kişisel verilerinin nasıl işlendiği konusunda bilgilendirildiğini garanti eder.  

5.              Alt İşleyiciler

5.1.        Müşteri Grundfos’a Müşteri adına Bölüm C’de belirtilen işleme operasyonları için başka işleyiciler (alt işleyiciler) görevlendirmesi için genel yazılı yetkilendirme vermektedir. Yeni bir alt işleyici görevlendirmeden önce, Grundfos Müşteri’yi yazılı olarak düşünülen değişim hakkında bilgilendirecektir. Bilgilendirmeyi aldıktan sonra 10 gün içinde Müşteri, makul şekilde hareket ederek, alt işleyici kullanımına karşı çıkabilir, bu durumda taraflar olası çözümleri iyi niyet çerçevesinde görüşecektir. Taraflar bir çözümde anlaşamazsa ve Müşteri karşı çıkmaya devam ederse, Grundfos Sözleşme’yi 30 gün ihbarla yazılı olarak feshedebilir. Müşteri belirtilen son tarihe kadar karşı çıkmazsa, alt işleyicinin onaylandığı kabul edilecektir. 

5.2.        Sözleşme’ye katılındığı anda görevde olan alt işleyiciler yukarıda Bölüm A’da listelenmiştir.

5.3.        Görevdeki her alt işleyici her zaman GDPR’nin Madde 28(2) ve 28(4)teki gereksinim ve yükümlülüklere uyacaktır.  

6.              Kişisel Verilerin Üçüncü bir Ülkeye veya Uluslararası bir Kuruma Aktarılması 

6.1.        Kişisel veriler, Avrupa Komisyonu tarafından yeterlilik kararı alınan veya benzer yeterlilik çerçevelerine tabi AB/AET dışındaki ülkelere aktarılabilir. Ayrıca, Grundfos ve alt işleyicileri bahsi geçen verilerin aktarılması için yasal zemin olduğunu belirlediği sürece kişisel veriler Grundfos ve alt işleyicileri tarafından AB/AET dışındaki herhangi bir bölgeye aktarılabilir. Eğer veriler Grundfos veya alt işleyicileri tarafından AB/AET dışındaki herhangi bir bölgeye aktarılırsa, bu durum yukarıdaki Bölüm A’da daha detaylı açıklanacaktır.

7.              Silme ve Kişisel Verilerin İadesi 

7.1.        Sözleşme’nin feshinde veya bitiminde, Grundfos, Müşteri’nin seçimine göre, bütün kişisel verileri silecek veya Müşteri’ye iade edecek ve Avrupa Birliği veya AB/AET üyesi ülke kanunu kişisel verilerin depolanmasını gerektirmiyorsa mevcut kopyaları silecektir. Olası yedeklemeler, Grundfos ve alt işleyicilerinin normal prosedürlerine göre silinecektir. 

7.2.        Sözleşme’nin feshi veya bitimi sonrasında, Grundfos kullanıcı ayarları, tercihler ve diğer kişiselleştirilmiş özelliklerle ilgili kişisel verileri üç yıl süreyle (Bölüm A’da daha kısa veya daha uzun bir süre belirtilmemişse) saklayabilir. Bu saklamanın amacı, Müşteri ileri bir tarihte hizmetlere tekrar başlamak isterse Müşteri ve çalışanlarının bıraktıkları yerden devam etmelerini kolaylaştırmak, bu sayede Müşteri’ye zaman ve kaynak kazandırmaktır. Müşteri ve ilgili veri kaynakları, Grundfos’tan herhangi bir zaman bu tür kişisel verileri silmesini talep edebilir. 

8.              Gizlilik  

8.1.        Grundfos kişisel verileri gizli tutacak ve kişisel verileri işlemek için yetkilendirilen kişilerin kendilerini gizliliğe adamış olduğunu veya gizlilik sağlamak için uygun bir yasal yükümlülük altında olmalarını sağlayacaktır. 

8.2.        Müşteri, Maddeler 4.6 ve 4.7’de belirlenen bütün denetleme raporlarını, sertifikaları, teftiş notlarını ve diğer belgeleri (Müşteri’nin kendisi veya bir harici denetçi tarafından düzenlenen ve sunulan veya Grundfos ve alt işleyicileri tarafından sunulan) gizli tutacaktır. Bu belgeler yalnızca Müşteri’nin kendisi tarafından ve yalnızca GDPR’nin denetleme yükümlülüğü amacıyla kullanılacaktır. 

9.              Süre ve Yürürlükte Kalan Hükümler 

9.1.        Bu Bölüm C içeriğindeki veri işleme sözleşmesinin (yalnızca) Sözleşme’nin kalanı ile beraber süresi dolar veya feshedilir. Maddeler 7 ve 8, Sözleşme’nin süresinin dolması veya feshinden sonra da yürürlükte kalır.

Son güncelleme tarihi: 15 Aralık 2021