Grundfos Latvija

 

Grundfos Pumps Baltic SIA (GLA) ir Grundfos grupas pārdošans nodaļa Latvijā. SIA Grundfos Pumps Baltic SIA ir divas filiāles - viena Igaunijā (Grundfos Pumps Baltic SIA Eesti filial) un viena Lietuvā (Grundfos Pumps Baltic SIA Lietuvos filialas). Mūsu Latvijas birojs atrodas Rīgā, un mēs piedāvājam Grundfos sūknēšanas iekārtu tirdzniecību un servisu Latvijas Republikā. Turklāt mūsu klientus apkalpo pilnvaroto servisa partneru tīkls, kas aptver visu Latvijas teritoriju.

Mūsu unikālā pakalpojumu pakete apvieno gadu desmitiem ilgu pieredzi, jaunākās modernās tehnoloģijas un klientiem draudzīgu servisu, kā arī visaptverošu pēcpārdošanas servisu visā produkta dzīves ciklā.

 

Vārds: Sandis 

Uzvārds: Dancis

Dzimšanas gads: 1971

Izglītība: Akadēmiskā jūrniecības izglītība mehānikā 1995g. ; MBA grāds tirgzinībās 2013g.

Esošais amats Grundfos kompānijā: Servisa vadītājs Baltijā, Administratīvais vadītājs

2021-2011, Grundfos Pumps Latvia SIA, DBS/CBS Tirdzniecības inženieris, kopš 2011 Grundfos Pumps Baltic SIA Servisa vadītājs Baltijā 

2000-2001 Danfoss tirdzniecības pārstāvis siltumapgādes sistēmās, 

1995 -2000, Latvijas kuģniecība, Superintendents AMOS datu bāzes uzturēšanai uz kuģiem.