BENDROSIOS GARANTIJOS
Grundfos Lietuva

13. GARANTIJA
13.1. Visiems Grundfos pagamintiems gaminiams žemiau nurodytiems laikotarpiams yra suteikiama garantija gaminio ir medžiagos defektams, kurie nėra
įprastinio nusidėvėjimo ir funkcionavimo sutrikimo, įvykusio dėl Pirkėjo kaltės, pasekmė. 
13.2. Garantija galioja tik tuomet, jei prekių matmenys buvo nustatyti, jos buvo transportuojamos, sumontuotos ir naudojamos vadovaujantis Grundfos
instrukcijomis bei Grundfos patvirtintais geros praktikos principais. Valdymo ir apsauginiai įrenginiai turi būti įrengti/sumontuoti laikantis Grundfos
reikalavimų.
13.3. Grundfos gali atsisakyti taikyti Garantiją, jei iš Grundfos įsigytuose įrenginiuose bus sumontuoti kito gamintojo netinkami apsauginiai/valdymo
įrenginiai.
13.4. Jei garantijos sąlygos, kurios yra pridedamos prie prekių, skiriasi nuo šiame skyrelyje išdėstytų garantijos sąlygų, pirmenybė turi būti teikiama prie
prekių pridėtoms garantijos sąlygoms.
13.5. Prekėms suteikta garantija turi būti patvirtinta pirkimo dokumentais (kvitas/sąskaita ir/arba siurblio techninis pasas), kuriuos išdavė Grundfos arba
bet koks kitas Grundfos įgaliotasis pardavėjas. 
13.6. Grundfos gaminiams taikomas garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai (2 metai) nuo pristatymo datos ir ne daugiau nei 30 mėnesių (2,5 metų) nuo
prekių pagaminimo datos, jei nenumatyta kitaip. 
13.7. Garantinis laikotarpis, taikomas siurbliams Alpha2, Alpha3 yra 60 mėnesių (5 metai) nuo pristatymo datos ir ne daugiau nei 66 mėnesiai (5,5 metų) nuo prekių pagaminimo datos. 
13.8. Garantinis laikotarpis, taikomas Grundfos atsarginėms dalims, remonto komplektams (išskyrus valdymo pultus), siurbliams be variklių, yra 12
mėnesių nuo pristatymo Pirkėjui.
13.9. Garantinis laikotarpis, taikomas Grundfos atsarginėms dalims ir komponentams, kurie yra naudojami pakaitomis, pasibaigus garantiniam
laikotarpiui, yra 12 mėnesių nuo datos, kurią įrenginys buvo grąžintas Pirkėjui. Garantinis laikotarpis tokioms atsarginėms dalims ir komponentams turi
būti patvirtintas Aptarnavimo protokolu, kurį Grundfos išduoda Pirkėjui.
13.10. Pirkėjas yra įpareigotas informuoti Grundfos arba jos autorizuotą aptarnavimo centrą apie nustatytus defektus per 10 dienų po to, kai jis sužinojo
apie defektus, priešingu atveju, Grundfos turi teisę atsisakyti taikyti garantiją.
13.11. Jei bet kokie defektai tampa akivaizdūs per aukščiau nurodytus laikotarpius, Pirkėjas privalo grąžinti prekes su grąžinimo priežasčių aprašymu,
pristatydamas jas Grundfos autorizuotam aptarnavimo centrui. Tokiu atveju Pirkėjas turi padengti visas išlaidas, susijusias su draudimu ir/arba prekių
transportavimu į Grundfos autorizuotą aptarnavimo centrą. Grąžintos prekės turi būti be nesusijusių įrenginių. Grundfos autorizuotas aptarnavimo
centras pasilieka teisę atsisakyti remontuoti gaminius, užterštus nuodingais arba kitais sveikatai žalingais skysčiais. Grundfos arba Grundfos autorizuotas
aptarnavimo centras gali paprašyti Pirkėjo pateikti saugos deklaraciją tam, kad būtų galima patvirtinti, jog įrenginiai nebuvo sąlytyje su sveikatai
pavojingais ar agresyviais skysčiais, arba kad jie buvo profesionaliai ir pakankamai išvalyti.
13.12. Gavus iš Pirkėjo garantinį reikalavimą, Grundfos arba Grundfos autorizuotas aptarnavimo centras turi peržiūrėti garantinį reikalavimą ir nuspręsti,
ar suteikta garantija yra taikytina. Jei garantija yra taikytina, tai Grunfos įsipareigoja įvykdyti savo garantinius įsipareigojimus vienu iš žemiau numatytu
būdu Pirkėjo pasirinkimu: 
13.12.1. pakeičiant netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke; 13.12.2. atitinkamai sumažinant Prekės pirkimo kaina;  13.12.3.  neatlygintinai ir per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus arba atlyginant pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 13.12.4. grąžinant sumokėtą netinkamos kokybės Prekės kainą.
Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nepareiškia jokių pageidavimų / nurodymų dėl netinkamos kokybės Prekės, Grundfos, savo nuožiūra, turi priimti sprendimą dėl
savo garantinių įsipareigojimų vykdymo, prekes su defektais pakeičiant reikiamos kokybės prekėmis arba pašalinant defektus per pagrįstą laikotarpį.
13.13. Visos prekės ir/arba jų komponentai su defektais, po jų pakeitimo, tampa Grundfos nuosavybe. 
13.14. Suremontuotos prekės turi būti grąžintos Pirkėjui, vadovaujantis garantinių dokumentų (kvitas/sąskaita ir/arba siurblio techninis pasas)
nuostatomis.
13.15. Bet kokioms dalims, kurių Grundfos negamina, tačiau kurios yra patiekiamos kaip, pavyzdžiui, pagal projektą pristatomos įrangos dalis, pvz.,
elektros prietaisams, valdymo įrenginiams ir kt., turi būti taikomos gamintojo garantijos sąlygos.

13.16. Tokiu atveju, kai Grundfos nustato, kad prekės buvo pristatytos tinkamai (įskaitant, be jokių defektų ir kitų neatitikimų), Grundfos pasilieka teisę
susigrąžinti iš Pirkėjo savo patirtas išlaidas. 
13.17. Grundfos turi teisę pakeisti prekės garantijos sąlygas be išankstinio pranešimo, išskyrus Pirkėjui parduotų prekių garantiją. 
13.18. Grundfos neprisiima jokios atsakomybės Pirkėjo atžvilgiu dėl tiesioginių arba netiesioginių nuostolių, išskyrus atsakomybę už Pirkėjo patirtus
nuostolius dėl Grundfos tyčios, didelio neatsargumo, sveikatos sužalojimo, gyvybės atėmimo, taip pat už neturtinę žalą, atsiradusią dėl Grundfos kaltės.  

(Vertimas iš anglų kalbos)